PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 3 | nr 1 | 31--41
Tytuł artykułu

Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functioning Aim of the Competitions and Customers Protection Office in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawową przesłanką istnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zapewnienia uczestnikom rynku pełnej swobody gospodarczej i ograniczenia barier wejścia na dany rynek. W artykule dokonano interpretacji zakresu przedmiotowego funkcjonowania tej instytucji. Stanowi to będzie punkt wyjścia do rzetelnych ocen funkcjonowania Urzędu. W opracowaniu przedstawiono również rozwiązania prawne, na podstawie których Prezes Urzędu, jako organ uprawniony, podejmuje decyzje z zakresu sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents basic functioning aims of the Competitions and Customers Protection Office in Poland. The main goal of its functioning is simplification of economy development and increasing the economic freedom. The article presents also the main rules of functioning the Protection Office and competence of its chairman.(original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
31--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
Bibliografia
 • Bielawny J., Zakazane praktyki monopolistyczne, Wydawnictwo Agencji Rozwoju Przemysłu, Warszawa 1991.
 • Blaug M., Konkurencja jako stan końcowy i jako proces, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Boss - Gospodarka. Boss - Informacje Ekonomiczne, 2003 nr 7.
 • Businessman Magazine, 1998 nr 10.
 • Businessman Magazine, 2003 nr 4.
 • Businessman Magazine, 2005 nr 4.
 • Gazeta Bankowa, 1999 nr 17.
 • Gazeta Bankowa, 2005 nr 33.
 • Gorynia M., Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Handel Wewnętrzny. Marketing - Rynek - Przedsiębiorstwo, 2005 nr 3.
 • Hockuba Z., Competition Policy in the Polish Economy in Transition: A Search for Specifics Characteristics, Research and Publishing Institute Olympus, Warsaw 1998.
 • Kaczmarek T., Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa, Difin, Warszawa 2004.
 • Klimczak B., Transformacja systemu gospodarczego Polski: mikroekonomiczne studium przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Kosiec K., Raczyński M., Rynki polityczne a ekonomia. Strategie polityczne firm państwowych w rywalizacji rynkowej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1998.
 • Kosikowski C., Ławicki T., Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Kot S., Malawski A., Węgrzecki A., Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Kotyński J., Competitiveness of the Polish Economy in the Enlarged EU Internal Market, Wydawnictwo Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002.
 • Księżyk M., Podstawowe zagadnienia ekonomii, Zakamycze, Kraków 2002.
 • Laffont J., Competition in Telecommunications, The MIT Press, Cambridge 2000.
 • Panek E., Elementy ekonomii matematycznej: równowaga i wzrost, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Paszek Z., Rozważania o gospodarce. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1996.
 • Przegląd Rządowy, 2000 nr 12.
 • Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2005 nr 8.
 • Rozporządzenie Rady (WE) 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wdrażania reguł konkurencji określonych w art. 81 i 82 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (TWE).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
 • Streżyńska A., Likwidacja barier regulacyjnych w telekomunikacji jako warunek wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego Polski: strategia działania państwa, Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową nr 33, Warszawa 2002.
 • Szydło M., Swoboda rynku wewnętrznego a reguła konkurencji: miedzy konwergencją a dywergencją, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2006.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2003 r.).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319).
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2000 Nr 15, poz. 179 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. Nr 14, poz. 88).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141 poz. 1177 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 18).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).
 • Wagner A., Co warto wiedzieć o demokracji rynkowej, C.H. Beck, Warszawa 1995.
 • Welfe A., Modele i polityka makroekonomiczna, PWE, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.