PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 113 | 117--133
Tytuł artykułu

Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych

Warianty tytułu
Survey-Based Corporate Location Factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lokalizacja przyczynia się do kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Wybór lokalizacji jest zależny od wielu czynników, np. od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju oferowanego produktu/usługi. Problematyka lokalizacji silnie wpisuje się w dorobek nowej geografii ekonomicznej. Lokalizacja związana jest z przedsiębiorstwami, ale jej znaczenie kształtowane jest przez jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo - region administracyjny). Jednostki te przyczyniają się do stwarzania warunków pod lokalizację przedsiębiorstw. Czynniki decydujące o lokalizacji podmiotów gospodarczych mogą być tzw. twarde i miękkie. Twardym czynnikiem lokalizacji może być np. infrastruktura techniczna, a miękkim np. zasoby ludzkie. Prezentowane wyniki badań ukazują czynniki lokalizacji przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego. Jednym z nich są zasoby ludzkie, które są coraz bardziej dostrzegane przez badane podmioty. Ważność tego czynnika może być podyktowana wzrostem świadomości właścicieli przedsiębiorstw, że: wykształcona kadra pracownicza to łatwiejsze konkurowanie na rynku44. Ekologiczność regionu to czynnik lokalizacji będący słabym ogniwem w prezentowanych badaniach. Może to wynikać z niedostatecznej wiedzy o ekologii, ochronie środowiska naturalnego oraz z niedostrzegania zależności między przedsiębiorstwem a środowiskiem naturalnym jako zasobem organizacji. (abstrakt autora)
EN
The problem of location concerns every company. Market economy and globalisation create new opportunities for companies to grow. Location decision should be considered not only as a single act but a multiple act depending on the changes in the corporate environment. Location in accompanied by numerous soft and hard factors. It is one of the elements which create corporate competitiveness. Each location factor has its own value reflected in the creation of competitive potential. The article presents the results of a survey carried out in the Economic Geography Department, Collegium of Business Administration, Warsaw School of Economics in Warsaw by Michał Adam Leśniewski in the research task "Location of Companies in the Conditions of Globalisation and Their Competitiveness", within the major research topic "Globalisation and Company Location" headed by prof. Kazimierz Kuciński. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000.
 • Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Poznań 2004.
 • Godlewska-Majkowska H., red., Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2008.
 • Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2001.
 • Grossman G. M., Helpman E., Trade, knowledge spillovers and Growth, "European Economic Review", 1991, Vol. 35.
 • Gorynia M., Łaźniewska E., red., Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Hamel G., Prahalad C. K., Przewaga konkurencyjna jutra: strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
 • Kuciński K., Lokalizacja przemysłu w nowym systemie ekonomicznym, w: Współczesne uwarunkowania lokalizacji przemysłu w Polsce, red. K. Kuciński, SGH, Warszawa 1998.
 • Krugman P., Increasing returns and economic geography, "Journal of Political Economy", 1991, No. 99.
 • Leśniewski M. A., Lokalizacja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji a ich konkurencyjność (na przykładzie regionu świętokrzyskiego), w: Globalizacja a lokalizacja działalności przedsiębiorstw. Raport z badań. Badania statutowe Nr 01/S/0001/10 pod kierunkiem K. Kucińskiego. Katedra Geografii Ekonomicznej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.
 • Leśniewski M. A., Wyznaczanie profilu kultur organizacyjnych z wykorzystaniem modelu K. S. Camerona i R. E. Quinna, na przykładzie urzędów gmin regionu świętokrzyskiego - wyniki badań ankietowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", SGH, Nr 104, 2010.
 • Leśniewski M. A., Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny, w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, (red.) K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010.
 • Leśniewski M. A., Zrównoważony rozwój a konkurencyjność gmin, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce 2010.
 • Leśniewski M. A., Przedsiębiorczość i konkurencyjność w rozwoju regionu na przykładzie województwa świętokrzyskiego, w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. Z. E. Zieliński, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, Projekt PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, t. 2, Kielce 2010.
 • Leśniewski M. A., Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie związku gmin gór świętokrzyskich, z wykorzystaniem metody OZK - wyniki badań, "Optimum Studia Ekonomiczne", Nr 2 (42), 2009.
 • Leśniewski M. A., Rola konkurencji w zakresie kształtowania rozwoju organizacji w warunkach gospodarki rynkowej, w: Konkurencyjność regionu. Grona przemysłowe w regionie, red. Z. Olesiński, A. Predygier, "Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae", Rok 10, No. 1, 1/2006.
 • Leśniewski M. A., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2011.
 • Porter M. E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion One Press, Gliwice 2006.
 • Prahalad C. K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 • Pilarczyk B., Miejsce strategii w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwem, w: Strategie marketingowe, red. H. Mruk, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002.
 • Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005.
 • Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 • Venables A. J., Equilibrium locations of vertically linked industries, "International Economic Rewiev", 1996, t. 37.
 • Zielińska-Głębocka A., Specjalizacja i lokalizacja działalności gospodarczej. Przegląd problemów i literatury, w: Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów, red. A. Zielińska-Głębocka, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.