PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 3 (160) | 20--31
Tytuł artykułu

System środków własnych Unii Europejskiej w obliczu zmian

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Decyzją Rady z 21 kwietnia 1970 r. budżet Unii Europejskiej finansowany jest przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych. Artykuł 268 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) stanowi, że: "Bez uszczerbku dla innych dochodów, budżet" jest finansowany całkowicie z zasobów własnych. Rada, stanowiąca jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, uchwala przepisy dotyczące systemu zasobów własnych Wspólnoty, których przyjęcie zaleca Państwom Członkowskim, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi". Istota systemu środków własnych polega na daninie, która przekazywana jest na rzecz budżetu wspólnotowego w sposób automatyczny przez państwa członkowskie. Najistotniejszym elementem w systemie finansowania działalności Unii Europejskiej jest budżet ogólny. Są z niego finansowane wszystkie rodzaje działalności Unii Europejskiej, przewidziane traktatami, a także wydatki administracyjne wspólnotowych instytucji. Obecna struktura budżetu Unii Europejskiej jest wynikiem wieloletniej ewolucji, decyzji politycznych, szeregu procesów oraz kompromisów wypracowanych przez państwa członkowskie. Obecnie system ten stoi w obliczu zmian. Najważniejsze dylematy związane z jego reformą są przedmiotem niniejszego artykułu. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
20--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa, 2003, s.31
 • W. Polak, Integracja gospodarcza w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia, 2002, s.130
 • L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, PWN Warszawa, 2004
 • B. Laffan, The Finances of the European Union, Basingstoke, Macmillan, 1997
 • European Commission, European Union Public Finance, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2002
 • European Commission, Financing the European Union. Commission Report on the Operation of the Own Resources System, Brussels, 14 July 2004, COM (2004) 505 final, s. 8-13
 • A. Krajewska, Podatki - Unia Europejska, Kraje Nadbałtyckie, Polska, PWE, Warszawa 2004, s. 150
 • "Special Bureaux" Eurobarometer 56.3, Getting Information on Europe. The Enlargement of the EU. Support for the Enlargement, 5/02, s. 27
 • European Commission, Building Our Common Europe. Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union 2007-2013, Brussels, 10.02.2004, COM (2004) 101 final
 • European Commission, General Budget of the European Union for the Financial Year 2004. The Figures, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, January 2004
 • J. Pelkmans, European Integration. Methods and Economic Analysis, Edinburgh, Pearson Education Limited, 2001
 • A. Władyniak, Polityka gospodarcza UE w ocenie niezależnych ekspertów. Główne tezy Raportu Sapira, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, "Wspólnoty Europejskie", 2003, nr 10 (144)
 • M. Czernielewska-Rutkowska, Europeizacja polityki fiskalnej - adaptacja państw członkowskich do ram budżetowych UE. Wnioski dla Polski, Centrum Europejskie Natolin, EUI Research Laboratory, zeszyt 5/2003
 • K. Szeląg, Koordynacja polityki budżetowej w Unii Europejskiej, część I, "Bank i Kredyt", marzec 2003
 • L. Oręziak, Polityka budżetowa na obszarze euro, część II, "Bank i Kredyt", lipiec 2002
 • K. Szeląg, Federalizm fiskalny a Unia Gospodarczo-Walutowa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, "Wspólnoty Europejskie", 2003, nr 11 (145), 2003
 • D. Furceri, Is an Increase in the Fiscal Budget at EMU Level Desirable, referat przedstawiony na konferencji European Economic and Finance Society "World Economy and European Integration", Sopot, 13-16 maja 2004 r.
 • I. Begg, Reshaping the EU Budget: Yet Another Missed Opportunity, "European Urban and Regional Studies", no 7 (1), 2000, s. 51-53
 • A. de la Fuente, R. Domenech, The Redistributive Effects of the EU Budget : an Analysis and Proposal for Reform, "Journal of Common Market Studies", June 2001, vol. 39, no 2, s. 312-313
 • A. Mayhew, The Negotiating Position of the European Union on Agriculture, the Structural Funds and the EU Budget, Sussex European Institute, "SEI Working Paper", nr 52/2002, s. 19
 • J. Hofmokl, Polska wobec rabatu brytyjskiego i reformy budżetu UE, Instytut Spraw Publicznych, "Analizy i opinie", nr 20, marzec 2004, s. 3
 • European Commission, Proposal for a Council Decision on the System of the European Communities' Own Resources, Brussels, 14 July 2004, COM (2004) 501 final
 • European Commission, Allocation of 2001 EU Operating Expenditure by Member State, September 2002, s. 119
 • European Commission, Commission Communication to the Council and to the European Parliament on the Establishment of a New Financial Perspective for the Period 2000-6, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998
 • Unia Europejska, Przygotowania Polski do członkostwa, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, s. 456
 • European Commission, The Community Budget: the Facts in Figures, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999, s. 8
 • Nota od Prezydencji do Delegacji dotycząca posiedzenia szefów państw lub rządów, Bruksela, 17-1 8.06.2004 r., CIG 85/04
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.