PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 9 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie | 348--361
Tytuł artykułu

Wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na GPW w Warszawie jako specyficzny rodzaj ryzyka inwestycyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Delisting of Shares From Warsaw Stock Exchange as a Specific Kind of Investment Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykluczenie akcji z obrotu giełdowego stało się trwałym elementem publicznego rynku akcji w Polsce. Artykuł pokazuje ryzyko, jakie to zjawisko niesie dla inwestorów stosujących strategię "kup i trzymaj", poprzez analizę wpływu wycofania akcji na trzy istotne parametry inwestycji: czas trwania, dywersyfikację portfela oraz dochód z inwestycji.(abstrakt oryginalny)
EN
Delisting of shares has become a constant element of the public market in Poland. The article shows what risk it carries for the investors adopting the "buy and hold" strategy by analyzing three important investment factors: duration, diversification, and return on investment.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bartkowiak M., Efektywność strategii stochastycznej dominacji na GPW, [w:] Prace z ekonometrii finansowej, Jurek W. [red.]. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 2003.
 • Das S., Saudagaran S.M., Sinha R., An empirical Examination of NYSE Stocks Voluntarily De-listing from the Tokyo Stock Exchange, Review of Accounting and Finance, vol.3, issue 4, 2004.
 • Dyl M., Wycofanie akcji spółki publicznej z obrotu publicznego. Przegląd Prawa Handlowego, 9/2004.
 • Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Kowalewski O., Wartość dla akcjonariuszy mniejszościowych w procesie wycofywania spółek z obrotu giełdowego. Bank i Kredyt, luty 2006.
 • Mojsiewicz M., Tarczyński W. Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Regulamin Giełdy uchwalany przez Radę Giełdy i zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Rocznik Giełdowy 2007, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, www.gpw.com.pl
 • Rocznik Giełdowy 2008, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, www.gpw.com.pl
 • Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • Sanger G.C., James D.P., An Empirical Analysis of Common Stock Delistings, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol.25 No.2, June 1990.
 • Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. Nr 183, poz. 1538.
 • Ustawa z dnia 22.03.1991 r. o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. Nr 35 poz. 155.
 • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. Nr 118 poz. 754.
 • Weatherford R., Philosophical Foundations of Probability Theory,. Routledge and Kegan Paul, Henley 1982.
 • Zielonka P., "Wiedziałem, że to się zdarzy", Nasz Rynek Kapitałowy 11/131, listopad 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.