PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 9 (58) | 600--611
Tytuł artykułu

Wzrost zapotrzebowania na produkty Fair Trade jako przejaw społecznej odpowiedzialności konsumentów w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Rise in the Demand for Fair Trade Products as the Sign of the Social Responsibility of Consumers in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost zainteresowania produktami Fair Trade na całym świecie jest konsekwencją zmiany wartości i postaw konsumentów, którzy zaczynają traktować konsumpcję jako wybór moralny. W trosce o środowisko naturalne i warunki życia producentów z krajów Trzeciego Świata są gotowi płacić więcej niż wynoszą ceny rynkowe, co świadczy o ich wrażliwości społecznej i ekologicznej. Fair Trade to ruch społeczny, w jaki aktywnie angażują się nie tylko konsumenci, ale i producenci oraz dystrybutorzy, a także szereg organizacji pozarządowych. Pomimo intensywnego rozwoju tego ruchu w skali globalnej, popularność tej idei, a zwłaszcza jej implementacja nie wydaje się przebiegać jednakowo we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych. Celem opracowania jest przedstawienie rozwoju ruchu społecznego Fair Trade na świecie, w tym jego związków z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, wraz ze zwróceniem szczególnej uwagi na popularność tej idei w warunkach polskiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
The growth of an interest in FairTrade products worldwide is a consequence of the change of the value and consumers' attitudes which start treating the consumption as moral choice. Being concerned about natural environment and the living conditions of producers from Third World countries they are ready to pay more than market prices what confirms their social and ecological conscience. Fair Trade is a social movement in which actively not only consumers, but also producers and distributors are becoming involved, as well as a number of non-governmental organizations. In spite of the intense development of this movement in the global scale, popularity of this idea and particularly its implementation, does not seem to proceed identically in all developed countries. The purpose of the paper is to describe the development of Fair Trade - social movement in the world, including its connections with the concept of corporate social responsibility, along with paying special attention to the popularity of this idea in conditions of the Polish economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
600--611
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
autor
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Abbott J. R.: Facts, Values, and Evaluative Explanation: Contributions of Leo Strauss to Contemporary Debates, American Sociologists, Vol. 32 Issue 1, 2001, s. 58.
 • Amand-Eeckhout L.: Fair trade in public procurement in the EU, Library of the European Parliament, 2012, s. 4.
 • Ćwik N.: Wspólna odpowiedzialność, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011, s. 36-37.
 • Doran C.J.: The Role of Personal Values in fair trade consumption, Journal of Business Ethics, No. 84/2009, s. 551-552.
 • Fridell G.: The Co-Operative and the Corporation: Competing Visions of the Future of Fair Trade, "Journal of Business Ethics" 2009, No. 86, s. 81-82.
 • Gendron C., Bisaillon V., Otero Rance A. I.: The Institutionalization of Fair Trade: More that Just a Degraded Form of social Action, Journal of Business Ethics, No. 86/2009, s. 64-65.
 • Kozłowska A.: Jednostka a społeczeństwo, w: J. Polakowska-Kujawy (red.), Socjologia ogólna. Wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa 2002, s. 34-35.
 • Krier J. M.: Fair Trade 2007: New facts and figures from an ongoing success story. A report on Fair Trade in 33 consumer countries, Dutch Association of Worldshops, Netherlands 2008, s. 8.
 • Lewicka-Strzałecka A.: Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 157.
 • Lewicka-Strzałecka A.: Konsumenci: prawa i obowiązki, [w:] W. Gacparski (red.), Biznes. Etyka. Odpowiedzialność, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2012, s. 267.
 • Lipiński E.: Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1981, s. 100.
 • Moore G.: The Fair Trade Movement: Parameters, issues and Future Research, Journal of Business Ethics, No. 53/2004, s. 73-74.
 • Pogonowska B.. Wojtasiewicz L.: Podstawowe informacje o idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Rokeach M.: Understanding Human Values. Individual and Societal, The Free Press, New York 1979, s. 49.
 • Sprawiedliwy handel w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Warszawa 2010, s. 1.
 • Steinrűcken T., Jaenichen S.: The Fair trade idea: Towards an Economics of Social Labels, Journal of Consumer Policy, No. 30/2007, s. 205-206.
 • Stiglitz J.E., Carlton A.: Fait trade. Szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 95.
 • Wheale P., Hinton D.: Ethical consumers in search of Markets, Business Strategy and the Environment, Vol. 16, Issue 4, 2007, s. 303-304.
 • Wilkinson J.: Fair Tade: Dynamic and Dilemmas of a Market Oriented Global Social Movement., Journal of Consumer Policy, No. 30/2007, s. 221.
 • Vardy P., Grosch P.: Etyka, Wydawnictwo Zysk i S-KA, Poznań 2010, s. 137-140.
 • Zrównoważony łańcuch dostaw, Zespół do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, s. 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.