PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 9 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie | 378--390
Tytuł artykułu

Prognozy logitowe diagnoz na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Warianty tytułu
Forecasts of Diagnoses Based on Logit Models For Firms Noted on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z przedstawionych rozważań wynika, że w długim okresie inwestowanie w instrumenty ryzykowne, czyli akcje, daje zdecydowanie wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w papiery skarbowe. Różnica pomiędzy tymi stopami określana jest mianem rynkowej premii z tytułu ryzyka i służy jako bardzo ważny parametr w wycenie przedsiębiorstw. Okazuje się, że w zależności od przyjętych założeń, w szczególności dotyczących benchmarku rynku akcji (indeks giełdowy), inwestycja wolnej od ryzyka, rodzaju średniej i okresu pomiaru, możemy uzyskać i w praktyce uzyskujemy różne wyniki. Odmienne szacunki premii skutkują zróżnicowanymi estymacjami kosztu kapitału, a w konsekwencji prowadzą do różnych szacunków wartości wycenianych podmiotów. Sprawa jest więc bardzo ważna i wymaga odpowiedniego potraktowania. Dodatkową komplikacją jest również to, że samo pojęcie i definicja premii z tytułu ryzyka nie jest wcale jednoznaczne. Wyzwania stosujące przed teorią i praktyką szacowania kosztu kapitału są więc ogromne. (abstrakt oryginalny)
EN
W artykule przyjęto, że zmienną zależną będzie zmienna wielomianowa, zdefiniowana na podstawie czterech diagnoz cząstkowych, przy czym zastosowano dwa podejścia do pomiaru wariantów tej zmiennej - nominalne i porządkowe. Dla tak zdefiniowanej zmiennej oszacowane zostały nominalne i porządkowe wielomianowe modele logitowe dla spółek giełdowych z sektora Przemyśl chemiczny na podstawie danych kwartalnych w latach 1998-2006. Prognozy pozytywnej diagnozy łącznej wyznaczono na poszczególne kwartały 2007 roku. Prognozy te porównano z rzeczywistymi diagnozami łącznymi.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
Bibliografia
 • Baltagi B.H. (Ed.), A Companion to Theoretical Econometrics, Blackwell Publishing. Malden, Oxford 2003.
 • Bartosiewicz S. (red.). Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1990.
 • Batóg B., Wawrzyniak K., Diagnozowanie i prognozowanie kondycji spółek giełdowych za pomocą modeli probitowych i logitowych, w: Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Batóg B., Wawrzyniak K., Modele probitowe i logitowe jako podstawa systemu diagnoz na przykładzie sektorów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, w: Metody ilościowe w ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 415, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 16, Szczecin 2005.
 • Batóg B., Wawrzyniak K., Efektywność prognoz pozytywnej diagnozy łącznej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek giełdowych, w: Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część I. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 462, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6, str. 375-388, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Batóg B., Wawrzyniak K., Wielomianowe modele zmiennych jakościowych w diagnozie i prognozie sektorowej na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, [w:] Dittmann P., Szanduła J. [red.], Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Cameron A.C., Trivedi P.K., Microeconometrics. Methods and applications, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 • Cramer J.S., Logit Models from Economics and Other Fields. Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Chow G.C., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 • Gardner E.S., Exponential Smoothing: The State of the Art. Journal of Forecasting, Vol. 4, 1-28, 1985.
 • Gruszczyński M., Wielomianowy model logitowy dla makrodanych. Przegląd Statystyczny nr 1-2/1996.
 • Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
 • Kleinbaum D.G., Klein M., Logistic Regression, Springer, New York 2002.
 • Zeliaś A., Teoria prognozy. PWE, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.