PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 5 (162) | 26--34
Tytuł artykułu

Ochrona oznaczeń geograficznych w WTO jako przedmiot konfliktu pomiędzy "Starym Kontynentem" a "Nowym Światem"

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie międzynarodowym regulowana jest przez sięgające XIX w. wielostronne porozumienia, wśród których najistotniejsze to: Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 1883 r., Porozumienie madryckie w sprawie zwalczania fałszywych lub oszukańczych oznaczeń pochodzenia towarów z 1891 r. oraz Porozumienie lizbońskie z 1958 r. Obecnie jednak, ze względu na liczbę państw sygnatariuszy, a tym samym zasięg terytorialny ochrony, największe znaczenie ma Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), stanowiące jeden z załączników do Porozumienia z Marakeszu, ustanawiającego w 1995 r. Światową Organizację Handlu - WTO. Porozumienie TRIPS określiło minimum wymagań, jakie zobowiązane jest zapewnić każde z państw sygnatariuszy w zakresie ochrony praw własności przemysłowej, a tym samym położyło kres sytuacji, w której różnorodność przepisów przyjmowanych przez członków WTO stwarzała realne przeszkody dla międzynarodowej wymiany handlowej. Wprowadzenie wspólnych standardów było zatem wyrazem dążenia do realizacji fundamentalnego celu WTO, jakim jest zapewnienie przedsiębiorcom jednakowych warunków konkurencji i umożliwienie swobodnego poruszania się na globalnym rynku. Jednocześnie Porozumienie TRIPS - a w szczególności postanowienia dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych - odniosło się do problemu tzw. "lokalizacji produkcji", czyli uwzględniania związku, jaki łączy miejsce pochodzenia produktu z jego nazwą i posiadanymi właściwościami. W ten sposób przeciwstawiło się ono tendencjom ujednolicania i standaryzacji produkcji, którym sprzyja globalizacja światowej gospodarki, a w konsekwencji, utracie przez produkt tożsamości, określanej również miejscem jego wytworzenia. Nie trzeba bowiem nikogo przekonywać, iż to właśnie właściwości ziemi i klimatu na danym obszarze geograficznym, a także tradycja, kultura i obyczaje kulinarne zamieszkującej na nim ludności, stanowią często o wyjątkowości i odrębności danego wyrobu. Usankcjonowana przez Porozumienie TRIPS ochrona oznaczeń geograficznych taki związek dostrzega. Co więcej, Porozumienie - gwarantując właścicielom oznaczeń prawo wyłączności - umożliwia istnienie legalnej formy monopolu, uważanego powszechnie za podstawową przeszkodę w realizacji zasad wolnego handlu i wolnej konkurencji. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
26--34
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa, 2004, s. 184 i n.
 • E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vail, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003, s. 248
 • A. Germann, E. Rook Basi le, La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli, Torino, 2002, s. 272
 • A. Germann, Australia ed USA versus Unione Europea: iI caso delie indicazioni geografiche dei prodotti diversi dal vino edegli alcolici, Agricultura, Istituzioni, Mercati, 2004, nr 1, s. 68
 • C. Losavio, Le indicazioni geografiche alia Conferenza di Doha, Rivista di Diritto Agrario, 2002, nr 2, s. 80
 • I. Wiszniewska, R. Knaak, Unormowanie ochrony oznaczeń geograficznych i potrzeba jego modyfikacji, "Przegląd Prawa Handlowego", 1998, nr 1, str. 6
 • E. Całka Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia, "Przegląd Prawa Handlowego", 2002, nr 9, s. 21
 • I. Wiszniewska, R. Knaak, Unormowanie ochrony oznaczeń geograficznych i potrzeba jego modyfikacji, "Przegląd Prawa Handlowego", 1998, nr 1, s. 6
 • U. Promińska (red.) Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004 r., s.,184 i n.; E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003 r., s. 248
 • M. Duczkowska-Piasecka, M. Gąsiorowski Możliwości i konieczność przyjęcia przez Polskę procedur rejestracji zastrzeżonych znaków dla produktów spożywczych, Warszawa, 2003, ekspertyza dostępna na stronie internetowej http://www.ppr.pl
 • A. Szymecka, Włoski system kontroli oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia artykułów rolnych i rolno-spożywczych, "Wspólnoty Europejskie", październik 2004, nr 10 (155)
 • M.Voyce "The Empire Strikes Back: Australian Trade with the European Union and the Conflict Over Geographical Indications", Agricoltura, Istituzioni, Mercati, 2004, nr 1, s. 91
 • J. Bielecki, Na razie bez specjałów z Polski, "Rzeczpospolita", 1.09.2003
 • C. Losavio, Il fallimento di Cancun e le indicazioni geografiche nell'attuale panorama internazionale, Rivista di Diritto Agrario, 2004r.
 • S. Carmignani, La tutela delie indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs: localizzazione geográfica del prodotto e mercato globale, Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente, 2002, nr 1, s. 86
 • S. Stern, European Regulation 2081/92 an Australian Perspective, Agricoltura, Istituzioni, Mercati, 2004, nr 1, s. 111-112
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.