PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 85 | 9--17
Tytuł artykułu

Prywatyzacja sektora państwowego jako siła napędowa gospodarki w okresie transformacji

Warianty tytułu
Privatization of the state-owned sector as economy's driving force in the transformation period
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transformacja ustrojowa wraz z prywatyzacją są najczęściej poruszanymi problemami ostatniej dekady. Oczekuje się, że prywatyzacja pozwoli lepiej rozdzielić obowiązki i odpowiedzialność między sektor państwowy i prywatny. Z punktu czysto ekonomicznego, transformacja systemowa oznaczać miała przekształcenie gospodarki centralnie planowanej zdominowaną przez państwową formę własności w gospodarkę opartą na mechanizmach rynkowych, w której własność prywatna dominowałaby nad własnością publiczną. W znaczeniu polityczno-prawnym oznaczać to miało przejście od porządku nakazoworozdzielczego do porządku, w którym gwarantowane byłyby swobody gospodarcze. Prywatyzacja stała się, więc integralnym składnikiem przekształceń własnościowych. Nie jest ona jednak celem samym w sobie, a jedynie środkiem służącym do osiągnięcia zakładanych celów ekonomicznych, wśród których można wymienić między innymi efektywność mikroekonomiczną, czyli efektywność przedsiębiorstw, czy efektywność alokacji makroekonomicznej zwanej w literaturze efektywnością gospodarki. Dlatego też prywatyzacja wymaga zrównoważenia czynników finansowych, politycznych oraz zarządzania firmą. Proces prywatyzacji budził niejednokrotnie kontrowersje, ale dotyczyły one raczej metod, technicznych szczegółów w rodzaju wyceny majątku, konkretnej ścieżki prywatyzacyjnej czy wyboru inwestora, a nie samej zasady znajdowania prywatnego właściciela dla państwowego majątku. Prywatyzować należy, więc możliwie szybko, ale przy zastosowaniu starannie dobranej strategii i metod sprzedaży majątku państwowego oraz dbałości o rozwój instytucji wspierających gospodarkę rynkową (abstrakt oryginalny)
EN
For the last decade both systemic transformation and privatization have been the most often discussed problems. Privatization is expected to allow for better division of duties and responsibilities between the state-owned and the private sectors. From purely economic viewpoint, systemic transformation was supposed to mean transformation of centrallyplanned economy, dominated by state ownership, into an economy based on market mechanisms, in which private ownership would predominate over public ownership. In the political and legal sense it was to mean transfer from the command-and-quota system to the order in which economic freedoms are guaranteed. Therefore privatization has become an integral element of ownership transformations. However, it is not an end in itself but just a means aiming at achieving economic targets, among which we can mention microeconomic effectiveness, also referred to as effectiveness of enterprises, or macroeconomic allocation effectiveness, in literature referred to as effectiveness of economy. This is why privatization requires that financial, political and company management factors be balanced. More than once the privatization process aroused a lot of controversy, which nevertheless dealt rather with methods and technicalities, such as evaluation of assets, a specific privatization path or choosing an investor and not with the principle of finding a private owner for the state-owned assets. Therefore, it is necessary to privatize as fast as possible but with the use of carefully chosen strategy and methods of selling state-owned assets and taking care of development of institutions supporting the market economy. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie
Bibliografia
 • Buttari J. J., Reassessing Privatization in Eastern Europe, Guaracabuya - Organo Oficial de la Sociedad Económica de Amigos del País, 19 grudnia 1997 r., wersja elektroniczna (http://www.amigospais-guaracabuya.org/oagjb003.html)
 • D'Souza J., Megginson W., Nash R., Determinants of Performance in Privatized Firms: The Role of Restructuring and Corporate Governance, s. 13 (http://papers.ssrn.com/sol3/delivery.cfm/SSRN_ID243186_code00092153)
 • Oniszczuk W., Czynniki zewnętrzne transformacji gospodarki Rosji, Semper, Warszawa 2002.
 • Megginson W. L., Netter J. M., From State to Market: ASurvey Of Empirical Studies On Privatization, April 2001, s. 9 (http://papers.ssrn.com/sol3/delivery.cfm/SSRN_ID262311_code01032656)
 • Nellis J., Privatization in transition economies: What happened? What comes next?, November 2000, s. 6 (http://rru.worldbank.org/LogAndOpen.aspx?DocumentID=182&URL=http://rru.worldbank.org)
 • North D. C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge, NY1990.
 • Sheshinski E., López-Calva L. F., Privatization and its Benefits: Theory and Evidence, Harvard Institute for International Development CAERIIDiscussion Paper No. 35, January 1999.
 • Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna, wyd. PWSBAiTK, Warszawa 2007.
 • Stępińska M., Rola prywatyzacji w transformacji ustrojowej, Zeszyty Naukowo- Teoretyczne PWSBiAWiek XXI, 2/2001.
 • Tittenbrun J., Ekonomiczny sens prywatyzacji - spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną, Fundacja Humaniora, Poznań 1995.
 • Transition - The First Ten Years, Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union, The World Bank, Washington 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.