PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | z. 93 | 167--186
Tytuł artykułu

Dynamika i struktura nakładów inwestycyjnych aglomeracji warszawskiej w latach 2002-2006

Warianty tytułu
Dynamics and structure of Warsaw agglomeration investment outlays between 2002 and 2006
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W aglomeracji warszawskiej niekwestionowanym liderem pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych ponoszonych zarówno z budżetów gmin, jak i przez przedsiębiorstwa, jest Warszawa. Przewaga Warszawy nad strefą pozawarszawską jest zdecydowanie wyższa, jeżeli bierzemy pod uwagę wysokość nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Na taką dużą przewagę Warszawy częściowo może mieć wpływ fakt, że w systemie publicznej statystyki nakłady inwestycyjne ponoszone na terenach peryferyjnych, ze względu na lokalizację głównej siedziby przedsiębiorstwa w Warszawie, przyporządkowane mogą być stolicy, a nie gminie, gdzie prowadzona jest działalność produkcyjna czy logistyczna. W aglomeracji warszawskiej inwestujące przedsiębiorstwa to przede wszystkim jednostki sektora usług rynkowych, czyli takich, które są siłą napędową współczesnej gospodarki. Rolnictwo odgrywa marginalną rolę i powoli zostaje wypychane nie tylko poza Warszawę, ale także poza strefę pozawarszawskiej aglomeracji. Strefa sąsiadująca z Warszawą już dawno przestała być dla Warszawy podstawowym producentem artykułów żywnościowych. W tym momencie stanowi przede wszystkim zaplecze produkcyjne. Przedsiębiorstwa należące do działu przemysł i budownictwo, zgodnie z analizą nakładów inwestycyjnych, rozwijają się głównie w powiatach: piaseczyńskim, grójeckim oraz pruszkowskim. Pod względem działalności usługowej Warszawa jest, i będzie, niekwestionowanym liderem. Częściowo wiąże się to z funkcją stołeczną Warszawy i faktem, że stanowi ona centrum usługowe nie tylko dla aglomeracji, ale także regionu i kraju. Mimo tego, w powiatach podwarszawskich na pewno w najbliższych latach nastąpi rozwój działalności usługowej. Będzie to działalność towarzysząca szeroko rozumianej sferze produkcyjnej, ale także wynika z faktu, że część powiatów podwarszawskich jest tzw. sypialnią Warszawy i ludności tam mieszkająca wymaga powstania systemu infrastruktury usługowej (sklepy, apteki, banki, przedszkola itp.).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper shows dynamics of changes in the amount and structure of investment outlays incurred by local self-government units (gminas) and enterprises on the territory of Warsaw agglomeration in the years 2002-2006. In Warsaw agglomeration, Warsaw is the unquestionable leader as regards the amount of investment outlays. The superiority of Warsaw over the area outside the city limits is definitely higher if we take into consideration investment outlays incurred by enterprises than in case of gminas' investments. In the agglomeration mainly units of market services' sector, i.e. the units which are the driving force of contemporary economy, operate as investing enterprises. Agriculture plays a marginal role here and is slowly pushed away not only out of Warsaw but also outside the outer ring of the agglomeration. The neighbouring area has long stopped being the main food producer for Warsaw. As regards service activities, Warsaw is and will continue to be an unquestionable leader. This is partly due to the capital function of Warsaw and to the fact that it is a service centre not only for the agglomeration but also for the region and the country. In the suburban poviats we will certainly observe the growth of service activities. These will be activities accompanying widely understood production activities and also conditioned by the fact that some sub-Warsaw poviats are so-called Warsaw dormitories and people living there require a system of service infrastructure (shops, chemists', banks, kindergartens, etc.). T he conducted statistical analysis (correlation, regression) of relations between the level of investment outlays in gminas and enterprises shows that the processes are mutually related. At the same time the growth of investment outlays in companies is strongly dependent on the growth of investment outlays incurred by gminas.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167--186
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów, pod red. A. Szołka, Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  • Aglomeracja miejska jako środowisko lokalizacji firmy, pod red. K. Kucińskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993.
  • Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E., Funkcje metropolitarne Warszawy, IG i PZ PAN, Nr 53, Warszawa 1998.
  • Glumińska-Pawlic J., Sawicka K., Budżet jednostki samorządu terytorialnego, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
  • Nowosielska E., Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992-1997: Przemiany strukturalne i tendencje rozwoju, IG i PZ PAN, Warszawa 2000.
  • Statystyka opisowa w przykładach, pod red. J. Bugi, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom 1998
  • Zalewski A. i in., Strategia rozwoju Warszawy do 2010 roku: synteza, praca zbior., Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dom Wydawniczy ELIP IP SA, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.