PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 85 | 87--111
Tytuł artykułu

Nowe ujęcie europejskiej polityki regionalnej

Warianty tytułu
A new approach to European regional policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W latach 2007-2013 polityka spójności, stanowiąca jeden z filarów europejskiej konstrukcji, obok jednolitego rynku i unii walutowej, stanowi najważniejszą propozycję budżetu rozszerzonej Unii Europejskiej liczącej w sumie 27 państw członkowskich. Przyjęta linia polityki, dotyczy problemów nierówności gospodarczej i społecznej. Jest to polityka transferu środków między państwami członkowskimi za pośrednictwem budżetu UE w celu wspierania wzrostu gospodarczego i trwałego rozwoju, poprzez inwestowanie w kapitał ludzki i rzeczowy. Rozszerzenie Unii do 27 państw, i więcej, jest wyzwaniem dla konkurencyjności i wewnętrznej spójności Unii. Jednocześnie, rozszerzenie doprowadzi do poszerzenia luki w rozwoju gospodarczym, poprzez geograficzne przesunięcie problemu różnic i nierówności w kierunku wschodnim i trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Mając na uwadze efektywniejsze zarządzanie funduszami, należy dążyć do zwiększenia efektu dźwigni, poprzez uwzględnienie nowoczesnych form finansowania. Jednym z działań w tym kierunku jest wzmocnienie partnerskich stosunków z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym np. poprzez stworzenie mocniejszych powiązań stawek współfinansowania z ekonomiczną wykonalnością lub prawdopodobną opłacalnością programów i przedsięwzięć. (abstrakt oryginalny)
EN
In the years 2007-2013 the cohesion policy, one of the pillars of European structure (apart from the common market and the currency union), is the most important position in the budget of the enlarged European Union, which at present consists of 27 member-countries. The adopted policy concerns problems of economic and social inequalities. It is a policy of transferring means among member countries through EU budget in order to support economic growth and sustained development by investment in human and material capital. EU enlargement to 27, and even more, members is a challenge for competitiveness and EU inner cohesion. At the same time, the enlargement will lead, through geographical shifting of the problem of differences and inequalities eastwards and worsening of the situation on the labour market, to widening the gap in economic growth. Taking into account effective fund management, we should aim at increasing the leverage effect through including modern forms of financing. One of the activities leading to achieving this is strengthening partnership relations with European Investment Bank and European Investment Fund, for example through closer connections of co-financing rates with economic feasibility or probable profitability of programs and undertakings. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
87--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Decyzja Komisji ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu "konwergencja" w latach 2007-2013, dokument Nr C(2006) 3475 (2006/595/WE).
 • Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 roku ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu "konwergencja" w latach 2007-2013, dokument Nr C(2006) 3474 (2006/594/WE).
 • Decyzja Komisji z 4 sierpnia 2006 roku ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu "konkurencyjność regionalna i zatrudnienie" w latach 2007-2013, dokument Nr C(2006) 3480 (2006/597/WE).
 • Decyzja Komisji z 4 sierpnia 2006 roku ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie w ramach celu "konkurencyjność regionalna i zatrudnienie" w latach 2007-2013, dokument Nr C(2006) 3474 (2006/594/WE).
 • Decyzja Komisji z 4 sierpnia 2006 roku ustalająca orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu "europejska współpraca terytorialna" na lata 2007-2013, dokument Nr C(2006) 3473 (2006/609/WE).
 • Decyzja Komisji z 26 marca 2007 roku ustalająca wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu "europejska współpraca terytorialna" w latach 2007-2013, dokument Nr C(2007) 1284 (2007/190/WE).
 • Decyzja Rady z 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, art. 6 (2006/702/WE).
 • Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 roku w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dotyczących spójności (2006/702/WE).
 • Dziennik Urzędowy L. 210 z 31 lipca 2006 r.
 • Głąbicka K., Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, Warszawa 1998.
 • Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2003.
 • Grewiński M., Europejski Fundusz Socjalny jako instrument strukturalny w polityce zatrudnienia UE, "Rynek Pracy", Nr 7-8/1999.
 • Grewiński M., Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, WSPTWP, Warszawa 2001.
 • Grewiński M., Malinowski K., Europejski Fundusz Społeczny i rynek pracy w UE, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 1999.
 • Naruszewicz S., Fundusze strukturalne w polityce regionalnej, Politechnika Białostocka, Białystok 2005.
 • Olszewski M., Polityka strukturalna. Podstawowe informacje, cz. 2, materiały konferencyjne Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa 1998.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna w Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Radło M., Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej, Zielona Księga PFSL Nr 1, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa 2005.
 • IIIRaport na temat spójności społecznej i gospodarczej. Nowe partnerstwo dla spójności - konwergencja, konkurencyjność, współpraca, Komisja Europejska, Luksemburg 2004.
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności z funduszy strukturalnych.
 • Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej (EWG) Nr 2052/88 z 24 czerwca 1988 r.
 • Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej (EWG) Nr 2081/93.
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności z funduszy strukturalnych w ramach celu "konwergencja".
 • Ruszkowski J., Żurek M., Leksykon integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Ryszkiewicz A., Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Biblioteka Wiedzy Europejskiej, z. 11, Warszawa 2000.
 • Schonthaler J., Rozwój lokalny w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania, w: Wybrane aspekty integracji europejskiej, pod red. K. Głąbickiej, Politechnika Radomska, Radom 2002.
 • Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, PAN, Warszawa 1997.
 • Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht 7 lutego 1992 r.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Rzym 1957.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306485

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.