PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 340 Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje | 78--90
Tytuł artykułu

Koncepcyjno-instrumentalny dorobek nauk o zarządzaniu oraz jego skuteczność w radzeniu sobie z typowymi sprzecznościami i dylematami w praktyce zarządzania

Autorzy
Warianty tytułu
Conceptual and Instrumental Achievements of Management Science and Its Effectiveness in Solving Typical Contradictions and Dilemmas in Management Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu autor postawił pytania o to, czy i w jakim stopniu współczesny dorobek nauk o zarządzaniu może być przydatny do skutecznego radzenia sobie z typowymi dla procesu zarządzania sprzecznościami i dylematami. Próba refleksji nad zjawiskiem sprzeczności w zarządzaniu pozwoliła m.in. na konstatacje, że: • koncepcje teoretyczne i propozycje instrumentalne rekomendujące pewne rozwiązania w spornych kwestiach okazują się niewystarczająco skuteczne, • poprawa w tym zakresie wymaga skojarzonego wykorzystania różnych instrumentów, w tym: sformalizowanych metod i narzędzi zarządzania, stylów przywództwa oraz elementów systemu społecznego organizacji. Wiele postawionych pytań pozostało jednak bez odpowiedzi.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the author poses the questions whether and to what extent the contemporary achievements of management science can be useful to solve typical managerial contradictions and dilemmas in an effective way. The reflection on the contradictions phenomenon in management allowed to state that: • theoretical concepts and instrumental proposals, recommending some solutions to disputable questions, seem not to be effective enough, • the improvement in this area requires the combined use of different instruments, including formal methods and tools of management, leadership styles, as well as elements of the social system of the organization. However, a lot of the questions remain unanswered.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Biernacka M., Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Boguszewicz-Kreft M., Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Jaremczuk K., Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Juchnowicz M., Zarządzania przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje, PWE, Warszawa 2010.
 • Kalicińska M., Grabowska B., Irena, W.A.B., Warszawa 2012.
 • Kozielski R., Determinanty sukcesu organizacji - analiza wybranych zmiennych opartych na koncepcji wrażliwości rynkowej przedsiębiorstwa. Ujęcie modelowe i weryfikacja empiryczna, Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
 • Koźmiński A., Obłój K., Teoria równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 • Krupski R., Jak radzić sobie z niepewnością w planowaniu strategicznym, [w:] Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, Prace Naukowe WWSZiP, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2007.
 • Krysińska J., Homo Corporaticus czyli przewodnik przetrwania w korporacji, Helion, Gliwice 2012.
 • Model doskonałości EFQM, http://www.efqm.pl/index.php/model-doskonalosci-efqm
 • Nestorowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu. Konkurowanie w warunkach ciągłej zmiany i niepewności, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 • Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011.
 • Wachowiak P. (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.