PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | z. 94 | 125--146
Tytuł artykułu

Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce wynikające z kryzysu na rynkach finansowych i w sferze realnej działalności.

Warianty tytułu
Business Determinants in Poland Resulting from the Crisis on the Financial Markets and in the Real Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podsumowując prowadzone rozważania, trzeba wskazać na najważniejsze - zdaniem autorów - bariery aktualnie hamujące rozwój przedsiębiorstw w Polsce. Należy do nich zaliczyć w szczególności: • trudności z pozyskaniem zewnętrznego finansowania - prowadzone w niniejszym opracowaniu rozważania koncentrowały się głównie wokół finansowania dłużnego, jednakże problem dotyczy również możliwości pozyskania finansowania własnego zewnętrznego, np. poprzez emisję akcji, • malejący popyt na produkty i usługi firm, któremu najczęściej nie towarzyszy adekwatna redukcja po stronie kosztów, powoduje spadek rentowności przedsiębiorstw - zmniejszają się możliwości uruchomienia mechanizmów samofinansowania poprzez kapitalizację zysków, • utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego oraz wzrost kosztów jego obsługi powodują zwiększenie wykorzystania kredytów kupieckich - wydłużanie terminów płatności stosowanych między przedsiębiorstwami powoduje powstawanie zatorów płatniczych, które przy mało sprawnym systemie sądowniczym (dochodzenie należności trwa w Polsce przeciętnie ponad 2 lata) zwiększa ryzyko utraty płynności, co może doprowadzić część firm do bankructwa. Jednak niektóre działania podejmowane w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorstw należy ocenić pozytywnie. Należą do nich m.in.: • zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o VAT , które zmierzają do unowocześnienia i liberalizacji tych regulacji. Konieczne są dalsze zmiany przepisów tej ustawy, polegające np. na definitywnym zniesieniu restrykcji podatkowych w odniesieniu do samochodów osobowych, • zrealizowane i planowane działania zmierzające do dokapitalizowania funduszy poręczeniowych, co może częściowo łagodzić skutki zaostrzonej polityki kredytowej banków, • działania zmierzające do skrócenia czasu trwania egzekucji komorniczej, poprzez likwidację tzw. rewirów komorniczych oraz utworzenie w 2008 roku blisko 150 nowych stanowisk komorniczych. W celu zwiększenia ochrony prawnej wierzycieli konieczne jest podjęcie działań zmierzających do skrócenia czasu trwania postępowania sądowego w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu należności (aktualnie czas ten wynosi ponad 19 miesięcy).(fragment tekstu)
EN
The financial crisis that appeared in the second half of 2008 changed diametrically the conditions to do business also by Polish entrepreneurs. Although Poland suffered less from the impact of the global financial market crisis than other countries, the repercussions of this phenomenon do not bypass it and are manifested in the real economy in the form of problems with liquidity, external financing or shrinking markets for goods and services. The major goal of the paper is to analyse current business determinants resulting from the crisis on the financial markets and in the area of real economy, with particular interest in the problems of external financing and payment gridlocks. The study also presents author's suggestions concerning changes, mainly legal regulations whose implementation could enhance corporate growth.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--146
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ceregra P., Firmom jest coraz trudniej uzyskać finansowanie, "Rzeczpospolita" z 10 marca 2009 r.
 • Ceregra P., Łatwiejsze pieniądze dla małych i początkujących, "Rzeczpospolita" z 10 marca 2009 r.
 • Cieślak A., Mirończuk U., Dotacje wspierają inwestycje, "Rzeczpospolita" z 1 kwietnia 2009 r.
 • Cyrankiewicz M., Jak uzyskać kredyt na przygotowanie inwestycji, "Rzeczpospolita" z 4 marca 2009 r.
 • Czuryło P., Między bezpieczeństwem a bezwzględnością, "Rzeczpospolita" z 14 marca 2009 r.
 • Fandrejewska A., Firmy żyją na kredyt, "Rzeczpospolita" z 7 kwietnia 2009 r.
 • Fandrejewska A., Kryzys to też czas na fuzje i przejęcia, "Rzeczpospolita" z 3 kwietnia 2009 r.
 • Glapiak E., Czas złagodzić obciążenia, "Rzeczpospolita" z 26 lutego 2009 r.
 • Glapiak E., Na kryzys - niższe podatki dla biznesu, "Rzeczpospolita" z 26 lutego 2009 r.
 • Jankowiak J., Gronicki M., Jak ograniczyć potrzeby pożyczkowe?, "Rzeczpospolita" z 9 marca 2009 r.
 • Krześniak M., Po kredyt nie do banku, "Rzeczpospolita" z 14 marca 2009 r.
 • Mirończuk U., Szybsze pieniądze z UE sposobem na kryzys, "Rzeczpospolita" z 3 kwietnia 2009 r.
 • Ostrowska K., Nie musisz czekać aż wpłyną należności za towar, "Rzeczpospolita" z 10 marca 2009 r.
 • Piasecka-Sobkiewicz M., Do założenia firmy wystarczy jeden wniosek, "Gazeta Prawna" z 16 marca 2009 r.
 • Sobiech Ł., Makosz A., Skuteczni komornicy mają zarabiać więcej, "Gazeta Prawna" z 3 lutego 2009 r.
 • Leasing w Polsce, Dodatek do Dziennika "Rzeczpospolita" z 28 maja 2008 r.
 • Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na 31 grudnia 2007 r., Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych
 • Fundusze Pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Raport 10/2008, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin, październik 2008 r
 • Czarna lista barier, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, luty 2009 r
 • Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. I kwartał 2009 r., Departament Systemu Finansowego NBP , Warszawa styczeń 2009 r.
 • Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2006.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. dz.u. nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dz.u. nr 54, poz.535 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (dz.u. z 2007 r. nr 112, poz. 769).
 • http://www.pkpplewiatan.pl
 • http://www.leasing.org.pl
 • http://www.krd.pl
 • http://www.doingbusiness.org
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.