PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 340 Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje | 154--166
Tytuł artykułu

Paradygmaty i nurty badawcze w metodologii nauk o zarządzaniu - próba syntezy w oparciu o światową literaturę przedmiotu

Warianty tytułu
Paradigms and Research Currents in Methodology of Management - Trial of Synthesis on the Basis of World Literature
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem tego artykułu jest przegląd koncepcji paradygmatów oraz uzasadnienie propozycji wyboru jednego z nich do opisu rzeczywistości organizacyjnej. W pierwszej kolejności opisane zostaną sposoby wyodrębniania paradygmatów w naukach o zarządzaniu. Dalej wskazano na możliwe zastosowanie w naukach o zarządzaniu paradygmatów opartych na klasyfikacji G. Burrella i G. Morgana. Przeprowadzona analiza możliwości zastosowania paradygmatów wywodzących się z modelu G. Burrella i G. Morgana wskazuje na użyteczność poznawczą tej koncepcji w odniesieniu do badań organizacji i zarządzania. Postrzeganie procesów organizacyjnych, kulturowych, zarządzania zmianą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu, uwzględniające cztery opisane perspektywy poznawcze, może otwierać nowe horyzonty teoretyczne, metodologiczne i pragmatyczne.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to review the concept of paradigms and justification for the proposal to elect one of them to describe organizational reality. First of all there were described the methods of isolating the paradigms in management sciences. Next, the possible use of the science of management paradigms based on the classification of G. Burrell and G. Morgan was pointed out. The analysis of the applicability of paradigms derived from the model of G. Burrell and G. Morgan points to the cognitive usefulness of this concept for research for organization and management. The perceptions of processes: organizational, cultural, change management, human resource management and marketing, taking into account the four described cognitive perspectives, may open new horizons: theoretical, methodological and pragmatic.(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Ackoff R.L., Zasady planowania strategicznego, PWE, Warszawa 1973.
 • Alvesson M., Deetz S., Critical theory and postmodernism: approaches to organization studies, [w:] Critical Management Studies. A Reader, eds. Ch. Grey, H. Willmott, Oxford University Press, New York 2005.
 • Alvesson M., Willmott H., On the idea of emancipation in management and organization studies, "Academy of Management Review" 1992, vol. 17, no. 3, s. 432-464.
 • Ansoff I., Corporate Strategy, McGraw-Hill, New York 1965.
 • Bauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 1998.
 • Bauman Z., Liquid Fear, Polity Press, Cambridge 2006.
 • Bertalanffy L. von, General Systems Theory: Foundation, Development, George Braziller, New York 1960.
 • Bolman L.G., Deal T.E., Reframing Organisations. Artistry, Choice and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 2003.
 • Burrell G., Morgan G., Sociological Paradigms and Organisational Analysis, Heinemann, London 1979.
 • Calhoun C., Critical Social Theory, Blackwell, London 1995.
 • Charkiewicz E., Women, Environment and Sustainable Development. Towards Theoretical Synthesis, Zed Books, London 1994.
 • Clegg S., Organisation and control, "Administrative Science Quarterly" 1981, no. 26, s. 545-562.
 • Czarniawska-Joerges B., Narratives of individual and organisational identities, [w:] Organisational Identity. A Reader, eds. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford University Press, Oxford-New York 2004.
 • Deetz S., Transforming Communication, Transforming Business: Building Responsive and Responsible Workplaces, Cresskill, Hapton 1995.
 • Fournier V., Grey C., At the critical moment: Conditions and prospects for critical management studies, "Human Relations" 2000, no. 53 (1), s. 7-32.
 • Gioia D.A., Schultz M., Corley K., Organisational identity, image and adaptive instability, [w:] Organisational Identity. A Reader, eds. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford University Press, Oxford-New York 2004.
 • Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 • Hearn J., Sheppard D.L., Tancred-Sheriff P., Burrell G., The Sexuality of Organization, SAGE, London 1989.
 • Hensel P., Ramus M., Studium władzy w organizacji. Pytania i kwestie metodologiczne, "Problemy Zarządzania" 2006, nr 1.
 • Herzberg F.I., One more time: How do you motivate employees?, "Harvard Business Review" 1987, vol. 65, iss. 5.
 • Hogg M.A., Terry D.J., Social identity and self-categorization processes in organizational contexts, "Academy of Management Review" 2000, vol. 25.
 • Jackson M., Systems Thinking: Creative Holism for Managers, Wiley, John & Sons Ltd., Chichester 2003.
 • Jacques R., Manufacturing The Employee: Management Knowledge from the 19th to 21st Centuries, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi 1996.
 • Johnson P., Duberley J., Understanding Management Research, Sage, London 2005.
 • Jones S.G. (ed.), Virtual Culture. Identity & Communication in Cybersociety, Sage, London 2002.
 • Knudsen Ch., Tsoukas H. (eds.), The Oxford Handbook of Organization Theory: Meta-theoretical Perspective, Oxford University Press, Oxford-New York 2005.
 • Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 • Maslow A., Towards a Psychology of Being, Wiley, New York 1998.
 • Mayo E., The Human Problem of an Industrial Civilisation, Macmillan, New York 1933.
 • Michie J., Sheehan M., Business strategy, human resources, labour market flexibility and competitive advantage, "The International Journal of Human Resource Management" 2005, vol. 16, iss. 3.
 • Ming-Cheng M.L., The professions: prodigal daughter of modernity, [w:] Remaking Modernity: Politics, Processes and History in Sociology, eds. J. Adams, E.S. Clemens, A.S. Orloff, Duke University Press, Durham 2004.
 • Morgan G. (ed.), Beyond Method. Strategies for Social Research, Sage, Beverly Hills-London-New Delhi 1983.
 • Remenyi D., Williams B., Money A., Swartz E., Doing Research in Business and Management. An Introduction to Process and Method, Sage, London 2005.
 • Sköldberg K., Poetic Logic of Administration, Routledge, London 2002.
 • Smircich L., Morgan G., Leadership: the management of meaning, "Journal of Applied Behavioural Studies" 1982, vol. 18, s. 257-273.
 • Smircich L., Organizations as shared meaning, [w:] Organization Symbolism, JAI Press, Greenwich 1983.
 • Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa 2012.
 • Taylor F.W., Critical Evaluations in Business and Management, Routledge, London 2002.
 • Thomas S., The Multi-National Companies, Wayland Publishers, Hove 1979.
 • Wiener N., Cybernetics Or Control and Communication in the Animal and the Machine, MIT Press, Cambridge 1965.
 • Willmott H., Breaking the paradigm mentality, "Organization Studies" 1993, no. 14/5, s. 681-719.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.