PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 4 | nr 1 | 153--162
Tytuł artykułu

Regionalizm i multilateralizm w polityce handlowej Unii Europejskiej.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regionalism and Multilateralism in Trade Policy of the European Union.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Handel zagraniczny jest jednym z głównych przejawów współpracy międzynarodowej na świecie, co wskazuje na szczególne umiejscowienie polityki handlowej w polityce prowadzonej przez państwa czy organizacje. Historia wymiany handlowej wskazuje na istnienie dwóch przeciwstawnych sobie praktyk koordynowania handlu: regionalnej i multilateralnej. W historii powojennej zauważyć można współistnienie obu tendencji. Doskonałym przykładem takiego stanu rzeczy jest Unia Europejska, gdzie obie praktyki koordynacji polityki handlowej przenikają się. Z jednej strony Wspólnota jest sama w sobie wyjątkiem od zasady liberalizacji handlu na zasadach multilateralnych, z drugiej przez szereg lat aktywnie uczestniczyła w tworzeniu wspólnej dla wszystkich polityki handlowej na forum GATT i WTO. Wspólna polityka handlowa Unii jest jednym z filarów jej istnienia, wpływając jednocześnie w istotny sposób na rozwój gospodarczy regionu. Dlatego w dobie kryzysu istotne jest pytanie, jak obecnie jest kształtowana polityka handlowa Wspólnoty i czy zmiany w gospodarce światowej wpływają na zmianę w jej formowaniu? Ostatnie lata wskazują na zwiększenie tendencji regionalnych Wspólnoty. Coraz większe trudności w kształtowaniu handlu na Arenie WTO sprawiają, że nawet zagorzali zwolennicy idei multilateralizmu handlowego poszukują nowych rozwiązań. Unia Europejka stara się więc o zawiązanie jak najszerszych stosunków bilateralnych z innymi krajami bądź organizacjami.(abstrakt oryginalny)
EN
Foreign trade is one of the main expressions of international cooperation in the world, which indicates the specific location of trade policy in the policy of the countries or organizations. The history of trade shows the existence of two opposite trade coordinating practices: regional and multilateral. In the post-war history, there can be seen the coexistence of both trends. An excellent example of this is the European Union, where both practice of coordination the trade policy unite. On the one hand, the Community is in itself an exception to the principle of trade liberalization on a multilateral basis, on the other hand for many years it has actively participated in the creation of a common commercial policy for all at the forum of GATT and the WTO. Common commercial policy of the Union is one of the pillars of its existence, affecting significantly the region's economic development. Therefore, in a time of crisis it is important to question how the common commercial policy is being shaped today and whether changes in the global economy affect the change in its formation? Last years point out the increasing trend of regionalism in Community. The difficulties increasing in the formation the trade policy in the WTO effects in many changes. Even enthusiastic proponents of the idea of multilateralism in trade seek for new solutions. In this situation the European Union looks of possibilities to form of the widest possible bilateral relations with other countries or organizations.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
153--162
Opis fizyczny
Bibliografia
  • Crawford J., Fiorentino R., (2005), The Changing Landscape of Regional Trade Agreements, DISCUSSION PAPER NO8, World Trade Organization, Geneva.
  • Curzon G., (1965), Multilateral commercial diplomacy. The General agreement on tariffs and trade, and its impact on national commercial policies and techniques, London.
  • Fiorentino R., Verdeja L., Toqueboeuf C., (2007), The Changing Landscape of Regional Trade Agreements: 2006 Update, Discussion Paper No. 12, World Trade Organization, Geneva.
  • Hanclich P. (2008), System preferencji celnych Unii Europejskiej, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań.
  • Hoekman B., Kostecki M. (2002), Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Wrocław.
  • Kawecka-Wyrzykowska E. (1998), Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego, [w:] Polska w WTO, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.