PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 3 | nr 2 | 23--36
Tytuł artykułu

Pojęcie kapitału i zysku w ekonomii, finansach i rachunkowości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Concept of Capital and Profit in Economy, Finance and Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule analizuje się wybrane ekonomiczne, finansowe i rachunkowe teorie, koncepcje i modele kapitału oraz zysku. Celem artykułu jest prezentacja odmiennego podejścia i rozumienia tych kategorii ekonomicznych w naukach ekonomicznych. W rezultacie badań podjętych w tym artykule dochodzi się do konkluzji, że debata naukowa nad istotą i metodami pomiaru kapitału i zysku nie jest ciągle rozstrzygnięta.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyzes economic, financial and accountancy theories, concepts and models of capital and profit. The aim of the article is to present different meaning of this economic category in economic knowledge. The results of research in this paper is providing to conclusion that the knowledge debate of nature and measurement method of capital and profit is still continuing.(original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
23--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
Bibliografia
 • Anthony R.N., Equity Interest-Its Time Has Come, "Journal of Accountancy", December 1982.
 • Anthony R.N., Reece J.S., Accounting, Text and Cases, International edition, IRWIN, 1989.
 • Begg D., Fisher S., Dornbush R., Ekonomia, wydanie 2, PWE, Warszawa 1996.
 • Belkaoui A., Accounting Theory, The Dyrden Press, New York 1993.
 • Belkaoui A., Socio-Economic Accounting, Quorum Books, Westport 1984.
 • Bohm-Bawerk E. (1981), The Positive Theory of Capital, Macmillan and Co., London 1981.
 • Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995.
 • Dobija D., Dobija M., Dowód na istnienie kapitału intelektualnego, "Master of Business Administration", 4(63)/2003.
 • Dobija D., How to Place Intellectual Assets Into a Balance Sheet, [w:] Dobija M. (ed.), General Accounting Theory in statu nascendi, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
 • Dobija D., Model rachunku wyników w warunkach efektywnego rynku jako metoda pomiaru okresowego przyrostu kapitału własnego, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 • Dobija M. (red.), Organizacja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • Dobija M., How to place human resource into the balance sheet, "Journal of Human Resource Costing and Accounting", Vol. 3, No 1, 1998a.
 • Dobija M., Koncepcje pomiarowe i podstawowe zasady rachunkowości finansowej w relacji do ustawy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 504, Kraków 1998b.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Fetter F., Capital, Interest and Rent (Essays in the Theory of Capital, Interest and Distribution, Sheed Andrews and McMeel, Inc., Kansas City 1977.
 • Fisher I., The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York 1912.
 • Hicks J.R., Wartość i kapitał, PWN, Warszawa 1975.
 • Ijiri Y., Segment Statements and Informativeness Measures: Managing Capital vs. Managing Resources, Accounting Horizons, Vol. 9, No 3, 1995.
 • Ijiri Y., Triple Entry Bookkeeping and Income Momentum, American Accounting Association, No. 18, Sara so ta, Florida 1982.
 • Kołaczyk Z., Rachunkowość finansowa, wydanie 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 1999.
 • Marszał E., Historia rachunkowości w świetle nowych odkryć, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP 47/1998.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASC, tłumaczenie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.
 • Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2002.
 • Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 • Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 1994.
 • Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 • Wójtowicz P., Identyfikacja i pomiar źródeł zyskowności jednostki gospodarczej przy zastosowaniu modelu rachunkowości trójwymiarowej, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.