PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | nr 2 | 5--15
Tytuł artykułu

Prasa ukraińska we Lwowie w okresie autonomii Galicji (1867-1918)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ukrainian Press in Lviv in the Period of Galicja's Autonomy (1867-1918)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi analizę prasy ukraińskiej wydawanej w latach 1867-1918 w okresie autonomii Galicji. Opis funkcjonowania prasy przedstawiony został na tle charakterystyki warunków społecznych stanowiących szanse i zagrożenia dla rozwoju czytelnictwa (m.in. poziom wykształcenia ukraińskiej społeczności zamieszkującej Galicję, zróżnicowanie społeczne tej ludności). Prezentacja prasy ukraińskiej odbywa się w tekście zarówno poprzez charakterystykę całego rynku, jak i opis poszczególnych tytułów. Autor wykazuje, że w latach 1867-1901 we Lwowie ukazało się ponad 135 tytułów prasy ukraińskiej. Najbardziej intensywny rozwój prasy mniejszości ukraińskiej nastąpił w latach 1901-1919. Galicyjska mniejszość ukraińska wydawała wówczas 266 tytułów prasowych, w tym 150 nowo powstałych gazet i magazynów wraz z dodatkami. Wśród tych tytułów znajdowały się tytuły reprezentujące większość sektorów prasowych, których przykłady zostały poddane szczegółowemu opisowi w artykule. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of the Ukrainian press published from 1867 to 1918 in the period of Galicja's autonomy. The description of press functioning has been presented against the background of the characteristics of the social conditions which constituted chances and threats to the development of readership (among others, the level of education of the Ukrainian community living in Galicja, social diversification of this community). The presentation of the Ukrainian press is made in the article both through the characterisation of the whole market as well as the description of particular newspapers. The author shows that from 1867 to 1901 in Lvov, more than 135 Ukrainian press titles were published. The most intensive development of the press of the Ukrainian minority occurred from 1901 to 1919. The Ukrainian minority from Galicja published then 266 newspapers, including 150 newly established newspapers and magazines along with supplements. Among those papers, there were the titles representing the majority of press sectors whose examples have been thoroughly described in the article. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
5--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Komisja Prasoznawcza PAN Oddział w Krakowie; MałopolskaWyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie
Bibliografia
 • I. Homola, Prasa galicyjska w latach 1831-1864, [w:] Prasa polska w latach 1661-1864, pod red. J. Łojka, Historia prasy polskiej [t. 1],Warszawa 1976, s. 230.
 • J. Myśliński, Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej 1867-1918, [w:] Prasa polska w latach 1864-1918, pod red. J. Łojka.
 • Historia prasy polskiej [t. 2],Warszawa 1976, s. 136-138.
 • A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939, [w:] Historia prasy polskiej [t. 3], pod red. J. Łojka, Warszawa 1980, s. 355-360.
 • M. Feliński, Prasa ukraińska w Polsce (stan na początku 1930), "Sprawy Narodowościowe" 1939, nr 1.
 • J. Jarowiecki, B. Góra, Prasa lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym. Próba bibliografii, Kraków 1994.
 • J. Jarowiecki, Prasa lwowska w latach 1864-1918. Bibliografia, Kraków 2002
 • J. Jarowiecki, Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, [t. 1] Kraków 1997.
 • J. Jarowiecki, Studia nad prasa polską XIX i XX wieku, t. 2, Kraków 2006.
 • J. Jarowiecki, Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Kraków-Wrocław 2008.
 • M.M. Romaniuk, M.W. Gałuszko, Ukrajins'ki czasopisy Lwowa 1848-1939, t. 1: 1848-1900, Lwów 2001; t. 2: 1901-1919, Lwów 2002.
 • L. Melnyk, Badania nad galicyjską prasą. Stan i perspektywy metodologiczne, [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne..., Rzeszów 2011, s. 92-100.
 • L. Podhorecki, Dzieje Lwowa, Warszawa 1993, s. 114-115.
 • J. Hoszowski, Ekonomiczny rozwój Lwowa 1772-1914, Lwów 1935, s. 58.
 • K. Wnęk, L.A. Zyblikiewicz, E. Callahan, Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857-1938, Kraków 2006, s. 31.
 • J.E. Lewicki, Galićko-ruskaja bibliografija XIX-go stoletija s uwgliadneniem ruskich... (1801-1886), Lwiw 1888, t. 1, s. 520.
 • P. Łukań, Wystawa ukrajińskoji presy Galiczyny, "Lwiwśki Wisti" 1943, nr 117, 131.
 • Ukrajinśka Literaturna Encyklopedia, Kijów 1990, t. 2, s. 280-281.
 • "Dnewnyk Ruskij" 1848, nr 1, s. 1.
 • Encyklopedia Ukrajinoznawstwa. Slownikowa czastina, red. W. Kubijowycz, Lwiw 1998, t. 5, s. 1784.
 • Encyklopedija Ukrajinoznastwa, red. W. Kubijowicz, Lwiw 1994, t. 3, s. 847.
 • Ukraińska presa. Chrestomatia, t. 2: Presa Gałyczynu 60 rokiw XIX st., Lwiw 2002.
 • A. Żiwotko, Istorija ukrajinśkoji presy, Mjunchen 1989, s. 98.
 • Nasz program, "Słowo" 1861, nr 1, s. 1.
 • J. Jarowiecki, Polska i ukraińska prasa pedagogiczna w Galicji w okresie autonomii w latach 1867-1918, [w:] Krakiw - Lwiw: knihy, czasopysy, biblioteky XIX-XX st., Lwiw 2011, t. X, s. 206-225.
 • J. Jarowiecki, Czasopisma pedagogiczne we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej, [w:] Społeczeństwo, kultura, inteligencja. Studia historyczne ofiarowane prof. Irenie Homoli-Skąpskiej, red. E. Osman, G. Nieć, Kraków 2009, s. 385-406.
 • J. Jarowiecki, Prasa lwowska w latach 1864-1918. Bibliografia, Kraków 2002, cz. 1, s. 13-25.
 • Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie, zebr. i oprac. T. Romanowicz, t. 17, Lwów 1897, s. XVIII-XIX.
 • Lwów w okresie samorządu (1870-1895), Lwów 1896, s. 58-61.
 • Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. 23, 43, Warszawa 1909.
 • F. Papée, Historya miasta Lwowa w zarysie, Lwów 1894, wyd. 2 popr. i uzup. Lwów-Warszawa 1924, s. 223-228.
 • K. Zamorski, Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji: ludność Galicji w latach 1857-1910, red. H. Madurowicz-Urbańska, Kraków-Warszawa 1989.
 • J. Gieryński, Lwów nieznany, Lwów 1938, s. 15.
 • Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie, Lwów 1892, s. 21.
 • M. Iłowiecki, Dzieje nauki polskiej, Warszawa 1981, s. 161.
 • J. Dybiec, Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji (1860-1918), Wrocław 1981, s. 95.
 • J. Wiczkowski, Lwów, jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po mieście, Lwów 1907, s. 89.
 • Lwów dawny i dzisiejszy, red. B. Janusz, Lwów 1928, s. 56 i n.
 • T. Rewakowycz, Z perepysky piśmenykiw 1860-tych rokiw w Halyczyni, "Zapysky Naukoho Towaristwa im. Szewczenka" 1914, t. 112/113, s. 271.
 • M.M. Romaniuk, "Nowa Szkoła", [w:] M.M. Romaniuk, M.W. Gałuszka, op. cit., t. 2: 1901-1919, Lwów 2002, s. 337-342; O. Tereszczuk, "Uczytelśke Słowo", [w:] M.M. Romaniuk, M.W. Gałuszka, Ukrajins'ki czasopisy Lwowa 1848-1939, t. 1: 1848-1900, Lwów 2001; t. 2, s. 488-502.
 • Wid wydawnictwa, "Prawda" 1889, nr 2, s. 141-142.
 • Poczynky nowoji doby z nacional'no-politycznym żyttju Galićkych Rusyniw, "Prawda" 1890, nr 10, s. 271.
 • J. Jarowiecki, Prasa mniejszości narodowych we Lwowie w okresie autonomii Galicji: 1: prasa ukraińska, [w:] Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Kraków-Wrocław 2008, s. 177-186.
 • O. Kołosowska, Biblioteka "Narodnego Domu" we Lwowie. Tworzenie zespołów i organizacja działalności, [w:] Kraków -Lwów..., t. 6, cz. 1, red. J. Jarowiecki, Kraków 2003, s. 180-189.
 • M.M. Romaniuk, M.W. Gałuszka, Diło (1880-1939), [w:] Ukrajins'ki czasopisy Lwowa 1848-1939 s. 358-376.
 • E. Misiło, Bibliografia ukrajinśkoji presy w Pol'szci (1818-1839) i Zachidnio-Ukrajinśkij Narodnij Respublici (1918-1919); Edmonton 1991, poz. 167, s. 30-32.
 • Szapołow J., Czasopis "Diło"(1880-1939). Istoria, problemy, liudi, "Zbirnyk prac naukowo-doclidnoho centru periodyki", Lwiw 1985, z. 2, s. 5-45; 1997, z. 3/4, s. 5-100.
 • Szapołow J., "Diło" (1890-1939). Postup ukrajinśkoj suspilnoj okumki, Lwiw 1999.
 • J. Myśliński, Prasa w Galicji w dobie autonomicznej 1867-1918. Warszawa 1972.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171307113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.