PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 10 | 145--179
Tytuł artykułu

Jakość życia na łódzkich osiedlach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Quality of Life on Łódź of Block of Flats Estates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Statement that nowadays differentiation of social structure is followed by differentiation of spatial structure sounds like cliché. In post-socialist towns those structures are not as clear and readable as in other parts of the world where free market mechanisms and social preferences can shape the space of the settlement structure (compare Castells, 1984). As G. Węcławowicz (2003) writes the level of spatial segregation in Polish cities is very low. Since 50' of the last century block of flats estates were certain melting pots of people from various social groups. Shortly after political change in 1989 they have become the synonym of degradation and, potentially, they could be the first areas where citizens' "separation" occurred. These speculations were the impulse for conducting researches in Łódź. The main aim was to asses the citizens' quality of live level. Since this factor is treated as the crucial indicator in segregation process. Consequently people who lived in blocks of flats became the subjects of the study. The quality of life and its determinants were the subject of research. Selection of areas which were explored was based upon J. Dzieciuchowicz (2002) classification of Łódź housing space. It let to choose spaces of the same urban structure and technical infrastructure. The basic method used in study was self-administrated questionnaire. Sample size was 1 032 respondents. Additionally some observations were conducted.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
145--179
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Bank Danych Regionalnych, 2009, GUS, www.stat.gov.pl.
 • Bańka A., 2002, Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Basista A., 2001, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce w czasach komunizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Castells M., 1982, Kwestia miejska, PWN, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T., 2007, Diagnoza Społeczna 2007, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T., 2009, Diagnoza Społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Deklaracja Architektów Świata - Rok 1981, 1980, "Architektura", nr 3.
 • Dzieciuchowicz J., 2002, Zasoby mieszkaniowe Łodzi: Rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", nr 4, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dzieciuchowicz J., Kaniewicz S., 2005, Struktura społeczno-zawodowa ludności, Multimedialny Atlas Łodzi, ŁTN, Łódź.
 • Estreicher K., 1984, Historia sztuki w zarysie, PWN, Warszawa.
 • Goffman E., 1959, The Presentation of Self in Everyday Life, Anchor Books, Doubleday Publishing, Peterborough.
 • Groeger L., 2004a, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Groeger L., 2004b, Standard otoczenia miejsca zamieszkania a zróżnicowanie preferencji mieszkańców Łodzi, [w:] Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, red. I. Jażdżewska, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Hall E. T., 1966, The Hidden Dimension, Doubleday, New York.
 • Hall E. T., Reed Hall M., 1995, The Fourth Dimension in Architecture: The Impact of Building on Behavior: Eero Saarinen's Administrative Center for Deere & Company, Moline, Illino, Sunstone Press, Santa Fe.
 • Jałowiecki B., 1968, Osiedle i miasto. Studium socjologiczno-urbanistyczne jednostek mieszkaniowych Wrocławia, Arkady, Warszawa.
 • Jałowiecki B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, ŁTN, Łódź.
 • Kaczmarek S., 2004, Urban landscape and quality of life in residential areas, [w:] Featuring the quality of urban life in contemporary cities of Eastern and Western Europe, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Bogucki Wyd. Naukowe, Gdańsk-Poznań.
 • Kajdanek K., 2009, Ideał podmiejskiego zamieszkiwania. Koncepcje deweloperów a praktyki przestrzenne mieszkańców na przykładzie wybranych osiedli strefy podmiejskiej Wrocławia, "Kultura i Społeczeństwo", nr 2, Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E., (red.), 1982, Mieszkanie - analiza socjologiczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E., 1996, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w świadomości społecznej: opinie, postawy, aspiracje, [w:] Raport o Rozwoju Społecznym Polska 1996. Habitat a rozwój społeczny, www.unic.un.org.pl/nhdr/1996/index.php.
 • Karpińska G., 2000, Miejsce wyodrębnione ze świata, "Łódzkie Studia Etnograficzne", t. XXXVIII, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź.
 • Kern L. J., 2007, Ferdynand Wspaniały, Wyd. Literackie, Kraków.
 • Knox P., Pinch S., 2006, Urban Social Geography, Prentice Hall, New York.
 • Machaczka-Świadek A, 2006, Globalizacja w architekturze. Styl międzynarodowy - początki globalizacji architektury współczesnej, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OL PAN, www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TArch2/Machaczka.pdf.
 • Mioduszewska Z., 2009, Historia bloku mieszkalnego jako koncepcji antropologicznej, "Kultura i Społeczeństwo", nr 2.
 • Nawratek K., 2005, Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • Nowa Karta Ateńska, 2003, Towarzystwo Urbanistów Polskich, http://www.zabytkitonz. pl/pliki/karta%20atenska%202003_pl.pdf.
 • Pacione M., 2009, Urban geography: a global perspective, Taylor & Francis, Abingdon.
 • Porteous J. D., 1977, Environment and Behaviour: Planning and Everyday Life, Addison-Wesley Reading, Massachusetts.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2008, 2009, GUS, Warszawa.
 • Rzyski S., 2006, Jakość życia jako czynnik kształtujący strukturę społeczno-przestrzenną Gdańska, [w:] Przestrzenie miast postsocjalistycznych: studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, red. M. Czepczyński, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Sbriglio J., [b.d.], Architecte, membre de la foundation, http://www.marseilleciteradieuse.org/chap1/immeuble1-2.htm.
 • Sołoducha K., [b.d.], Krótka historia blokowisk, Sztuka architektury, www.sztukaarchitektury.pl.
 • Syrkus H., 1976, Ku idei osiedla społecznego, PWN, Warszawa.
 • Szczepańska J., 2008a, Nastroje społeczne w czerwcu, BS/102/2008, CBOS, Warszawa.
 • Szczepańska J., 2008b, Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych, BS/39/2008, CBOS, Warszawa.
 • Tietz J., 2001, Historia architektury XX wieku, Wyd. Könemann, Köln.
 • Tuan Y., 1977, Space and Place. The Perspective of Experience, University of Minnesota, Minneapolis.
 • Turowski J., 1979, środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Ossolineum, Wrocław.
 • Wallis A., 1971, Socjologia i kształtowanie przestrzeni, PIW, Warszawa.
 • Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miasta, PWN, Warszawa.
 • Węcławowicz G., et. al., 2005, Large Housing Estates in Warsaw, Poland, RESTATE, Utrecht.
 • Włódźko A., 2005, Niechciana spuścizna. Co dalej z blokowiskami? Autoportret, "Pismo o Dobrej Przestrzeni", nr 4 (13), Kraków.
 • Woroniecka G., (red.), 2007, Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Trio, Warszawa.
 • Zborowski A, Więcław J., 1999, Struktura społeczna a poziom i jakość życia w suburbiach Krakowa, [w:] Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, red. J. Kaczmarek, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Miast i Turyzmu UŁ, ŁTN, Łódź.
 • Zieliński M., 2009, Stołeczna mapa przestępczości, http://warszawa.naszemiasto.pl/wydarzenia/947627.html.
 • Żuk P., 2009, O podziałach społecznych w mieście. Perspektywa klasowa zamiast tożsamościowej w analizie nierówności społecznych mieszkańców Wrocławia, "Kultura i Społeczeństwo", nr 2, Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171307127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.