PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 57--70
Tytuł artykułu

Kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Directions of activities to improve the effectiveness of the implementation of innovation in manufacturing small and medium enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przybliżono aktualne kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Zaproponowano także rozwiązania pozwalające na lepsze wykorzystanie posiadanych przez firmy zasobów i potencjału. Poddano analizie występujące w literaturze definicje przedsiębiorstwa innowacyjnego. Z praktyki wynika, że pojawienie się innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP przyczynia się do występowania różnego rodzaju problemów, które skutecznie zniechęcają dany podmiot do wprowadzania tego typu działań dlatego też, w publikacji wskazano na bariery uniemożliwiające dalszy rozwój firm. Omówione kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji stanowią perspektywę rozwoju polskich podmiotów gospodarczych sektora MSP, a więc również polskiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present current directions of activities improving the effectiveness of innovation implementation in manufacturing enterprises of SME sector and propose solutions for the enhanced use of the company's resources and potential. The authors have analyzed the definitions of innovative enterprises present in reference books. Practice implies that the occurrence of innovation in the SME sector causes various problems, which effectively discourage a particular entity from introducing this type of activity. Thus, this publication indicates in detail the barriers preventing further development of the companies connected with innovation implementation. The discussed objectives improving the effectiveness of innovation implementation create development prospects for Polish SME entities as well as Polish economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--70
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Balcerowicz E., Wziątek-Kubiak A. (2009), Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia Pracowników, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa
 • Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Dudzik-Lewińska I. (2007), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw produkcyjnych regionu bielsko bialskiego w świetle badań własnych, http://www.instytut.info/Vkonf/site/6.pdf [30.01.2014]
 • Jasiński A.H. (1992), Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa
 • Jasiński A.H. (1997), Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
 • Kłopotek A., Łobejko A., Sosnowska S. (2000), Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa
 • Koczerga M. (2011), Innowacje w przedsiębiorstwie, w: Mruk H., Nestorowicz R. (red.), Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 • Larsen P., Lewis A. (2007), How Award-Winning SMEs Manage the Barriers to Innovation, Creativity and Innovation Management 16 (2), s. 142-151
 • Mądra J., Bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP, http://www.ptzp.org.pl [30.01.2014]
 • Mizgajska H. (2002), Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań
 • Mizgajska H., Wściubiak Ł., Czynniki wpływające na aktywność innowacyjną zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MSP w Polsce, http://www.instytut.info/Vkonf/site/24.pdf [30.01.2014]
 • OECD (2008), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa
 • Okoń-Horodeńska E. (2004), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Oslo Manual (2005), Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD and Eurostat, 3rd editio
 • Oster P., Zięba M. (2011), Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach, E-mentor 3 (40)
 • Perez-Bustamante G. (1999), Knowledge management in agile innovative organizations, Journal of Knowledge Management 3 (1), s. 6-17
 • Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce (2005), Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 26, Warszawa
 • Stawasz E. (2005), Przedsiębiorstwo innowacyjne, w: Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 239
 • Stawasz E. (2011), Polityka innowacyjna wobec MSP, w: Niedzielski P., Stanisławski R., Stawasz E. (red.), Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 37-58
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, http://www.ms.gov.pl [30.01. 2014]
 • Teoria klastra, http://www.wmarr.olsztyn.pl [30.01.2014]
 • Tidd J., Bessant J., Pavitt K. (2005), Managing innovation. Integrating technological, market and organizational change, J.Wiley& Sons, Ltd., New York
 • Wojciechowski A. (2013), Przedsiębiorstwo innowacyjne, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Olsztyn
 • Wolak D. (2014), Metody oceny konsolidacji przemysłu odzieżowego w Polsce, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź
 • Żołnierski A. (2005), Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, http://www.e-msp.pl/file/74/75/76/potencjal_innowacyjny.pdf [30.01 2014]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171307161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.