PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 120--132
Tytuł artykułu

System wspomagania rozwoju przedsiębiorstw w świetle inicjatywy klastrowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Companies development support system in the face of the cluster project
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono koncepcję systemu wspomagania rozwoju przedsiębiorstw, ukazując jednocześnie rzeczywistą sytuację, w jakiej się one znajdują oraz próbę prognozy rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), którego elementy stanowią kluczowe ogniwo gospodarki rynkowej. Zaprezentowano również czynniki sprzyjające dynamicznemu rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, które ze wzglądu na charakterystyczne cechy wymagają specyficznych rozwiązań. Strategicznymi elementami systemu wspomagania rozwoju przedsiębiorstw, które wpływają na wzrost konkurencyjności, a tym samym na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej regionów, a także kraju, mogą być: rozwój współpracy przedsiębiorstw na przykład w postaci klastrów, sieci oraz innowacje, właściwe wykorzystanie technologii informacyjnej i źródeł finansowania zewnętrznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of a comprehensive support of companies' development has been presented in the study, which at the same time illustrates the current situation of those, together with some progress forecast with particular emphasis on SME sector as its elements are the key link in market economy. In this article some factors influencing SME dynamic progress have been introduced where because of their characteristic features specific solutions are needed. Among some significant elements of the support development system that have impact on promoting competitiveness and improving both regional and global social and economic situation might be companies cooperation development, for example in clusters, business network as well as the proper ICT and external financing use. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
120--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S. (2011), Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz ICG, Gdańsk - Szczecin
 • Fuks K., Kawa A. (2013), Sieci w nauce i gospodarce, w: Ciesielski M. (red.), Sieci w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Griffin R.W. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kaczmarek B. (2012), Współpraca przedsiębiorstw jako instrument konkurencyjnego rozwoju regionalnego na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Sfery Ekonomicznej, w: Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa
 • Karaś M. (2003), Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, w: Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław
 • Krupa K.W. (2009), Sieci biznesowe i innowacyjność MSP, w: Zioło Z., Rachwał T. (red.), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków
 • Michalski E. (2013), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Morgan G. (2013), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Piasecki B. (1998), Mała firma w teoriach ekonomicznych w: Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Skawińska E. (2009), Sieci przedsiębiorstw w teorii i praktyce, w: Skawińska E., Zalewski R.I. (red.), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Smater M. (2008), Metodyka tworzenia dynamicznych, rozproszonych sieci przedsiębiorstw. Przegląd wybranych rozwiązań na podstawie cząstkowych wyników międzynarodowego projektu E-Mult, Pomiary. Automatyka. Robotyka 12
 • Smoleń D. (2006), Bariery organizacyjno-prawne funkcjonowania klastrów w Polsce, w: Bojar E. (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.)
 • Wasiluk A. (2008), Inicjatywy klastrowe w województwie podlaskim, w: Kowalczewski W., Matwiejczuk W. (red.), Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów, Difin, Warszawa
 • Wolański R. (2008), Czynniki wpływające na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na tle dużych firm, w: Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.), Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa
 • Żbikowski J. (2004), Teoria organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171307177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.