PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 46 | nr 4 | 733--741
Tytuł artykułu

Financial Reporting in the System of Information Support of Market Economy Management

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sprawozdawczość finansowa w systemie wsparcia informacyjnego zarządzania gospodarką rynkową
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zbadano zgodność wskaźników sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa ze współczesnymi potrzebami informacyjnymi instytucji, które zarządzają gospodarką i ją regulują, przedstawicielami rynkowymi oraz zewnętrznymi użytkownikami. Analizie poddano adekwatność charakterystycznych cech pozycji finansowej i ekonomicznej podmiotu gospodarki rynkowej za pomocą wskaźników sprawozdań publicznych według metodologii rachunkowości. Ukazano konceptualny kierunek sprawozdań finansowych według wielowektorowych potrzeb informacyjnych różnych użytkowników, a także wpływ globalnych struktur korporacyjnych na procesy standaryzacyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The compliance of enterprise finacial statements indexes with the modern informational needs of institutions that manage and regulate economy, market agents and external users is researched. The adequacy of finacial and economic position characteristics of market economy subject by the indexes of public statements according to the methodology of accounting is analyzed. The conceptual direction of financial statements according to multivector informational needs of different users and the influence of global corporative structures on standardization processes are shown. (original abstract)
Rocznik
Tom
46
Numer
Strony
733--741
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Bibliografia
 • Андрієнко В.О., Тютюнник П.С. Принципи формування фінансової звітності на підприємствах України та за кордоном, Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2009. № 3 (49).
 • Бетге Й., Новодворский В.Д., Балансоведение, М.: Изд-во, Бухгалтерский учет, 2000.
 • Бреславцева Н.А, Ткач В.И., Кузьменко В.А., Балансоведение: учеб. Пособие, Бреславцева, М.: "Издательство Приор", 2001.
 • Цьомпа П., Гончарук Я., Копич І., Башнянин Г., Яремко I., Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку, Львів: Каменяр, 2001.
 • Цыганков К.Ю., Теория и методология бухгалтерского учета капитала: автореф. бухгал- терский учет, статистика, Новосибирск, 2009.
 • Яремко І.Й. Балансознавство у контексті і форматі методології економічної науки, в: І.Й. Яремко, Федак Т.В., Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і про- блеми розвитку, Вісник Національного університету Львівська політехніка, № 647, 2009.
 • Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку, Львів: Каменяр, 2002.
 • Яремко І.Й. Капітал в методології обліку, Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. "Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління". Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011.
 • Кіндрацька Л.М. Звітність у загальній обліковій системі суб'єктів господарювання: розвиток та вдосконалення, Вісник Львівської комерційної академії, Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011.
 • Шеверя Я.В. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення прийняття рішень: автореф. Дисертації на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 - бухгал- терський облік, аналіз та аудит, Житомир, 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171307255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.