PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 9 | nr 1 Entrepeneurship in Tourism and Sport | 57--67
Tytuł artykułu

Personnel as a Factor of Production in Development of Regional Tourism Economy - a Conceptual Paper

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Gospodarka turystyczna obejmuje niemal każdą sferę gospodarki narodowej: produkcję dóbr i usług, w sferze ich podziału, wymiany i konsumpcji. Występując w większości branż gospodarki, bezpośrednio i pośrednio oddziałuje na popyt turystyczny. Większość procesów gospodarczych w sektorze turystyki jest realizowanych poprzez bezpośrednie podmioty gospodarki turystycznej i jej przedstawicieli, tj. przedsiębiorców turystycznych. Terytorialne jednostki samorządu terytorialnego i organizacje turystyczne odgrywają istotną rolę w tworzeniu procesów gospodarczych w sektorze turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. W ekonomii klasycznej wyróżnia się trzy podstawowe czynniki produkcji: praca, ziemia i kapitał. W nowoczesnych koncepcjach, wyodrębnia się także czwarty, któremu nadaje się różne znaczenia i nazwy, począwszy od postępu technicznego i organizacyjnego, który jest rozszerzeniem logiki współistnienia i współdziałania trzech podstawowych czynników, kończąc na informacji i wiedzy - traktowanych, jako najbardziej nowoczesne czynniki produkcji w tak zwanej nowej ekonomii. W całości działalności podmiotów gospodarki turystycznej, szczególną rolę należy przypisać pracownikom, a mianowicie potencjałowi ludzkiemu podmiotów gospodarki turystycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism economy appears in every sphere of economy: production of goods and services, their division, exchange and consumption; it also occurs in the majority of the national economy branches that directly or indirectly deal with meeting tourist demand. The majority of economic processes in tourism sector are realized by direct tourism economy and its representatives, tourist entrepreneurs. Territorial self- government units and tourist organizations play a significant role in formation of economic processes in tourism sector on the regional and local levels. The classic economy distinguishes three basic production factors: labor, land and capital. In the modern approaches they are completed with the fourth that has different names. Beginning with technical and organizational progress which is a logic extension of coexistence and cooperation of three basic factors, ending with information and knowledge - treated as the most modern factors of production in the so-called new economy. In the totality of activities of tourism economy entities, a special role should be ascribed to the personnel, namely human potential of tourism economy entities. (original abstract)
Twórcy
 • University of Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Dewan S., Min Ch. (1997). The substitution of information technology for other factors of production: A firm level analysis. Management Science, 43(12).
 • Drucker P.F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
 • Filipiak B., Panasiuk A. (Eds.). (2008). Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gołembski G. (Ed.). (2007). Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne. Warszawa, PWE.
 • Matusiak K.B. (Ed.). (2005). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Milewski D., Panasiuk A., Szostak D. (2005). Zachodniopomorski klaster turystyczny, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
 • Niedzielski P., Dołowy A., Milewski D., Szostak D. (2008). Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Turystyka, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Nowakowska A. (1988). Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym. Kraków: Folia Eeconomica Cracoviensia, Vol. XXI.
 • Page S.J. (2005). Tourism Management. Managing for Change. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Panasiuk A. (2002). Personel jako instrument marketingu usług turystycznych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Panasiuk A. (Ed.). (2008a). Gospodarka turystyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Panasiuk A. (Ed.). (2008b). Hotelarstwo, usługi, eksploatacja, zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Panasiuk A. (Ed.). (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Polski klaster morski. Założenia programowe. (2004). Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Polska Sieć Gospodarki Morskiej, p. 4.
 • Pender L., Sharpley R. (Eds.). (2005). The Management of Tourism. Sage Publications Ltd.
 • Riley, M. (1996). Human Resource Managementin the Hospitality and Tourism Industry. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Sullivan A., Sheffrin S.M. (2003). Economics: Principies in Action. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Tokarz A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym. Warszawa: Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171307333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.