PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 2--8
Tytuł artykułu

Cloud computing - potencjał dla rozwoju logistyki w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Cloud Computing - Potential for Logistics Development in European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z kluczowych narzędzi stymulującym kreowanie konkurencyjności zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej jest model cloud computing ("przetwarzanie w chmurze", "chmura obliczeniowa"). Wspiera on elastyczność i innowacje w konkurowaniu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań logistycznych. Poza podmiotami gospodarczymi, jego rolę dostrzegła także Komisja Europejska promując zastosowanie chmury obliczeniowej w regulacjach na szczeblu unijnym. W opracowaniu wskazano potencjał cloud computing wobec współczesnych wyzwań będących efektem kryzysów Wspólnej Europy, jej kierunków działań w tym zakresie rozumianych również jako obszar wsparcia internacjonalizacji nie tylko polskich przedsiębiorstw, ale i poprawy jakości funkcjonowania sektora publicznego. Analiza podjęta w opracowaniu zilustrowana została przykładami praktycznymi i wybranymi wynikami badania empirycznego przeprowadzonego w ramach badań statutowych SGH w 2012 i w 2013 r. w zakresie innowacyjności polskich miast w obszarze interoperacyjnych systemów inteligentnego zarządzania transportem.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the key areas to stimulate mobility is access to information. Integrate and interpret data from a variety of sources allows their use to support flexibility and innovation to compete with particular emphasis on logistics. A key tool for stimulating the creation of competitiveness, both at the micro- and macroeconomic level, is cloud computing model. It's role saw the European Commission and supports and promotes the use of cloud computing in the regulations at the EU level. The aim of the study is to identify the potential of cloud computing to the contemporary challenges resulting from EU crisis. It's also understood as interesting tool to support internationalization not only polish companies, but also help improve activities of the public sector. The analysis are illustrated by practical examples and selected results of an empirical study carried out in the framework of the statutory research SGH in 2012 and 2013 by Logistics Department concerning the innovativeness of Polish cities in the area of intelligent transport systems.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--8
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Beier, F.J. Rutkowski, K. (1993). Logistyka. Warszawa: SGH.
 • Bradshaw, D. Folco, G. Cattaneo, G. i Kolding, M. (2012). Quantitative stimates ofthe Demandfor Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Take-up. IDC.
 • Cabinet Office. (2011). Govemment Cloud Strategy, A sub strategy of the Govemment ICT Strategy. London.
 • Chen, Z. i Wang K. (2011). Cloud Computing for Agent-Based Urban Transportation Systems. IEEE Intelligent Systems, 26, 77.
 • Commission launches innovation partnership for Smart Cities and Communities, 2012, europa.eu/rapid/press-release_IP-12-760_en.htm? locale=fr PL (14.08.2013).
 • Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.
 • Ekonomia.rp.pl/artykul/938765.html?print=tak&p=0 (12.09.2013).
 • Gawroński, M. (red.). (2011). Cloud Computing w Sektorze Finansowym. Regulacje i Standardy. Związek Banków Polskich. Forum Technologii Bankowych. Bird&Bird.
 • GSR. (2012). Demistifying Regulation in the Cloud: Opportunities and Challenges for Cloud Computing (Work in progress, for discussion purposes). Discussion Paper. International Telecommunication Union.
 • Komisja Europejska. (2012). Europejska agenda cyfrowa: nowa strategia na rzecz pobudzenia wydajności przedsiębiorstw i administracji w Europie poprzez wykorzystywanie chmur obliczeniowych. Komunikat prasowy, Bruksela 27.09.2012, europa.eu/rapid/press-release IP- 12-1025_pl.htm (20.08.13).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. (2012). Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie. Bruksela 29.09.2012. COM. 529 finał, s. 6.
 • KPMG. (2012). Exploring the Cloud A Global Study of Govemments' Adoption of Cloud.
 • Łapiński, K. Wyżnikiewicz, B. (2011). Cloud computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Mell, P. i Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing, Special Publication 800-145, Computer Security Division, Information Technology Laboratory. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology.
 • Nowicka, K. (2011). Cloud computing a koszty transakcyjne. W: R. Sobiecki i J.W. Pietrewicz (red.), Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych. Warszawa: OW SGH.
 • Nowicka, K. (2013). Rola technologii cloud computing w kreowaniu przedsiębiorczości. W: I. Hejduk (red.), Przedsiębiorczość nowych mediów - analiza modeli biznesowych firm internetowych. Warszawa: OW SGH.
 • Nowicka, K. (w druku). (2014). Inteligentne systemy transportowe a zarządzanie miastem. W: M. Bryx (red.), Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce. Warszawa: OW SGH.
 • www.prnewswire.com/news-releases/ceva-logistics-taps-ibm-smartcloud-to-deliver-real-time-supply-chain-services-to-industry-leaders- -208499231.html (11.09.13).
 • www.cupt.gov.pl/7id=980 (08.05.13).
 • www.forum-ekonomiczne.pl/xxiii-forum-ekonomiczne-2013/europa-i-swiat-wobec-kryzysu/ (04.09.2013).
 • www.gtnexus.com/db-schenker-logistics-renews-contract-to-utilize-and-provide-customers-access-to-gt-nexus-cloud-technology-platform/ (10.09.13).
 • www.logical.mwsl.eu/documents/projekt%20LOGICAL_Broszura_02.pdf (11.09.13).
 • www.prnewswire.com/news-releases/ceva-logistics-taps-ibm-smartcloud-to-deliver-real-time-supply-chain-services-to-industry-leaders- -208499231.html (10.09.2013).
 • www.project-logical.eu/?lang=pl (12.09.13).
 • www.supplychain247.com/article/ups_logistics_a_masterpiece_of_streamlined_supply_chain_management/cloud (11.09.13)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171307487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.