PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności | 11--46
Tytuł artykułu

Kreatywność w systemie człowiek-komputer

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tworzenie przewagi konkurencyjnej opartej na informacji zależy w dużym stopniu od dostępu do zasobów informacyjnych oraz sprawności sytemu przetwarzającego zdobyte informacje w wielowariantowe propozycje decyzji w formie scenariuszy działań. Jak piszą W.M. Grudzewski i I.K. Hejduk: "Dynamiczne zmiany w gospodarce światowej zmuszają firmy do permanentnego doskonalenia sposobów funkcjonowania. Trzecie tysiąclecie przynosi raptowne przeobrażenia we wszystkich obszarach aktywności firmy, wywraca lub odrzuca dotychczasowe kanony i zasady...". Tezę tę potwierdza także S. Marciniak, pisząc, że "[...] w tym celu coraz intensywniej poszukiwane są różne narzędzia, które mogłyby wspomóc procesy podejmowania decyzji. Wspomaganie polega przede wszystkim na takim opisie sytuacji decyzyjnej, który pozwala decydentowi na podjęcie jak najbardziej efektywnej i racjonalnej decyzji w danych warunkach...". Postulaty pod adresem zmiany podejścia do zarządzania strategicznego formułuje również J.M. Rybicki pisząc: "[...] proces zarządzania strategicznego w dzisiejszych czasach winien ulec modyfikacji w kierunku większej wrażliwości na spodziewane lub niespodziewane zmiany w otoczeniu konkurencyjnym firm i pozwolić na wczesną reakcję ze strony przedsiębiorstwa. Wiele przedsiębiorstw, jak pisze J. Penc cytując Alvina Tofflera, "[...] staje wobec problemu przedwczesnego nadejścia przyszłości, wskutek czego nie mogą nadążyć za bieżącymi zmianami, wyczerpują swoje siły witalne starając się sprostać rosnącym wymaganiom w warunkach zawężających się możliwości wyboru strategicznego". Metody statystyczne, za pomocą których można uchwycić pewne prawidłowości rządzące przebiegiem badanego zjawiska, często nie są w stanie doprowadzić do rozwiązań, na podstawie których można podejmować decyzje. Jak podaje U. Siedlecka, odnosząc się do prognoz ostrzegawczych, "[...] należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze za pomocą formalnych metod statystycznych da się wyjaśnić zaszłości w historii tych procesów", "Jest to jeden z powodów - jak kontynuuje autorka - dla którego w prognozowaniu ostrzegawczym powinny znajdować zastosowanie różnorodne niekonwencjonalne metody prognostyczne, takie jak np. metody heurystyczne, w których podstawowe znaczenie mają sposoby przetwarzania informacji, oparte na indywidualnych i zespołowych ekspertyzach. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Berdiajew M. (2002): Sens historii. Przeł. H. Paprocki, Wydawnictwo Antyk, Kęty
 • Berstein P.L. (1997): Przeciw bogom. Niezwykle dzieje ryzyka. WIG Press, Warszawa
 • Buzan T., Buzan B. (2002): Mapy twoich myśli. Ravi, Łódź
 • Carayannis E., Gonzalez G.: Creativity and Innovation = Competetiveness? When, How and Why. In: The International Handbook of Innovation. Ed. L. Shavinnia. Pergamon Press, Amsterdam
 • Chen Z. (1998): Toward a Better Understanding of Idea Processors. "Information and Software Technology"
 • Csikszentmihalyi M. (1988): Society, Culture, and Person: A System View of Creativity. W: The Nature of Creativity. Ed. R.J. Sternberg. Cambridge University Press, Cambridge
 • Descartes R. (1948): Medytacje o pierwszej filozofii. Polska Akademia Umiejętności, Kraków
 • Drucker P. (1993). Zarządzanie. PWE, Warszawa
 • Elam J.J., Mead M.: Can Software Influence Creativity? "Information Systems Research", Vol. l, No. l
 • Fromm E. (1959): The Creative Attitude. W. Creativity and Its Cultivation. Ed. H.H. Anderson. Harper and Row, New York
 • Garavelli A.C., Gorgolione M., Palmisano C. (2006): IT-Based Creativity Support Systems for Organizations: Where Are WE? W: IFIP WG8.3 International Conference on Creativity and Innovation in Decision Making and Decision Support, 28 June - 1 July 2006. Eds. F. Adam, P. Brezillon, S. Carlson, P. Humphreys. London
 • Glass R.L. (1996): Computer Support for Creativity. "Journal Systems Software", 34
 • Goodwin P., Wright G. (2004): Decision Analysis for Management Judgment. John Wiley, New York
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2005): Zarządzanie wiedzą w organizacjach. "e-mentor" luty , nr 1(8), http:/www.e-mentor.edu.pl/artykul2ophp?numer 8&idll5
 • Handzic M., Loy A. (2006): Creative Decision Support System: An Empirical Evaluation. W: IFIP WG8.3 International Conference on Creativity and Innovation in Decision Making and Decision Support, 28 June - 1 July 2006. Ed. F. Adam, P. Brezillon, S. Carlson, P. Humphreys. London
 • Hender J., Dean D., Rodgers T., Nunamaker J. (2001): Improving Group Creativity: Brainstorming versus Non-Brainstorming Techniques in a GSS Environment. Proceedings of the 34 Annual Hawaii International. Conference on System Science
 • Http://www,columbia.edu/~rh 120/other/arpajplo.txt
 • Http://www.frederic-vester.de/eng/sensitivy-model/
 • Http://www. veille-stratyegique.org
 • Lubart T. (2005): How Can Computers Be Partner in the Creative Process: Classification and Commentary on the Special Issue. "International Journal of Human Computer Studies"
 • MacCrimmon K.R., Wagner C. (1994): Stimulating Ideas through Creativity Software. "Management Science", Vol. 40, No. 11, (1994)
 • Marakas G.M. (2003): Decision Support Systems in the 21th Century. Prentice Hall Pearson Education, Upper Saddle River, NJ
 • Marciniak S. (2004): Controlling. Filozofia. Projektowanie. Difin, Warszawa
 • Martyniak Z. (1985, 1997): Wstęp do inwentyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków
 • Maslow A.H. (1971): The Farther Reaches of Human Nature. The Viking Press, New York
 • Massetti B. (1994): An Empirical Examination of the Valie of Creativity Process Ussing GSS: A Framework for Research. "Journal of Management Information Systems", Vol. 11, No. 3
 • Meredith R. (2006): Creative Freedom and Decision Support Systems. W: IFIP WG8.3 International Conference on Creativity and Innovation in Decision Making and Decision Support, 28 June - 1 July 2006. Eds. F. Adam, P. Brezillon, S. Carlson, P. Humphreys, London
 • Michie D. (1989): The Creative Computer: Machine Intelligence and Human Knowledge. Viking, New York
 • Myers D.G. (2004): Intuicja, jej siła i słabość. "Moderator" czerwiec
 • Nęcka E.: Wymiary twórczości. W.: Nowe teorie twórczości. Red. J. Szmidt, K. Piotrowski. "Impuls" 2002
 • Nonaka J., Takeuchi H. (2000): Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa
 • Penc J. (2003): Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowanie misji i strategii. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
 • Proctor T. (2002): Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 • Rybicki J. M. (2000): Wielowymiarowy model analizy portfelowej jako narządzie formułowania strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Sarle J. (1999): Umysł na nowo odkryty. PIW, Warszawa
 • Shneiderman B. (1998): Codex, memex, genex: The Pursuit of Transformational Technologies. "International Journal of Human-Computer Interaction", 10, 2
 • Shneiderman B. (2002): Creativity Suport to Ols. "Comminications of the ACM", 45 (10)
 • Siedlecka U. (1996): Prognozowanie ostrzegawcze. PWE, Warszawa
 • Simon H. (1982): The New Science of Management Decision. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ (polskie wydanie: PWE, Warszawa, 1986)
 • Stanek S., Mazur M., Sądecki B. (2004): Zastosowanie kreatywnego agenta oprogramowania w module giełdowym. IKGSWI wspomagającym inwestycje kapitałowe. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2004. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 • Stanek S. (1994): Systemy bazujące na wiedzy w formułowaniu strategii organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 • Stanek S., Sroka H., Twardowski Z. (2006): A Financial Consulting Support System Based on the Data - Dialog - Modeling - Communication - Creativity Paradigm. W: IFIP WG8.3 International Conference on Creativity and Innovation in Decision Making and Decision Support, 28 June- 1 July 2006. Eds. F. Adam, P. Brezillon, S. Carlson, P. Humphreys. London
 • Stanek S., Twardowski Z. (2007): Progress of Research on the Data - Dialog - Modeling Paradigm in Computer Decision Support. 9th International Conference on Decision Support Systems ICDSS-2007, January 2-4, Kalkuta, India (eProceedings)
 • Stanek S.: Metodologia budowy systemów wspomagania organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999
 • Stenfors S., Tanner L. (2006): High-Level Decision Support in Companies: Where is the Support for Creativity and Innovation? IFIP WG8.3 International Conference on Creativity and Innovation in Decision Making and Decision Support, 28 June - 1 July 2006, London
 • Szmidt K. (2002): Wcześniej niż Fromm i Maslow: Kornilowicza i Radlińskiej koncepcje postawy twórczej na tle współczesnym. W: J. Szmidt, K. Piotrowski: Nowe teorie twórczości. Impuls, Warszawa
 • Tatarkiewicz W. (1975): Dzieje sześciu pojąć. PWN, Warszawa
 • Taylor C.W. (1998): Various Approaches to and Definitions of Creativity. In: The Nature of Creativity. Ed. R.J. Sternberg. Cambridge University Press, Cambridge
 • Tivana A., Me Lean E. (2005): Expertise Integration and Creativity in Information Systems Development. "Journal of Management Information Systems", 22(1), s. 13-43
 • Trąbka J. (1983): Mózg a świadomość. Wydawnictwo Literackie, Kraków
 • Vedfeld O. (2001): Poziomy świadomości. ENETEIA, Warszawa
 • Wacławik Ł. (2001): Strategie czuwania - metoda antycypacyjnej analizy otoczenia konkurencyjnego. W: System Informacji Strategicznej. Wywiad Gospodarczy a Konkurencyjność Przedsiębiorstwa. Red. R. Borowiecki, M. Romanowska. Difin, Warszawa
 • Weber J. (2001): Wprowadzenie do controllingu. Oficyna Controllingu. Profit, Katowice
 • West M. (2006): Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Wirenga B., van Bruggen G.H. (1998): The Dependent Variable i Research Into the Effects of Creativity Support Systems: Quality and Quantity of Ideas. "MIS Quarterly", Vol. 22, No. 1
 • Young L.F. (1983): Right Brained Decision Suport Systems. "Database", 14(4)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171307913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.