PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | nr 3 | 19--28
Tytuł artykułu

Prasowe dziennikarstwo wizualne - design, layout, typografia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Visual Press Journalism - Design, Layout, Typography
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza terminologiczna, definicyjna i merytoryczna problematyki związanej z dziennikarstwem wizualnym prasy. Współcześnie w społeczeństwie informacyjnym komunikacja ulega tak radykalnym zmianom, że wizualny kod komunikowania upowszechnia się w prasie, jako najbardziej efektywny sposób przekazywania wiadomości, umożliwiający odbiorcom szybką percepcję. Dziennikarstwo wizualne to przekazanie informacji za pomocą języka wizualnego i w formie wizualnej, którą w prasie kształtują design, layout i typografia. Gazety i czasopisma powinny mieć układ atrakcyjny wizualnie dla czytelnika, a jednocześnie pokazać i przekazać mu znaczenie oraz kontekst tekstu dziennikarskiego. Współcześnie zagadnienia te są integralną częścią praktycznej technologii i teoretyczną problematyką badawczą. Stanowią zatem obiekt zainteresowania zarówno szeroko rozumianego dziennikarstwa, jak i medioznawstwa. Artykuł zawiera zarys historyczny typografii prasowej, definicje oraz porównania znaczeń designu, layoutu i typografii. Elementy te kształtują cechy charakterystyczne obrazu strony, powtarzające się we wszystkich kolejnych numerach periodyków, tworząc unikatowy charakter publikacji. Umożliwiają czytelnikowi orientowanie się w dużej ilości informacji, wyodrębniając i wyróżniając stałe, charakterystyczne elementy, sterują jego emocjami, sugerują złożone znaczenia i prowokują do kreatywnego myślenia. W artykule znajduje się również charakterystyka stanowiska dyrektora artystycznego periodyku. Dyrektor artystyczny odgrywa obecnie coraz ważniejszą rolę w edytorstwie prasowym, a wszystkie szczegółowe zagadnienia związane z kreacją wizualną gazety lub czasopisma, takie jak design, layout i typografia, nabierają również coraz większego znaczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper concerns the terminological, definition and content analysis of the issues connected with visual press journalism. In modern times, in information-based society, communication undergoes such radical chances that the visual code of communication becomes more and more common in the press as the most effective way of transmitting news, enabling the receivers fast perception. Visual journalism is defined as transmitting information by means of a visual language and visual form which - in the press - is shaped by design, layout and typography. Newspapers and magazines should have a reader-oriented visually attractive layout and - at the same time - they should show and convey the meaning as well as the context of a journalistic text. At present, these issues are an integral part of practical technology and a theoretical research issue. Thus, they constitute the focus of interest for both widely understood journalism and media studies. This article presents the historical outline of press typography, definitions and comparison of design, layout and typography significance. These elements shape the characteristic features of a page image, which is repeated in all successive issues of a periodical, creating in this way a unique character of the publication. It makes it possible for the reader to become familiar with a big amount of information, by distinguishing and selecting constant characteristic elements; it steers the reader's emotions by suggesting complex meaning and provokes to creative thinking. The article also provides a description of a periodical art director. Nowadays, the art director plays a more and more important role in press editing and all particular issues connected with the visual creation of a newspaper or a magazine, such as design, layout and typography, become more and more significant. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
19--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu
Bibliografia
 • R.E.Horn, Visual Language.Global Communication for the 21st Century, Bainbridge Island 1999, s. 8-12.
 • H. Mamzer, Specyfika przekazów medialnych w kontekście Habermasowskiego działania komunikacyjnego, [w:] Umysł i kultura, red. A. Dobosz, A. Pałubicka, Bydgoszcz 2004, s. 129-141.
 • Chicago pod obstrzałem, "Sunday Sun-Times" z 8 lipca 2012 roku.
 • www.newseum.org/todaysfrontpages/default.asp
 • K. Urbanowicz, Francja: Magazyn ekonomiczny "Capital" bije rekordy sprzedaży, www.mediacafepl. blogspot.com/2006/01/francja-magazyn-ekonomiczny-capital.html
 • G. Ambrose, P. Harris, Twórcze projektowanie, Warszawa 2007, s. 32.
 • A. Tomaszewski, Leksykon pism drukarskich, Warszawa 1996, s. 232-233.
 • J. Pirożyński, Jahanes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002, s. 51-65.
 • J. Sowiński, Czy Johann Gutenberg był pierwszym detepowcem?, [w:] Sztuka książki, Wrocław 2003, s. 229-233.
 • K. Zawadzki, Początki prasy polskiej. Gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII wieku, Warszawa 2002.
 • J. Sowiński, Polskie drukarstwo, Wrocław 1996, s. 84-89.
 • R. Kinross, Introduction to the english-language edition, [w:] J. Tschichold, The new typography, Berkely-Los Angeles-London, 1998, s. XV-XXIX.
 • A. Kapr, W. Schiller, Ekspresjonizm, Mallarmé, futuryzm, konstruktywizm, El Lissitzky, Bauhaus, neorealizm, "Poligrafika" 1988, nr 7, s. 45-47.
 • Ołówek i komputer. O projektowaniu graficznym z Krzysztofem Lenkiem, profesorem Rhode Island School of Design, rozmawia Marcin Giżycki, www. obieg.pl/index1.php?strona=archiwum/199010mg.php
 • M. Miller, Wybrano najlepiej zaprojektowane gazety świata, www.prasa.info/index.php/artykul/url,288/
 • A. Nalewajk, Artysta w gazecie, "Press" 2004, nr 6, www.old.press.pl/press/pokaz.php?id=464
 • www.newspaperdesign.ning.com/forum/topics/art-director-torun-newsroom
 • www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/39448
 • www.snd.org
 • www.doobybrain.com/2008/02/26/timesmachine-new-york-times-front-page-100-years-ago/26
 • www.guity-novin.blogspot.com/2012/04/modern-newspapermagazine-layouts.html
 • www.mediacafepl.blogspot.com/2006/07/jak-wykorzystatechniki-dziennikarstwa.html
 • www.poynter.org/author/mmoses
 • www.netcosports.com/news/2011-03-01_BestOfCapital.html
 • www.daily-chronicle.com
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171307991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.