PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | Uwarunkowania demograficzne rozwoju rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie województwa śląskiego i opolskiego | 19--39
Tytuł artykułu

Od problemów społecznych do polityki społecznej w badaniach PIN Instytutu Śląskiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W efekcie intelektualnego wysiłku opolskich socjologów otrzymano zróżnicowaną mozaikę problemów, podejść badawczych, wzorów uprawiania socjologii, chociaż bez wątpienia w środowisku opolskim dominują empiryczne studia nad problemami społecznymi regionalnej i lokalnej rzeczywistości splecione z wymiarem etnicznego zróżnicowania regionu. Drugą istotną cechą jest aplikacyjność prowadzonych studiów sytuujących się w ramach tego nurtu rozwoju dyscypliny, który podtrzymuje jej funkcję służebną wobec konieczności rozwiązywania ważnych i trudnych problemów społecznych w różnych społecznych środowiskach i sytuacjach. Powracając zatem do uprawianego w Instytucie Śląskim modelu socjologii wskazanego przez W. Kwaśniewicza należy stwierdzić, że również młodsze pokolenie socjologów, którego droga edukacyjna dokonywała się w czasach powojennych kontynuuje ideał uprawiania socjologii jako nauki w "służbie społecznej", skupiając swą aktywność badawczą na "kwestiach społecznie doniosłych". Rezultaty tych wysiłków poznawczych wykorzystujących modele konceptualno-teoretyczne, które oferują inżynieria społeczna, socjologia kliniczna i socjologia "oświecająca" mogą się stać podłożem zarówno dla teoretycznej refleksji z zakresu polityki społecznej jako dyscypliny akademickiej, jaki i działań praktycznych podejmowanych w ramach realizowania jej regionalnego wymiaru. (fragment tekstu)
Twórcy
 • PIN - Uniwersytet Śląski w Opolu
Bibliografia
 • Szczepański J. : Socjologia. Rozwój problematyki i metod. Warszawa 1969.
 • Bystroń S. : Rozwój problemu socjologicznego w nauce polskiej. "Archiwum dla historii filozofii polskiej". T. 1., Kraków 1917.
 • Krzywicki L.: Wstęo do teorii ruchów społecznych. Wykłady z WSH zebrane i wydane przez słuchaczy. Warszawa 1926.
 • Ślipko T. : Zarys etyki szczegółowej. T. 2., Kraków 1982.
 • Chałasiński J. : Trzydzieści lat socjologii polskiej 1918-1947. "Przegląd Socjologiczny", 1948, nr 10.
 • Kwaśniewicz W. : O wkładzie socjologów w badania Instytutu Śląskiego. Fakty i refleksje. "Śląsk Opolski", 1997, nr 3.
 • Frysztacki K. : Watki teoretycznych i empiryczno-praktycznych zainteresowań w socjologii Uniwersytetu Opolskiego. W : Wokół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania. Opolskie studia socjologiczne. Red. K.Frysztacki, Korzeniowski M., Opole 2005.
 • Szmeja M. : Starzy i nowi mieszkańcy Opolszczyzny. Opole 1997.
 • Berlińska D. : Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości i relacji międzygrupowych. Opole 1999.
 • Sołdra-Gwiżdż T. : Problem dominacji kulturowej w społecznościach lokalnych Śląska Opolskiego. W : Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce. Warszawa 1999.
 • Sołdra-Gwiżdż T. : Napięcia społeczne w sytuacji reformy edukacji. "Śląsk Opolski", 1999, nr 3.
 • Sołdra-Gwiżdż T. : Rozważania o edukacji mniejszości etnicznych. W : Śląsk Opolski - na styku kultur etniczno - narodowych i interesów państwowych. Red. M.Lis, Senft S. "Śląsk Opolski", 2001, nr 2.
 • Sołdra-Gwiżdż T. : Edukacja etniczna w województwie opolskim. W : Ludność Śląska - procesy demograficzne i społeczne w okresie transformacji ustrojowej. Red. Rauziński R., Opole 2003.
 • Sołdra-Gwiżdż T. : Potrzeby edukacyjne dorosłych w społeczeństwie permanentnej edukacji. W : Społeczeństwo oparte na wiedzy a wyzwania przyszłości. Red. Sołdra-Gwiżdż T., "Śląsk Opolski", 2004, nr 3.
 • Sołdra-Gwiżdź T. : Budżety rodzinne na Śląsku Opolskim. "Śląsk Opolski", 1995, nr 3.
 • Ruszczewska V., Sołdra-Gwiżdż T. : Co utrudnia życie Opolanom ? Problemy miasta w opiniach jego mieszkańców. "Śląsk Opolski", 1995, nr 1.
 • Berlińska D. : Analiza ostatnich wyborów samorządowych i prezydenckich w województwie opolskim. "Śląsk Opolski", 1991, nr 2.
 • Berlińska D. : Wybory samorządowe w województwie opolskim 1998. "Śląsk Opolski", 1998, nr 4.
 • Sołdra-Gwiżdż T. : Samrząd lokalny w świadomości mieszkańców Śląska Opolskiego. "Śląsk Opolski", 1992, nr 3-4.
 • Sołdra-Gwiżdż T. : Ocena działalności władz samorządowych w wybranych społecznościach lokalnych Śląska Opolskiego. "Śląsk Opolski", 1994, nr 2.
 • Jonderko F. : Indywidualne budownictwo mieszkaniowe na wsi w województwie opolskim. Następstwa nierównomiernego rozwoju. "Śląsk Opolski", 1996, nr 3.
 • Jonderko F. : Remonty mieszkań w gminach wiejskich w województwie opolskim w świetle danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2002r. W : Sytuacja demograficzna Śląska w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r., "Śląsk Opolski", 2004, nr 4.
 • Jonderko F. : Szanse i zagrożenia rozwojowe Śląska Opolskiego w świetle sytuacji mieszkaniowej na wsi. W : Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska. Szanse i zagrożenia. Red. R.Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, K.Szczygielski. Opole 2006.
 • Rauziński R., Szczygielski K., Kałuża R., Sołdra-Gwiżdż T., Ruszczewska V., Śliz A., Jonderko F. : Rodzina pracownicza Elektrowni "Opole". Opole 2003.
 • Ruszczewska V. : Diagnoza problemów alkoholowych w województwie opolskim w latach 1990-1991. "Śląsk Opolski", 1993, nr 2.
 • Ruszczewska V. : Alkohol a spoleczeństwo województwa opolskiego. "Śląsk Opolski", 1994, nr 2.
 • Ruszczewska V. : Dynamika problemów alkoholowych w województwie opolskim w okresie transformacji. "Śląsk Opolski", 1996, nr 3.
 • Sołdra-Gwiżdż T. : Proekologiczne społeczeństwo. Inicjatywy edukacyjne na rzecz jego rozwoju. W : Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 1993-2003. Red. Heffner K., Drobek W., Opole 2005.
 • Grygierczyk M. : Zmiany na regionalnym i lokalnych rynkach pracy Śląska Opolskiego w okresie transformacji. "Śląsk Opolski", 1996, nr 3.
 • Grygierczyk M. : Bezrobocie w społecznościach lokalnych. Wybrane problemy na przykładzie województwa opolskiego, bezrobocie - zagrożenia i szanse dla społeczności lokalnych (na przykładzie wybranych ośrodków lokalnych Śląska Opolskiego). Red. K. Heffner, R.Rauziński. Opole 1995.
 • Grygierczyk M. : Wybrane aspekty bezrobocia w województwie opolskim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. W : Sytuacja demograficzna Śląska w świetle narodowego Spisu Powszechnego 2002 r., "Śląsk Opolski", 2004, nr 4.
 • Sołdra-Gwiżdż T. : Problemy rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego w regionie w aspekcie aspiracji edukacyjnych młodzieży. "Śląsk Opolski", 1996, nr 3.
 • Gwiżdż O. : Młodzież Śląska Opolskiego wobec decyzji wyboru szkoły i zawodu. Rozważania na podstawie badań empirycznych. "Śląsk Opolski", 1998, nr 4.
 • Gwiżdż O. : Absolwenci na opolskim rynku pracy. W : O społeczeństwie śląskim na przełomie wieków. Red. Frysztacki K., Sołdra-Gwiżdż T., Opole 2001.
 • Czeladko R. : Co piąty tegoroczny maturzysta oblał. "Gazeta Wyborcza" z 11.07.2006 r.
 • Grygierczyk M. : Migracje zagraniczne do Niemiec w świadomości potocznej i doświadczeniu własnym mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki. "Śląsk Opolski", 1997, nr 1.
 • Śliz A. ; Emigracja mieszkańców Śląska Opolskiego do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady (tradycja i współczesność). W : Sytuacja demograficzna Śląska w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r., "Śląsk Opolski', 2004, nr 4.
 • Jonderko F. : Gospodarcze i społeczne znaczenie przyjazdów z Niemiec na Śląsk. "Śląsk Opolski", 1996, nr 3.
 • Rauziński R., Szczygielski K. : Raport z badań "Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży. Stan i prognoza". Cz. 1. : Prognoza podaży pracy młodzieży w Opolu i gminach sąsiednich. Opole 2005.
 • Szczepański M. : Region potrzebuje wizjonerów. Wywiad udzielony "Trybunie Opolskiej" z 17-17.09.2005 r.
 • Śliz A. : Patologia rynku pracy na przykładzie badań w Opolu. W : Rynek pracy, a aspiracje zawodowe i edukacyjne mlodzieży. Stan i prognoza. Badania pilotażowe w Opolu i gminach sąsiednich. Red. T.Sołdra-Gwiżdż, "Śląsk Opolski", 2006, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.