PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (41) | 222--232
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki w zrównoważonym rozwoju rolnictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Capital and the Sustainable Agricultural Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W kontekście dyskusji na temat roli kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce za cel pracy przyjęto określenie wpływu wykształcenia i wieku kierownika gospodarstwa na efektywność wykorzystania czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych. Uwzględniono dwie najbardziej mierzalne cechy składające się na kapitał ludzki. Wprawdzie ważne jest wykształcenie wszystkich członków rodziny pracujących wspólnie w gospodarstwie, jednak przyjęto założenie, że to kierownik gospodarstwa podejmuje kluczowe decyzje i to głównie od jego wiedzy i umiejętności zależą wyniki gospodarowania. (fragment tekstu)
EN
Quality of human capital plays more and more important role in the contemporary economy. Results of research on influence of human factor on farms effectiveness confirm the thesis that diversification of capital inputs effectiveness explain only about a half of economic effects, whereas the rest is the derivate of human factor quality influence. The analysis shows close relations between the quality of human capital and the effect of agricultural management. The activity of farms with secondary and high education is more intense and successful. It is observed especially in such areas as productivity and profitability of work and these farms produce environmentally friendly methods. The young and better educated farmers benefit more often than other farmers from agri-environmental programs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
222--232
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • G. Benckiser, Ants and sustainable agriculture, "Agron. Sustain. Dev." 2010, Vol. 30, No. 2, s. 191-199.
 • E. Lichtfouse et al., Agronomy for sustainable agriculture, "Agron. Sustain. Dev." 2009, Vol. 29, No. 1, p. 1-6.
 • H.E. Dally, Jr.J.B.Cobb, For the Common Good. Redirecting the Economy toward Community, the Environment and a Sustainable Future. Beacon Press, Boston 1989
 • Z. Wysokińska, The international environmental goods and services market: an opportunity for Poland, "Polish J. Environ. Stud." 2009, Vol.18, No. 5, p. 941-948.J
 • J. Leśniak, Koncepcja zrównoważonego społeczeństwa, w: Stan i perspektywy rozwoju zrównoważonego, red. E. Broniewicz. Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2006, s. 64-71.
 • M. Rybak, Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, w: Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003, s. 45.
 • L. Edvinsson, M.S. Malone, Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company's Real Value by Measuring it's Hidden Brainpower, London 1997, s. 11.
 • W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa 2004, s. 58.
 • E. Elstrand, Novegian experience from extension work in farm management, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych" 1970
 • S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 46.
 • P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 42.
 • W. Ziętara, Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW nr 41, Seria: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2000, s. 19-34
 • A. Soukup, Human capital, screening theory and education in agriculture, "Agricultural Economics" 2007, Vol. 53, No. 10, p. 475-478.
 • Z. Małanicz, Wpływ wykształcenia rolników na wyniki ekonomiczne gospodarstw chłopskich, PWRiL, Warszawa 1965
 • L. Klank, Wpływ jakości siły roboczej na sprawność gospodarowania w rolnictwie indywidualnym, "Wieś i Rolnictwo" 1975, nr 3-4, s. 145-159
 • W. Tomczak, Wpływ wykształcenia i doskonalenia zawodowego rolników na wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1980, nr 1, s. 98-101
 • S. Pilarski, Wpływ kwalifikacji zawodowych rolników na organizację i ekonomikę gospodarstw indywidualnych, "Wieś i Rolnictwo" 1988, nr 4, s. 170-184.
 • B. Klepacki, Wykształcenie jako determinanta zachowań produkcyjnych rolników w okresie przemian gospodarczych w Polsce, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 1997, nr 1, s. 82-94.
 • A. Marcysiak, S. Szarek, Oddziaływanie cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych, "Roczniki Naukowe Stow. Ekon. Roln. i Agrobiznesu" 2009, t. 11, z. 1, s. 256-261.
 • Z. Kołoszko-Chomentowska, Wykształcenie wiejskiej ludności rolniczej a wyniki gospodarowania. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Seria B., Bydgoszcz 2005, s. 317-322.
 • H. Bartels, Determinants and income effects of investment in human capital in agriculture, "Berichte Uber Landwirtschaft" 1996, Vol. 74, No. 2, p. 165-185.
 • D. Kołodziejczyk, Czynnik ludzki w rozwoju obszarów wiejskich, "Studia i Monografie" nr 89, IERiGŻ, Warszawa 1999.
 • H. Łabędzki, Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich powiatu Żary, "Roczniki Naukowe Stow. Ekon. Roln. i Agrobiznesu" 2011, t. 13, z. 2, s. 284-289.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308355

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.