PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 340 Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje | 615--624
Tytuł artykułu

Ewolucja struktur organizacyjnych - w drodze do elastyczności i innowacyjności

Warianty tytułu
The Evolution of Organizational Structures - on the Way to Flexibility and Innovativeness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę ukazania ewolucji struktur organizacyjnych, od struktur hierarchicznych i pionowych w kierunku koncepcji organicznych, uwzględniających w coraz większym stopniu koncentrację na procesach, wymiar heterarchii, podziału poziomego i sieciowości. Cechy współczesnej gospodarki światowej, jak integracja, globalizacja, otwartość granic oraz rozwój technologii informacyjnych i nowoczesnych koncepcji zarządzania, spowodowały określone zmiany w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw, przede wszystkim w kierunku zwiększenia ich elastyczności i tworzenia warunków sprzyjających generowaniu innowacji. Na podstawie badań przeprowadzonych w 61 firmach high- -tech, działających w Polsce i na rynkach globalnych, określono podstawowe cechy strukturalne organizacji elastycznych, innowacyjnych i opartych na wiedzy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the evolution of the organizational structures, from the hierarchical and vertical structures to the organic structures, which focus on processes, heterarchy, horizontal links and networks. The features of the contemporary world economy, such as integration, globalization, open borders, as well as the development of information technology and the development of modern management concepts, led to certain changes in the organizational structures of enterprises, specially in the direction of increasing their flexibility and creating conditions for innovativeness. Based on research carried out in 61 high-tech companies operating in Poland, as well as on the global markets, the basic structural features of the flexible, innovative and knowledge-based organization are discussed in this paper.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Andriopoulos C., Lewis M.W., Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity: managing paradoxes of innovation, "Organization Science" 2009, 20 (4).
 • Bahrami H., Evans S., Super-flexibility for real-time adaptation: perspectives from silicon valley, "California Management Review" 2011, 53(3).
 • Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Burns T., Stalker G.M., The Management of Innovation, Tavistock Publications, London 1961.
 • Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 • Cyfert S., Granice organizacji, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2009.
 • Daft R.L., Understanding the theory and Design of Organizations, Thompson South - Western 2007.
 • Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna, Wydawnictwo INOiK, Poznań 1947.
 • Fołtyn H., Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007.
 • Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 • Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • Krot K., Lewicka D., Human side of innovation-individual and organisational environment-related aspects: the case of IBM, "International Journal of Innovation and Learning" 2011, 9(4).
 • Lachiewicz S. (red.), Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 • Lawrence P.R., Lorsch J.W., Organization and Environment; Managing Differentation and Integration, Harvard University, Boston 1967.
 • Lewicka D., The impact of HRM on creating proinnovative work environment, "International Journal of Innovation and Learning" 2010, 7(4).
 • Lichtarski J., Czura M., Komplementarność koncepcji zarządzania wiedzą z innymi koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Lichtarski J.M., Struktura zadaniowa jako element organizacji dynamicznej, [w:] Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1141, Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, red. J. Skalik, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Mintzberg H., Structuring of Organization. A Synthesis of the Research, London 1979.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 • Mukkala K., The role of regional policies in promoting networking and innovative activity: evidence from small finnish high-tech firms, "European Planning Studies" 2010,18 (7).
 • Nalepka A., Kozina A., Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 • Niemczyk J., Organizacja procesowa, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • O'Reilly Ch.A., Tushman M.L., The ambidextrous organization, Harvard Business Review, April 2004.
 • Pugh D.S, Hickson D.J., Organizational Structure in Its Context. The Aston Programme I. Westmead, UK: Saxson House, 1976.
 • Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Taylor F.W., Zarządzanie warsztatem wytwórczym, Spółdzielnia Wydawnicza Wiedza, Poznań 1947.
 • Weber M., The Theory of Social and Economic Organization, William Hodge and Company Limited, London 1947.
 • Zakrzewska-Bielawska A., High Technology Company - Concept, Nature, Characteristics, [w:] Recent Advances in Management, Marketing, Finances, red. N. Mastorakis, V. Mladenov, A. Zaharim, C. Aida Bulucea, WSEAS Press, Penang 2010.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Organizational design in the enterprise development process, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyt Naukowy nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
 • Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Harvard Business Essentials, MT Biznes, Warszawa 2005.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.