PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 84 | 131--145
Tytuł artykułu

Metody oceny zdolności kredytowej spółek oraz jednostek samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Methods of evaluation of companies' and local government units' creditworthiness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucje finansowe od lat udzielają kredytów i pożyczek spółkom na finansowanie ich działalności operacyjnej i inwestycyjnej. W ostatnich latach po finansowanie długiem coraz częściej sięgają jednostki samorządu terytorialnego, co ma związek z dostępnością finansowania z Unii Europejskiej i koniecznością posiadania przez samorządy środków na wkład własny oraz na finansowanie pomostowe projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Nim instytucje finansowe czy inwestorzy udzielą niezbędnego danemu podmiotowi finansowania wpierw dokonują oceny jego zdolności kredytowej. W związku z powyższym autorzy podjęli próbę określenia czy podmioty finansujące mogą zastosować metody i narzędzia opracowane dla oceny zdolności kredytowej spółek do oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego i w jakim zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
For many years financial institutions have been granting credits and loans to companies to finance their operational and investment activities. Recently local government units have become interested in debt financing, which is closely connected with availability of financial support from the European Union and the necessity of local self-governments having means to provide their own contribution and for bridge financing of projects co-financed from the Union funds. A given unit's creditworthiness is carried out before financial institutions or investors grant this unit the funds that it needs. In relation with the above, the authoresses have undertaken an attempt to define if financing subjects may apply methods and tools prepared to evaluate companies' creditwo(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.).
 • stawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.).
 • U stawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 85 poz. 428 ze zm.).
 • U chwała Nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen, nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania (Dz.Urz. Prezesa NBP Nr 2/2007 r. poz. 3).
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, wyd. 3, Wydaw-nictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 • Heropolitańska I., Jagodzińska-Serafin E., Kruglak J., Ryżewska S., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa 2000.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Jaworski W. L., red., Nowoczesny bank, wyd. 2, Poltext, Warszawa 2001.
 • Jaworski W. L., Zawadzka Z., red., Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2001.
 • Kowalczuk L., Praktyczne i teoretyczne aspekty badania wiarygodności firmy, Difin, Warszawa 2006.
 • Lewandowski J., Prawo cywilne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Rajczyk M., Interesy jednostek gospodarczych w bankach komercyjnych. Uwarunkowania - usługi - kalkulacje, CHWComfort, Warszawa 1993.
 • Wójciak M., Metody oceny ryzyka kredytowego, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa 2007.
 • O lszewski D., Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa - koncepcje i metody oceny, "Bank i Kredyt", 1992, Nr 6.
 • W ojciechowski J., Prawne i proceduralne podstawy kredytowania gmin w Polsce w latach 1991-2004, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, "Zeszyty Studiów Doktoranckich", 2005, Nr 21.
 • International rating methodology for local and regional governments, FitchRatings, 30 October 2006, http://www.fitchratings.com, 22 kwietnia 2007 r.
 • Kawala J., Funkcja demokratyczna finansów publicznych w gminach, Biuletyn Finanse Publiczne, http://finanse-publiczne.pl, 25 kwietnia 2007 r.
 • Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2001-2006, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl, 1 czerwca 2007 r.
 • http://www.fitchpolska.com.pl, 13 marca 2007 r.
 • http://www.moodys.com, 1 kwietnia 2007 r.
 • http://www2.standardandpoors.com, 1 kwietnia 2007 r.
 • Zdolność kredytowa to nie sztywne wskaźniki zadłużenia, Raport Specjalny, FitchRatings, wrzesień 2006 r., http://www.fitchpolska.com.pl, 24 czerwca 2007 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.