PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 84 | 161--171
Tytuł artykułu

Wycena metodą Mark-To-Market obligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy
Warianty tytułu
Mark-To-Market valuation of European Investment Bank security noted on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na GPW w Warszawie notowana jest obligacja strukturyzowana wyemitowana przez EIB (data wykupu 15 września 2008 roku). Celem opracowania jest przedstawienie jak wycena giełdowa odchyla się od wartości godziwej. Obligacja wyemitowana przez EIB została tak skonstruowana, aby inwestora zachęcało wysokie oprocentowanie stałe w pierwszej fazie oraz atrakcyjna konstrukcja kuponu w kolejnych okresach. Do wyceny obligacji został wykorzystany model Svensona, na podstawie którego można otrzymać zestaw stóp procentowych potrzebnych do zdyskontowania płatności z dowolnych instrumentów finansowych. Z analizy danych można wnioskować, że wartość realna aktywu odchylała się od ceny rynkowej nawet o 21%. Wnioskować można także, że wycena giełdowa złożonych aktywów nie jest ceną godziwą dla aktywów, których posiadaczami jest wąska wyspecjalizowana grupa odbiorców. Paradoksalnie OFE (najwięksi nabywcy tej obligacji), nie miały odpływu aktywów, co wynika z samej konstrukcji rynku i mogły spokojnie przeczekać spadek wartości instrumentu, ale wycena jednostek nie odzwierciedlała tak znacznej przeceny aktywów funduszy emerytalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Structured security issued by EIB with 15 September 2008 as a buyout date is noted on the WSE. This paper aims at presenting how stock exchange valuation deviates from fair value. The security issued by EIB has been so structured that an investor is tempted by high fixed interest in the first phase and attractive coupon structure in the following periods. The Svenson model, on the basis of which one can receive an interest-rate set necessary to discount payments on any financial instrument, has been used to value this security. The data analysis shows that real value of the asset deviated from its market value by even as much as 21%. One can also gather that stock exchange valuation of aggregate assets is not a fair value for assets owned by a narrow and specialized recipient group. Paradoxically, Open Pension Funds (the biggest purchasers of the security) have not had asset outflow, which is the effect of market structure, and therefore could live through the decline in the value of the instrument; nevertheless unit valuation has not reflected such a significant reduction of pension funds' assets.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
161--171
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
  • Bolder D., Streliski D., Yield Curve Modelling at the Bank of Canada, "Technical Report", No. 84.
  • Fabozzi F. J., Rynki obligacji. Analiza i Strategie, WIG-Press, Warszawa 2000.
  • Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, wyd. drugie, WIG-Press, Warszawa 1998.
  • Mason R. D., Lind D. A., Statistical Techniques In BUSINESS & ECONOMICS, Ninth Edition, Irwin McGraw-Hill 1996.
  • Stępniak I., Zieliński J., Estymacja i Interpretacja Zerokuponowej Krzywej Dochodowości, wyd. Departament Analiz i Badań Narodowego Banku Polskiego "Materiały i Studia", Nr 108, Warszawa sierpień 2000.
  • Memorandum Informacyjne European Investment Bank Program Emisji Obligacji na okaziciela o wartości 3 miliardów złotych z 18 października 2001 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.