PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 82 | 34--54
Tytuł artykułu

Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako źródło finansowania wewnętrznego, metody amortyzacji, problemy

Autorzy
Warianty tytułu
Depreciation as internal source of financing; methods and problems of depreciation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi istotne, wykorzystywane w praktyce gospodarczej przez przedsiębiorców źródło finansowania wewnętrznego. W opracowaniu omówiono metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie "osłony podatkowej" przedsiębiorcy i bezpośredniego wpływu na koszty uzyskania przychodów. Przeprowadzone symulacje wykazały, że przed podjęciem decyzji, co do wyboru metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przedsiębiorca powinien rozważyć, jaki będzie najkorzystniejszy podatkowo rozkład wysokości kosztów amortyzacji w czasie. Wybór optymalnej metody amortyzacji nie jest łatwy gdyż związany jest z ryzykiem prowadzonej działalność gospodarczej w warunkach niepewności związanej z zachowaniem rynku w przyszłości i wymaga znajomości, zawiłych i podlegających ciągłym zmianom, kilku ustaw, rozporządzeń a nawet interpretacji i orzeczeń sądów. Zawiłość prawa może być przyczyną popełnienia błędów przez przedsiębiorcę, które organa kontrolne mogą potraktować jako uszczuplenie podatku dochodowego, co z mocy prawa naraża przedsiębiorcę na sankcje karno- skarbowe. Autorka stawia pytanie - czy amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych musi być tak prawnie zawiła i podlegać ciągłym zmianom? i odpowiada twierdząco, że nie gdyż prawo powinno być jasne i stabilne. W tym kontekście, kończąc opracowanie, autorka przedstawia szereg wniosków, których realizacja ułatwiłaby przedsiębiorcom wybranie optymalnej metody amortyzacji. Niniejsze opracowanie, ze względu na objętość, podzielone zostało na dwie części. W części pierwszej poddano analizie pojęcie i gospodarcze znaczenie amortyzacji jako formy finansowania wewnętrznego oraz powiązania amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z prawem podatkowym. W części drugiej rozważano kwestie metod amortyzacji i stawek amortyzacyjnych, przeprowadzając symulacje amortyzacji różnymi metodami. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia amortyzacji, w ramach pomocy "de minimis", istotnej dla "małych podatników" oraz podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Depreciation is the internal source of financing. in my article i have described methods of depreciation and its influence on costs and taxes. prepared simulations have proved that before making the decision on choosing a method of depreciation, the businessman must consider the influence of depreciation on costs and taxes. the choice of the best method of depreciation is not easy because it is connected with the economic risk of a business and the businessman must have the knowledge of complicated and variable law. Lack of this may result in many mistakes made by businessmen, which in turn may have an impact on corporate income tax and cause taxation control. the author of the article has asked the question about causes of such complications and variables of depreciation. the conclusion is that law should be transparent and stable. the article consists of two parts. in the first part the author has analyzed the definition of depreciation and its economic meaning as the internal source of financing. in the second part the author has described methods and rates of depreciation and has made simulations of depreciations of variable methods and means. the author has emphasized the sense of help called "de minims", which is fundamental for small firms and businessmen who have just started their businesses.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
34--54
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Marecki K., Rachunkowość menedżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
 • Szyszko L., (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • NAC E Rev.l Statistical classification of economic activities in the European Community, Eurostat, Bruksela-Luksemburg 1996.
 • PK PK D, Dz.U. Nr 33/2004, poz. 289.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. Nr 38/2001 r., poz. 454.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. Nr 152/2003 r. z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Dz.U. Nr 112/1999 r., poz. 1317.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Dz.U. Nr 112/1999 r., poz. 1316.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz.U. Nr 89/2004 r., poz. 844.
 • Stanowisko Departamentu Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów z dnia 17 lipca 2000 r. Nr B3/569/GM-722-110/2000.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16/1964 r., poz. 93, art. 7091- 70918 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. Nr 14/2000 r., poz. 176 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. Nr 54/2000 r., poz 654 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 207/2003 r., poz. 2016, art. 3.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity) Dz.U. Nr 76/ 2002 r., poz. 694.
 • Wyrok NSAWarszawa Nr FSK2503/04.
 • Wyrok NSA, Łódź 3 grudnia 2003 r., ISA/Łd 1310/03.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.