PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 82 | 90--103
Tytuł artykułu

Opcje barierowe - typologia, zastosowanie oraz perspektywy rozwoju na polskim rynku instrumentów pochodnych

Warianty tytułu
Barrier options - typology, application and perspectives of development on the Polish market of derivative instruments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie miejsca opcji barierowych w typologii instrumentów egzotycznych, analiza wybranych zastosowań oraz określenie uwarunkowań rozwoju tego segmentu pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce. Polski rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych rozwija się bardzo dynamicznie, co wymusza kreację nowych produktów, często o skomplikowanych profilach ryzyka i wypłaty, których replikowanie za pomocą portfela instrumentów plain vanilla jest dość trudne, o ile niemożliwe. Interesująca konstrukcja oraz sukces opcji barierowych, jaki odniosły one w krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych, sprawiają, że banki w Polsce coraz częściej oferują swoim klientom te instrumenty, póki co jedynie w najprostszej postaci i w odniesieniu prawie wyłącznie do rynku walutowego. Coraz stabilniejsze otoczenie prawne i regulacyjne oraz wypracowana w ostatnich latach praktyka, w otoczeniu niskich stóp procentowych, dają powody do optymistycznego spojrzenia na dalszy rozwój rynku opcji barierowych w Polsce. (abstrakt autora)
EN
this article aims at presenting the position of barrier options in the typology of exotic instruments, an analysis of chosen applications and defining considerations of development of this segment of otc derivative instruments in poland. polish otc market of derivative instruments has been developing rapidly, which extorts creation of new products, often of complicated profiles of risk and payment, whose replication with the help of plain vanilla portfolio is rather difficult, if not impossible. interesting structure and success of the barrier options attained in western Europe and the united States have caused that banks in poland more and more often offer these instruments to their clients; so far only in their simplest forms and almost only in relation to the currency market. Growing stability of legal and regulatory surrounding as well as practices developed in recent years, together with low interest rates, give reasons for an optimistic view of further development of barrier options market in poland.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
90--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Berger E., Barrier options, w: I. Nelken, The handbook of exotic options: instruments, analysis, and applications, McGraw-Hill Book Company, Nowy Jork 1996.
 • Cavalla N., OTCmarkets in derivative instruments, MacMillan Publishers Ltd., Basingstoke 1993.
 • Chriss N. A., Black-Scholes and beyond: option pricing models, McGraw-Hill Book Company, New York 1997.
 • DeRosa D. F., Options on foreign exchange, John Wiley & Sons, New York 2000.
 • Fabozzi F. J., The handbook of fixed income options: strategies, pricing and applications, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996.
 • Haug E.G., The complete guide to option pricing formulas, McGraw-Hill, Nowy Jork 1998.
 • Moraux F., On cumulative parisian options, http://perso.univ-rennes1.fr/franck.moraux/research/Parisian.pdf
 • Rowsell L., Commodity derivatives, w: N. Cavalla, OTCmarkets in derivative instruments, MacMillan Publishers Ltd., Basingstoke 1993.
 • Taylor F., Rynki i opcje walutowe. Rozwój, struktura, transakcje, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, LIBER, Warszawa 2002.
 • Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W., Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy", Nr 23 (1/04).
 • Kolasa M., Wycena opcji egzotycznych przy stopach zwrotu o rozkładzie hiperbolicznym - podejście symulacyjne, "Bank i Kredyt", kwiecień 2003 r.
 • Kuźmierkiewicz M., Ewolucja rynku opcji ku pozagiełdowym opcjom egzotycznym i ich klasyfikacja, "Bank i Kredyt", 3/1999.
 • Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, "Materiały i Studia NBP", Nr 136, Departament Analiz i Badań, Warszawa styczeń 2002 r.
 • Niedziółka P., Metody zarządzania ryzykiem kredytowym banku na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych w Polsce, w: Rynki kapitałowe, pod red. W. Bień, Monografie i Opracowania Naukowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Niedziółka P., Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych, w: Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, pod red. A. Szelągowska, I. Pruchnicka-Grabias, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2006.
 • Pruski M., Opcje egzotyczne na polskim rynku walutowym, "Rynek Terminowy", Nr 23 (1/04).
 • Labart C., Lelong J., Pricing parisian options, Ecole Polytechnique, Centre de Mathématiques Appliquées, grudzień 2005 r.; www.cmap.polytechnique.fr
 • www.derywaty.com
 • www.global-derivatives.com
 • www.perso.univ-rennes1.fr
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.