PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 82 | 138--150
Tytuł artykułu

Źródła f inansowania fuzji i przejęć

Autorzy
Warianty tytułu
Sources of financing mergers and takeovers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wybór metody zapłaty za przejęcie przedsiębiorstwa podlega takim samym prawom i rozważaniom, jak każda inna decyzja inwestycyjna. Jest jednocześnie jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych w procesie fuzji i przejęć. Wpływa bowiem na przyszłą wartość transakcji, a co za tym idzie, także na dochód właścicieli. Struktura finansowania zależy zwykle od m.in. sytuacji finansowej nabywcy, sytuacji finansowej przejmowanej firmy, prognoz sytuacji finansowej firm po połączeniu, a także od dostępnych na rynku źródeł finansowania oraz możliwości uzyskania niezbędnych kapitałów. Formy płatności w transakcjach fuzji i przejęć zależą od sytuacji na rynku finansowym. W okresach bessy za fuzje płaci się zwykle nowo wyemitowanymi akcjami. Podczas hossy używa się bardzo często obcych źródeł finansowania. Zgodnie z tradycyjnie używaną terminologią można metody te podzielić na finansowanie kapitałem własnym, obcym i hybrydowym. Wśród metod finansowania kapitałem własnym można wyróżnić gotówkę, środki firmy przejmującej w postaci podwyższenia kapitału akcyjnego i wymiany akcjonariuszy. Do metod finansowania przy użyciu kapitału obcego zalicza się najczęściej: kredyt inwestycyjny długoterminowy zabezpieczony aktywami kredytobiorcy, emisję obligacji przez przedsiębiorstwo przejmujące. Wśród metod finansowania transakcji fuzji i przejęć przy użyciu instrumentów hybrydowych wyróżnia się: kapitał pochodzący z emisji zamiennych papierów wartościowych i warrantów. Istnieją także inne metody finansowania transakcji przejęcia firmy. Zalicza się do nich najczęściej finansowanie o charakterze mezzanine. Analizując procesy fuzji i przejęć w Europie Zachodniej, dochodzi się do wniosku, że rentowne przedsiębiorstwa do finansowania fuzji starają się używać własnych źródeł finansowych, unikając zadłużania się. Natomiast spółki mniej dochodowe starają się finansować fuzje przy większym udziale kapitałów obcych, ponieważ zwykle nie posiadają wystarczająco dużych nakładów wymaganych do tego typu przedsięwzięć. Specyfika polskiego rynku fuzji i przejęć wiąże się z niskim stopniem rozwinięcia rynku finansowego w naszym kraju, dlatego praktycznie wszystkie operacje fuzji finansuje się z kapitału własnego, który najczęściej przyjmuje formę emisji akcji albo zysków zatrzymanych. Drugim w kolejności źródłem kapitału dla fuzji w Polsce jest kredyt bankowy. (abstrakt autora)
EN
the choice of a method of payment for a company's takeover is subject to the same laws and considerations as any other investment decision. at the same time it is one of the most important decisions taken in the process of mergers and takeovers, for it influences the value of future transaction, and therefore the owners' income. the financing structure usually depends on such items as: acquirer's financial standing, financial situation of the taken-over company, forecasts of firms' financial standing after the merger as well as sources of financing available on the market and possibilities of gaining the necessary capital. Methods of payment in such transactions as mergers and takeovers depend on the situation on the financial market. in times of economic slump, mergers are usually paid for with newly emitted shares. in times of economic boom debt financing is often used. in conformity with traditionally used terminology, the methods can be divided into equity, debt and hybrid financing. the methods of equity financing include cash, the acquiring company's funds in the form of raised share capital and shareholders' replacement. the methods of debt financing usually include long-term investment credit on lender's assets or issue of bonds by the acquiring company. within the methods of financing merger and takeover transactions with hybrid instruments we can distinguish capital collected from issuing exchangeable securities and warrants. there are also other methods of takeover transactions, which usually include mezzanine financing. By analysing mergers and takeovers in western Europe one may come to the conclusion that in order to avoid indebtedness, profitable enterprises try to use their own resources to finance mergers. on the other hand, less profitable enterprises try to finance mergers with a larger share of outside capital since usually they do not have enough outlays necessary for this kind of undertakings. the specifity of the polish market of mergers and takeovers is connected with low level of development of our financial market, therefore almost all mergers are equity financed which usually takes the form of share issue or retained profits. a bank credit is the second most often used source of gaining capital in poland.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
138--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Cooley P. L., Roden P. F., Business Financial Management, The Dryden Press 1999.
 • Faber E., Wszystko o obligacjach, WIG Press, Warszawa 1996.
 • Helin A., Zorde K., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Warszawie, Warszawa 1998.
 • Henry D., Fuzje: dlaczego większość świetnych interesów się nie opłaciła?, Business Week, grudzień 2002 r.
 • Lewandowski M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, SGH, Warszawa 1998.
 • Salami A., Determinants and financial consequences of the method of payment in corporate acquisitions, City University Business School, London 1994.
 • Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Szczepankowski J., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Tożsamość i strategie przedsiębiorstwa - modele i doświadczenia, pod red. M. Moszkowicza, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1997.
 • Willis J., Clark D., An introduction to mezzanine finance and private equity, The New Corporate Finance, McGraw Hill, USA1993.
 • Wrzesiński M., Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowy i menedżerski, Liber, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.