PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 82 | 177--196
Tytuł artykułu

Ewolucja celów oddziałujących na wzrost popytu zewnętrznego w Wielkiej Brytanii

Autorzy
Warianty tytułu
Evolution of goals influencing the growth of external demand in Great Britain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obecnym świecie otwierających się granic, udział w handlu międzynarodowym coraz silniej wyznacza pozycję konkurencyjną danego kraju. Popyt zewnętrzny pełni rolę bufora zabezpieczającego gospodarkę przed napięciami wewnętrznymi oraz pozwala na większy udział danego kraju w międzynarodowym podziale pracy, co zwiększa jego dobrobyt. Dlatego rozwój handlu zagranicznego jest jednym z ważniejszych celów polityki gospodarczej państwa, a wymogi narzucane przez otoczenie (jak np. obecnie uczestnictwo w UE) określają zestaw możliwych i dopuszczalnych metod oddziaływania na niego. Dlatego wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu, ewolucji ulegają również sposoby oddziaływania przez państwa na wzrost popytu zagranicznego. W rozwoju cywilizacji zachodniej można wyróżnić trzy najważniejsze okresy zmian (tzw. "rewolucje"), które wpłynęły również na zmiany sposobów oddziaływania na wzrost popytu zewnętrznego. W artykule zostały te zmiany prześledzone i opisane na przykładzie trzech okresów rządów Wielkiej Brytanii, możliwie najlepiej charakteryzujących poszczególne etapy ewolucji. Można zauważyć ich silne uwarunkowanie zmianami zachodzącymi w otoczeniu. (abstrakt autora)
EN
in the view of opening borders, the participation in foreign trade more and more strongly determines the competitive position of a given country. External demand acts as a buffer protecting economy from internal tensions and allows for an increased participation of the country in international division of labour, which increases its welfare. therefore, foreign trade growth is one of the more important goals of state's economic policy and the requirements imposed by the surrounding environment (such as e.g. Eu membership) define a set of possible and allowed methods to influence it. that is why simultaneously with changes in the surrounding environment also methods of state's reaction to the growth of foreign demand have been changing. three most important periods of changes (the so-called "revolutions"), which also influenced changes in the methods of reaction to the growth of external demand, can be observed in the development of western civilization. the article presents the changes as observed and described on the example of three governments in Great Britain characterizing in the best way possible separate stages of the evolution. one may notice their strong dependence on changes taking place in the surrounding environment.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
177--196
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Andrews K., Elizabethan Privateering, Cambridge University Press, Cambridge 1964.
 • Bode O. F., Allgemeine Wirtschaftspolitik, R. Oldenbourg, München-Wien 2000.
 • Brenner R. P., The Social Basis of English Commercial Expansion, 1550-1660, "Journal of Economic History", 1972, Nr 32.
 • Cameron R., Historia gospodarcza świata: od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 1996.
 • Chaudhury S., From Prosperity to Decline: Eighteenth Century Bengal, Manohar, New Delhi 1995.
 • Coleman D. C., The Economy of England 1450-1750, Oxford University Press, Oxford 1972.
 • Davis R., English overseas trade 1500-1700, Macmillan, London 1973.
 • Davis R., The Industrial Revolution and British Overseans Trade, Leicester 1979, Appendix.
 • Drucker P., Die postkapitalistische Gesellschaft, ECON, Düsseldorf 1993.
 • Glastetter W., Außenwirtschaftspolitik, problemorientierte Einführung, R. Olden-bourg, München 1998.
 • Grundzüge der Wirtschaftspolitik 2001. Statistischer Anhang, Europäische Wirtschaft 72, Amt für Amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften Luxembourg 2001.
 • Heise A., Einführung in die Wirtschaftspolitik. Grundlagen, Institutionen, Paradigmen, Wilhelm Frank, München 2005.
 • Henderson W. O., The Anglo French Commercial Treaty of 1786, "The Economic History Review" (2nd Series) Nr 10/1.
 • Kisiel-Łowczyc A. B., Szkice o współczesnej polityce handlowej krajów kapitalistycznych, w: A. B. Kisiel-Łowczyc, Współczesna gospodarka światowa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999.
 • Kisiel-Łowczyc A. B., Współczesna gospodarka światowa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999.
 • Kisiel-Łowczyc A. B., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna w latach 90., w: A. B. Kisiel-Łowczyc, Współczesna gospodarka światowa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999.
 • Luckenbach H., Theoretische Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 2000.
 • Marshall P. J., The Eighteenth Century, The Oxford History of the British Empire II, Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Mayhew N. J., Population, Money Supply, and the Velocity of Circulation in England, 1300-1700, "The Economic History Review", 1995, Nr 48/2.
 • Mitchell B. R., British Historical Statistics, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 • Mitchell B. R., Deane P., Abstracts of British Historical Statistics, Cambridge University Press, Cambridge 1962.
 • Palliser D. M., The Age of Elizabeth. England under the Later Tudors 1547-1603. Social and economic history of England, Longman, London-New York 1983.
 • Pätzold J., Stabilisierungspolitik, Paul Haupt, Bern-Stuttgart-Wien 1998.
 • Stone L., State Control in Sixteenth Century England, "The Economic History Review", 1947, Nr 17/2.
 • Suerbaum U., Das elisabethanische Zeitalter, Reclam, Stuttgart 1989.
 • Tanner J. R., Tudor constitutional documents, 1485-1603, Cambridge University Press, Cambridge 1951.
 • Tawney R. H., Power E., Tudor Economic Documents (I). Agriculture and industry, Longmans, London 1953.
 • Teichmann U., Wirtschaftspolitik. Eine Einführung in die demokratische und die instrumentelle Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 2001.
 • Turner M. J., British Politics in an age of reform, Manchester University Press, Manchester-New York 1994.
 • Walter R., Wirtschaftsgeschichte. Vom Merkantilismus bis zur Gegenwart, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 1998.
 • Woodward D., The Background of the Statute of Artificers: The Genesis of Labour Policy, 1558-63, "The Economic History Review" (New Series), 1980, Nr 33/1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308861

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.