PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 81 | 11--18
Tytuł artykułu

Proces globalizacji a transformacja gospodarcza państw postsocjalistycznych

Warianty tytułu
Globalization process and economic transformation of post-socialist countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawisko globalizacji światowej jest uznawane za jeden z kluczowych procesów modelujących współczesne stosunki międzynarodowe. Postępująca liberalizacja i integracja rynków, kształtuje nowe jakościowo otoczenie polityczno-gospodarcze. Po upadku socjalizmu, do procesu tego włączone zostały również kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Byłe państwa socjalistyczne stoją w obliczu podwójnego wyzwania. Z jednej strony, po upadku socjalizmu polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe formy regulacji ulegają istotnym zmianom. Siłą napędową tej wielowymiarowej zmiany jest dynamika zapoczątkowana wyczerpaniem klasycznych instytucji realnego socjalizmu. Jednocześnie, podmioty gospodarcze i instytucje w państwach postsocjalistycznych są przedmiotem globalnych procesów integracji i ogólnoświatowych przemian. Globalizacja wzbudza jednak wiele kontrowersji. Jej zwolennicy uważają, że przyczynia się ona do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i wyrównania różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw. Natomiast przeciwnicy podkreślają wysokie koszty socjalne i rosnące dysproporcje w dochodach poszczególnych grup społecznych, szczególnie w słabiej rozwiniętych krajach. Pełne zrealizowanie szans i korzyści związanych z globalizacją będzie możliwe dopiero w dłuższym okresie, gdyż likwidacja zapóźnień cywilizacyjnych i dystansu ekonomicznego to cele, których nie uda się zrealizować w krótkim czasie. Koszty i zagrożenia są natomiast konsekwencją otwarcia postsocjalistycznych gospodarek na uwarunkowania zewnętrzne i ponosić je trzeba od razu przy ich integrowaniu z globalnymi rynkami. Niemniej jednak transformację systemu gospodarczego byłych krajów socjalistycznych oraz ich udział w procesie globalizacji należy uznać za istotne wyzwanie cywilizacyjne(abstrakt oryginalny)
EN
the globalization phenomenon is considered to be one of the key processes modeling contemporary international relations. continuing market liberalization and integration have shaped qualitatively new socio-political surroundings. after the fall of socialism, this process also included the countries of central and Eastern Europe. the former socialist countries have faced a double challenge. on the one hand, after the fall of socialism, political, economic, social and cultural forms of regulations have undergone fundamental changes. this multi-dimensional change has been powered by the dynamics resulting from exhaustion of classic institutions of real socialism. at the same time, economic entities and institutions in post-socialist countries have been the subject of global integration processes and world-wide changes. however, globalisation arouses many controversies. its supporters believe that it adds to accelerating economic growth and leveling differences in economic growth of individual counties. its opponents, on the other hand, underline high social costs and rising disparities in incomes of different social groups, especially in less developed countries. Full accomplishment of chances and advantages connected with globalization will be possible only in a longer period, for liquidation of civilisation retardment and bridging economic distance are the goals which cannot be carried out in a short time; while costs and threats are the result of opening post-socialist economies to outside influence and they must be borne immediately at the time of their integration with global markets. nevertheless, transformation of economic system in former socialist counties and their participation in the globalisation process should be regarded as an essential challenge of civilization.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Gore C., The Rise and Fall of the Washington Consensus as a Paradigm for Developing Countries, "World Development", Vol. 28, No. 5, 2000.
 • Lóránt K., Central and Eastern Europe and the globalization, http://www.attac.info/fse/index.php?NAVI=1016-11689-14en
 • McIntyre R., Globalization and the role of the state: lessons from Central and Eastern Europe, "The Ecumenical Review", 1/10/2001.
 • Munck R., Globalization and Democracy: ANew "Great Transformation"?, "Annales of the American Academy Political and Social Science", 581, maj 2002.
 • Nuti D. M., Governing incomplete globalization, TIGERWorking Paper Series No. 25, Warsaw, September 2002.
 • Petras J., Globalization: ACritical Analysis, "Journal of Contemporary Asia", 1/3/1999.
 • Ramonet I., Dueling Globalizations (opposing views of globalization). A debate between Thomas L. Friedman and Ignacio Ramonet, "Foreign Policy", 22/9/1999.
 • Stiglitz J. E., Whither Reform? Ten Years of Transition, World Bank 1999.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.