PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 81 | 47--59
Tytuł artykułu

Zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych w Polsce - wybrane wnioski z badań ankietowych

Warianty tytułu
The use of credit derivative instruments in Poland - chosen conclusions from questionnaire surveys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z wieloaspektowym wpływem kredytowych instrumentów pochodnych na rynek finansowy oraz coraz większym zainteresowaniem derywatami kredytowymi w Polsce, przeprowadzono badanie ankietowe wśród pracowników departamentów skarbu oraz departamentów oceny ryzyka kredytowego banków zarejestrowanych w Polsce, której celem było wskazanie aktualnego zakresu i możliwości wykorzystania kredytowych instrumentów pochodnych na polskim rynku. Wnioski z badania wskazują między innymi na: wysoki deklarowany poziom znajomości kredytowych instrumentów pochodnych, zastosowanie zarówno w celach zabezpieczających, jak i inwestycyjnych (choć dominuje pierwszy rodzaj wykorzystania), marginalny wpływ Nowej umowy Kapitałowej na rozwój rynku derywatów kredytowych w Polsce oraz wciąż istotne bariery rozwoju w postaci niskiej płynności, problemów z adekwatną wyceną, niewielkim zainteresowaniem klientów oraz niedorozwojem kasowego rynku długu. (abstrakt oryginalny)
EN
in relation to multi-aspect impact of credit derivative instruments on the financial market and an ever growing interest in credit derivatives in poland, a questionnaire survey among the employees of the treasury departments and credit risk rating departments of banks registered in poland was conducted; the purpose of the survey was to indicate the current scope and possibilities of using credit derivative instruments on the polish market. among others, the results of the research point to declared high level of knowledge of credit derivative instruments, their application for both hedging and investment purposes (although the first one is predominant), the marginal influence of the new capital agreement on the market of credit derivatives in poland and still important development barriers in the form of low liquidity, problems with adequate valuation, low clients' interest and underdevelopment of cash debt market.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barrett R., Ewan J., BBACredit Derivatives Report 2006. Executive Summary, BBA, 2006.
 • Dodd R., Rumors and news: Credit derivatives trigger near system meltdown, Financial Policy Forum, derivatives study center, Special Policy Brief 26, 5 August 2005, www.financialpolicy.org/fpfspb26.htm z 20 grudnia 2005 r.
 • Karkowska R., Kredytowe instrumenty pochodne - wyzwanie dla polskie-go systemu finansowego, "Studia i Materiały", Wydział Zarządzania UW, Nr 1/2005 (1).
 • Kasapi A., Kredytowe instrumenty pochodne. Charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu, tłum. N. Golec, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 • Kuritzkes A., Schuermann T., Weiner S. M., Risk measurement, risk management and capital adequacy in financial conglomerates, Wharton Financial Institutions Center, Working Paper No. 3, 2002.
 • Niedziółka P., Kredytowe instrumenty pochodne - geneza, ewolucja rynku oraz bariery implementacji w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy Nr 35.
 • Niedziółka P., Pożyteczne derywaty, "Gazeta Bankowa", Nr 22/2002, 28 maja--3 czerwca 2002 r.
 • www.sim.wz.uw.edu.pl/issue1/11.pdf. Szerzej na temat definicji zdarzenia kredytowego w: 2003 ISDACredit Derivatives Definitions, www.isda.org/publications/isdacredit-deri-def-sup-comm.html
 • Śliwa B., Rynki transferu ryzyka kredytowego, "Rynek Terminowy", Nr 3/04 (25).
 • Zalega K., Relationship banking jako struktura pośrednictwa finansowego. Związki z konkurencyjnością banków i nadzorem korporacyjnym w sektorze, "Bank i Kredyt", czerwiec 2004 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.