PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 102 Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku | 56--64
Tytuł artykułu

System klasyfikacji budżetowej w badaniach nad efektywnością usług publicznych

Warianty tytułu
Budget Classification System in Studies on Effectiveness of Public Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ocena obowiązującego systemu klasyfikacji budżetowej z punktu widzenia efektywności usług publicznych. Przy takich założeniach odpowiedź na pytanie, czy obecna klasyfikacja budżetowa motywuje do zachowań efektywnościowych, jest negatywna. Obecna klasyfikacja budżetowa nie promuje zachowań efektywnościowych i nie generuje danych przydatnych do badań nad tą problematyką. Bez takich instrumentów nie można dokonywać wiarygodnych zestawień skuteczności działania poszczególnych jednostek publicznych. W warunkach braku konkurencji, w jakich sektor publiczny funkcjonuje, takie porównania stają się często jedynym elementem motywującym do poprawy efektywności działania.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is an assessment of the existing budget classification system in terms of public services efficiency. In light of these considerations, the answer to these question is negative. The current budget classification system does not promote efficient behaviour and does not generate data useful for research on this issue. Without such tools, one cannot make reliable efficiency statements of various public entities. In the absence of competition in the sector of public works, such comparisons are often the only motivating factor to improve the efficiency of operations.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Filipiak В., Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w ocenie gospodarki finansowej JST, [w:] 15 lat funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych, J. Małecki, R. Hausner, Z. Janku (red.), KR RIO, Poznań 2007.
 • Filipiak В., Czynniki determinujące ewolucje procedury oceny gospodarki i kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, Szczecin 2009.
 • Gomułka zrezygnował z reformowania finansów, www.wprost24.pl, 16 kwietnia 2008 r.
 • Harmonogram prac nad budżetem zadaniowym na lata 2008- 2015, www.mf.gov.pl, 22 maja 2009 r.
 • Kachniarz M., Ekonomizacja administracji publicznej na tle koncepcji prawnych i społecznych, [w:] Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, K. Miszczak, Z. Przybyła (red), Biuletyn KPZK z. 236, Warszawa 2008.
 • Kachniarz M., Przegląd badań nad efektywnością usług publicznych w Polsce, [w:] Gospodarka przestrzenna XI, S. Korenik, Z. Przybyła (red.), Biblioteka Regionalisty nr 8 (1/2008), Wyd. KGPiAS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Lubińska T. (red.), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa 2009.
 • Misiąg W., Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 1, Racjonalizacja wydatków publicznych uwarunkowania i instrumenty, J. Głuchowski i in. (red.), UMCS, Lublin 2005.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, DzU nr 107, poz. 726 z dnia 27.06.2006 r.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Wańkowicz St., Wskaźniki realizacji usług publicznych. Program Rozwoju Instytucjonalnego, Kraków 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308931

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.