PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 102 Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku | 76--87
Tytuł artykułu

System edukacji wobec potrzeb rynku pracy

Warianty tytułu
Educational System in the Face of Needs of Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek pracy jest ściśle związany z innymi dziedzinami gospodarki. Istotne są jego powiązania zwłaszcza z edukacją na wszystkich szczeblach kształcenia. Ważne jest, aby szczegółowo analizować te związki, co może przynieść pozytywne zmiany zarówno w systemie edukacji, jak i w strukturze zatrudnienia. Sytuacja na rynku pracy ciągle się zmienia, dlatego chcąc mieć większe szanse na znalezienie zatrudnienia, trzeba zainwestować w odpowiednie wykształcenie, gdyż im niższe wykształcenie, tym te szanse maleją. Obecnie, w dobie powszechnej informatyzacji gospodarki i wprowadzania do kraju nowoczesnych technologii, gospodarka polska potrzebuje wykształconych obywateli, żeby mogła się rozwijać. Jednak aby to mogło mieć miejsce, potrzebny też jest odpowiedni system edukacji nastawiony na potrzeby rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Labour market is closely associated with other fields of economics, especially with all stages of education. It is important to test these connections because it can bring positive changes both at educational system, and in the employment structure. The situation on the work market is still changing, therefore if you want to have a very good chance to find employment it is necessary to invest in appropriate education, because the lower profession the lower the chances. At the time of wide computerization economy and modern technologies Polish cconomy needs educated citizens so that it can develop. However, it can take place if there is an appropriate educational system set for the purposes of the labour market. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Baraniak В., Szkolny i pozaszkolny system kształcenia zawodowego, [w:] Szkolą a rynek pracy, red. A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2006.
 • Benedyk E., Szostek M., Zawody przyszłości, "Polityka" 2008 nr 36.
 • Bogaj A., Szkoła w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Szkoła a rynek pracy, red. A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2006.
 • Edukacja - trudne lata. Raport, Stowarzyszenie Edukatorów, Warszawa 2008.
 • Grodzicki J., Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego, Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Jeżowski A., Ekonomika oświaty, Dom Wydawniczy ABC, Wolters Khiwer Polska, Warszawa 2006.
 • Juchnowicz M., Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, www.fundacja.edu.pl.
 • Kwiatkowska W., Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
 • Kwieciński Z., Ideologie i kompetencje edukacyjne w świadomości publicznej, "Forum Oświatowe" 1998 nr 1 (18).
 • Marszowski R., Śląski rynek pracy. Podstawowe zagrożenia i zadania, [w:] Rynek pracy, lokalna polityka zatrudnienia i integracja społeczna. Górnośląskie i górnoaustriackie doświadczenia, red. H.M. Pescher, R. Marszowski i K. Tausz, GIG, Katowice 2005.
 • Osiecka-Chojnacka I., Szkolnictwo zawodowe wobec problemów tynku pracy, "Biuro Analiz Sejmowych" 2007 nr 16.
 • Studenci szkód wyższych w Polsce w roku akademickim 2007/2008, GUS, Warszawa 2008.
 • Śląski rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki, red. D. Kotlorz, GWSH, Katowice 2006.
 • Telep J., Ćwik В., Lokalny rynek pracy w Polsce w latach 2001-2005, ALMAMER WSE, Warszawa 2008.
 • Zieliński J., Uwarunkowania i założenia przemian edukacyjnych w XXI wieku, [w:] Edukacja wobec tynku pracy i integracji europejskiej, red. K. Szczepańska-Woszczyna, Z. Dacko-Pikiewicz, WSB, Dąbrowa Górnicza 2007.
 • Źródła internetowe
 • [1] http://www.e-inentor.edu.pl/artykul__v2.php?numer=2&id=l 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.