PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 102 Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku | 88--97
Tytuł artykułu

Instrumenty polityki edukacyjnej państwa w zakresie zwiększania liczby absolwentów kierunków studiów strategicznych dla gospodarki

Warianty tytułu
Instruments of National Educational Policy Directed at Increasing the Number of Graduates in Strategic Fields for the Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia instrumenty polityki edukacyjnej państwa, mające doprowadzić do zwiększenia liczby absolwentów kierunków studiów technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Kierunki te uznano za strategiczne dla Polski z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy. Ze względu na autonomię szkól wyższych ingerencja państwa w funkcjonowanie uczelni ma dziś charakter instrumentów pośrednich: finansowych, legislacyjnych czy nieformalnych, polegających na wywieraniu wpływu. Jednym z możliwych obszarów ingerencji państwa w funkcjonowanie uczelni jest tzw. kontraktowanie kształcenia. Polega ono na zamawianiu kształcenia przez MNiSW na wskazanych kierunkach studiów w uczelniach wyłonionych w drodze konkursu. Autor przedstawia warunki, na jakich ma się odbywać kształcenie zamawiane, i wstępne wyniki projektu pilotażowego w polskich uczelniach. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the instruments of educational policy of the state aimed at increasing the number of graduates in technical, mathematical and natural studies. These fields were recognized as strategic for Poland from the perspective of knowledge based economy. Due to the universities' autonomy, the state's interference in universities functioning has nowadays only the character of indirect (financial, legal or informal based on exerting influence) instruments. One of interference areas are so called education contracts. It relies on ordering the education on indicated fields of study by the Ministry of Science and Higher Education at universities appointed in a competition. The author presents the conditions of ordered education and the preliminary results of the introductory project at Polish universities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych, Warszawa 2009, www.nau ka.gov.pl, 10.04,2009.
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny możliwości doboru optymalnych narządzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych (ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów), Warszawa 2009, www.nauka.gov.pl 10.04.2009.
 • Białecki I., Międzynarodowe badania, debata i polityka edukacyjna, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2008 nr 1.
 • Dąbrowa-Szefler M, Jabłccka J., Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2007.
 • Dokumentacja konkursu zamkniętego nr l/POKL/4.1,2/2009, strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl.
 • Kiebała A., Autonomia uczelni, [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce - prawo, organizacja, ustrój, S. Waitoś, A. Rozmus (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2008.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 г., DzU 1997 nr 78, poz. 483.
 • Misztal В. (red.), Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyzwania w świetle transformacji systemowej, TAiWPN - Universitas, Kraków 2000.
 • Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa RM, Warszawa 2008 www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip/index.php, 17.04.2009.
 • Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, MENiS, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, DzU 1990 nr 65, poz. 385 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, DzU 1920 nr 72, poz. 494.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2005 nr 164, poz. 1365 ze zm.
 • Waltos S., Korzenie współczesnego szkolnictwa wyższego - ścieżki tradycji, [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce prawo, organizacja, ustrój, S. Waltos, A. Rozmus (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2008.
 • Źródło internetowe
 • [1] www.rynekpracy.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.