PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 81 | 133--151
Tytuł artykułu

Problem cen transferowych - dostępne w prawie polskim sposoby unikania konfliktów z urzędami skarbowymi

Warianty tytułu
The problem of transfer prices - ways available in the Polish legal system to avoid conflicts with tax offices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia problem cen transferowych występujący zazwyczaj w ramach działania międzynarodowych koncernów. Skutkiem stosowania cen odbiegających od warunków rynkowych jest zaniżenie wpływów podatkowych w państwach, z których zysk jest transferowany, w związku z tym obserwuje się wzrost zainteresowania organów podatkowych w tym zakresie. Pokazano wyniki badań firmy Ernst&Young dotyczące wiedzy o problemie wśród polskich przedsiębiorców, metodologii i założeń przez nich stosowanych, a także wyniki kontroli skarbowych dotyczących cen transferowych. W związku z postępującym zjawiskiem integracji gospodarki światowej wzrasta również liczba transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Skłania to władze ustawodawcze do szukania rozwiązań, które pomogą zarówno przedsiębiorcom jak i władzom podatkowym w uporządkowaniu polityki cen transferowych spółek tak, by sposoby szacowania cen nie były punktami spornymi we wzajemnych kontaktach. W publikacji omówiono konieczność dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz nowe rozwiązanie - uprzednie porozumienia cenowe - które są szansą na uzyskanie pewności podatkowej w tej dziedzinie. Dodatkowo pokazano inne akceptowane na świecie metody rozwiązywania konfliktów z urzędami kontroli podatkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
the article presents the problem of transfer prices which usually occurs within the scope of activities of international concerns. the result of using prices differing from market conditions is underestimating tax revenues in countries from which the revenue is transferred; in effect an increase of tax authorities' interest in this field is observed. Ernst&young research results concerning the knowledge of the problem among polish entrepreneurs, methodology and assumptions they have used and also the results of fiscal audits on transfer prices have been shown. in connection with gradual development of world economy integration the number of transactions between the affiliated entities increases. it induces legislative authorities to look for solutions which will help both the entrepreneurs and tax authorities organize transfer price policy in such a way that ways of evaluating the prices stop being disputable issues in their mutual relations. the need to document the transactions with affiliated entities as well as a new solution - prior price agreements - which are a chance to obtain tax security in this field, has been discussed. Besides, other worldwide accepted methods of solving conflicts with fiscal control offices have been presented.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
133--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r., Nr 54 poz. 654 z późn. zm.
 • Ordynacja Podatkowa, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., Nr 137 poz. 926.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników, Dz.U. z 1997 r., Nr 128 poz. 833.
 • Głuchowski J., Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • Lipowski T., Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby wykorzystania, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Michalak S., Krzewski M., Maliszewski C., Transfer pricing. Przerzucanie dochodów, metody kontroli, konsekwencje podatkowe, Difin, Warszawa 1997.
 • Poleszczuk G., Raje podatkowe w ujęciu polskiego systemu prawa podatkowego, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy WSZ, Częstochowa 2000.
 • Sojak S., Ceny transferowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Sojak S., Baćkowski D., Ceny transferowe. Aspekt podatkowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Stanik K. J., Winiarski K., Ceny i porozumienia transferowe w praktyce. Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe, Unimex, Wrocław 2007.
 • Sprawozdania i opracowania. Informacja o funkcjonowaniu "szarej strefy" w polskiej gospodarce i przeciwdziałaniu jej przez służby skarbowe, www.mf.gov.pl
 • Sprawozdanie. Kontrola Skarbowa w 2006 r., Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej, SD2/066/098/PZ/2077, www.mf.gov.pl
 • Wyciślok J., Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Bębenek P., Określenie warunków ekonomicznych porównywalności transakcji między podmiotami powiązanymi - wybrane zagadnienia, "Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe", Nr 11/99.
 • Błażejewska-Gaczyńska A., Analiza polskich uregulowań o APAw kontekście przepisów praktyki wybranych krajów Unii Europejskiej, "Przegląd Podatkowy", z 1 grudnia 2005 r.
 • Ernst &Young, Ceny transferowe w Polsce. Raport z badania 1999.
 • Kubińska J., Fiskus sprawdzi ceny transferowe, "Puls Biznesu" z 5 października 2000 r.
 • Kubińska J., Olejnik K., Uprzednie porozumienia cenowe, "Przegląd Podatkowy", marzec 2004 r.
 • Małecka H., Ceny transferowe a standardy OECD - unikanie konfliktów, Glosa, maj 2001 r.
 • Matyszewska E., Jest już pierwsze porozumienie cenowe. Rozmowa z Mateuszem Pociask z Ernst&Young, "Gazeta Prawna" z 10 stycznia 2007 r., s. 12.
 • Ożóg I., Jak dokumentować transakcje z podmiotami powiązanymi, "Przegląd Podatkowy", 4/2001.
 • Tomaszewski K., Firmy powiązane. Ile zysków za granicę. Podejrzane transfery, "Gazeta Prawna", Nr 159 z 17 sierpnia 2005 r.
 • Żurawicki A., Ceny transferowe ukłon w stronę podatnika, www.e-podatnik, Nr 16 z 20 sierpnia 2005 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171309013

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.