PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 37 Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie | 87--100
Tytuł artykułu

Wybory strategiczne na rynku gospodarek znajdujących się w okresie transformacji. Optymalny czas wejścia i poziom zaangażowania zasobowego

Warianty tytułu
Strategic Choices on the Markets of the Transformational Economies. The Optimal Time of Entry and Level of the Resource Commitment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy świadkami fundamentalnych przemian we wszystkich płaszczyznach życia społecznego, politycznego czy gospodarczego. Rozwój przedsiębiorstw, które przekraczały granice państw, konsekwentnie towarzyszył ewolucji myśli ludzkiej. Naturalne wydaje się zatem, iż duże międzynarodowe korporacje, stojąc u progu nadchodzącej ery w dziejach, muszą szukać nowych wzorców dla praktyk zarządzania, wyższej jakości, modyfikacji produktów i technologii. Co więcej, znalezione rozwiązania muszą sprostać nie tylko niestabilnemu etapowi przejścia od starej formy do nowej, ale muszą również podołać wyzwaniom przyszłości, a jednym z najważniejszych tego typu wyzwań będzie ustanowienie pozycji konkurencyjnej na rynkach wyłaniających się. Choć postępujący proces transformacji w kierunku standardów gospodarki rynkowej nadal będzie związany z niepewnością i ryzykiem, to odsuwanie w czasie aktywnego uczestnictwa czy ignorowanie potencjału wyłaniających się nowych rynków nie jest dłużej możliwe. W niniejszym opracowaniu wskazano na teoretyczne podstawy oraz praktyczne powody budowy strategii przedsiębiorstw zagranicznych na rynkach gospodarek znajdujących się w transformacji przez wczesny czas wejścia i wysoki poziom zaangażowania zasobowego. Zmiany stały się już faktem, na horyzoncie zaznaczył się nowy kierunek, natomiast wypełnienie treścią drogi do celu stanowi zadanie współczesnych menedżerów i będzie przesądzać o sukcesie lub porażce całej organizacji. (fragment tekstu)
EN
In modern world of global competition the emerging markets are gaining an increasing importance. So far multinational corporations have perceived the emerging markets mainly as the source of comparative advantage and the implemented strategies have been transplanted from the advanced markets without considerable changes. Huge obstacles to achieve goals, numerous failures and other reasons arising from the environment, more and more often, make the managers consider the specific conditions of the emerging markets and introduce innovations for the undertaken activities. The article is a critical insight into the foreign literature regarding an entry timing and resource commitment level analised from the point of view of the strategic choices made by MNC at the emerging markets. In that context the most favourable are relatively high level of resource commitment and early time of entry. Additionally, specific conditions of the emerging markets are presented in the division of synthetic groups. In practice, factors such as managers' attitude towards the perceived risk of investment in the conditions of the emerging markets or tendency to stick to the deterministic assumptions in the decision processes are still preventing the optimal use of opportunities and threats in the local markets. Effective and efficient organization of the activities on the emerging markets have currently become one of the most serious challenges influencing the success or failure of a whole corporation. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • D.L.Tiriteu, L.P. Ettkin, M.M. Helms: Romania: Ready for US Business Investment. "European Business Review" 1998, nr 5. s. 260-267
 • P. Rivoli, E. Salorio: Foreign Direct Investment and Investment Under Uncertainty. "Journal of International Business Studies" 19%. nr 27. s. 335-357.
 • D. Mitra: Whose Culture Matters? Near-Market Knowledge and Its Impact on Foreign Market Entry Timing. "Journal of Marketing Research" 2002. nr 39, s. 350-365.
 • A. Rugman, S. Douglas: The Strategic Management of Multinationals and World Product Mandating. W: A. Rugman: The Theory of Multinational Enterprises: The Selected Scientific Papers of Alan R. Rugman. Brookfield, Elgar 1996. Cyt. za: R. Edvvars. A. Ahmad, S. Moss: Subsidiary Autonomy: The Case of Multinational Subsidiaries in Malaysia "Journal of International Business Studies" 2002. nr 33, s. 183-191.
 • D.A. Dyker: Innovation and Technology Transfer in the Context of Economic Transition. W: Technology Transfer - the Polish Perspective. Konferencja IPPT PAN, WS ATKINS, Warszawa 1997, wrzesień. Cyt. za: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Praca zbiorowa pod red. Z. Olesińskiego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1998. s. 264.
 • M.J. Moore, W. Boulding, R.C. Goodstein: Pioneering and Market Share: Is Entry Time Endogenous and Does It Matter? "Journal of Marketing Research" 1991. nr 28. s. 97-104
 • S. Myers: The Capital Structure Puzzle. "Journal of Finance" 1984. nr 39. s. 575-592
 • M.B. Lieberman, D.B. Montgomery: First-Mover (Dis) Advantages: Retrospective and Link With the Resource-Based View. "Strategic Management Journal" 1998. nr 19(12). s. 1111-1125.
 • M.B. Lieberman D.B. Montgomery: First-Mover Advantages. "Strategic Management Journal" 1988, Social Issue nr 9 s 41-58
 • G.L. Lilien, E. Yoon: The Timing of Competitive Market Entry. An Exploratory Study of New Industrial Products. "Management Science" 1990, nr 36(5), s.568-585.
 • G.S. Carpenter , K. Nakamoto: Consumer Preference Formation and Pioneering Advantage. "Journal of Marketing Research" 1989. nr 26. s. 285-298
 • L.F. Tegarden, D.E. Hatfield, A.E. Echols: Doomed from the Start: What Is the Value of Selecting a Future Dominant Design? "Strategic Management Journal" 1999, nr 20, s. 495-518.
 • P. Vanderwerf, J.F. Mahon: Meta-Analysis of the Impact of Research Methods on Findings of First-Mover Advantages "Management Science" 1997. nr 43(11), s. 1510-1519.
 • P.N. Golder, G.J. Tellis: Pioneer Advantage: Marketing Logic or Marketing Legend? "Journal of Marketing Research" 1993, nr 30 (2), s. 158-170
 • W.T. Robinson, C. Fornell, M. Sullivan: Are Market Pioneers Intrinsically Stronger Than Later Entrants? "Strategic Management Journal" 1992, nr 13(8). s. 609-624
 • M. Lambkin: Order of Entry and Performance in New Markets. "Strategic Management Journal" 1988, nr 9. s. 127-140
 • M. Porter: Competitive Strategy. The Free Press, New York 1980
 • T.S. Schoenecker. A.C. Cooper: The Role of Firm Resources and Organizational Attributes In Determining Entry Timing: Across Industry Study. "Strategic Management Journal" 1998, nr 19(12), s. 1127-1143
 • R. Yan: Short-Term Results: The Litmus Test for Success in China. "Harvard Business Review" 1998, nr 76(5). s. 61 -69
 • J.M. Shaver, W. Mitchell. B. Yeung: The Effect of Own-Firm and Other-Firm Experience on Foreign Direct Investment Survival in the United States 1987-97. "Strategic Management Journal" 1997, nr 18, s. 811-824.
 • W. Mitchell, J.M. Shaver. B. Yeung: Foreign Entrant Survival and Foreign Market Share: Canadian Companies' Experience in United States Medical Sector Markets. "Strategic Management Journal" 1994, nr 15. s. 555-567
 • B. Mascarenhas: The Order and Size of Entry Into International Markets. "Journal of Business Venturing" 1997, nr 12, s. 287-299
 • R. E. Caves: Multinational Enterprise and Economic Analysis Cambridge University Press. New York 1996, s. 3
 • F. Stewart: Choice of Techniques for Developing Countries. "Journal of Development Studies" 1997, nr 10.
 • J.B. Barney: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991. nr 17, s. 99-120
 • B. Kogut, U. Zander: Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of the Multinational Corporation. "Journal of International Business Studies" 1993, nr 24, s. 625-645
 • H. Barkema, F. Vermeulen: International Expansion through Star-Up or through Acquisition: A Learning Perspective. "Academy of Management Journal" 1998. nr 41, s. 7-26.
 • W.M. Cohen, D. A. Levinthal: Fortune Favors the Prepared Firm. "Management Science" 1994, nr 40, s. 227-251
 • K.M. Eisenhardt, J.A. Martin: Dynamic Capabilities: What Are They? "Strategic Management Journal" Special Issue, nr 21 (10-11), s, 1105-1122.
 • M.A. Lyles, J.E. Salk: Knowledge Acquisition From Foreign Parents in International Joint Ventures: An Empirical Examination in the Hungarian Context. "Journal of International Business Studies" 1996. nr 27, s. 877-903.
 • J.E. Garten: Troubles Ahead in Emerging Markets. "Harvard Business Review" 1997, nr 75, s. 38-49.
 • P.J. Williamson: Asia's New Competitive Game. "Harvard Business Review" 1997, nr 75, s. 55-67.
 • Strategie przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym w Polsce. Praca zbiorowa pod red. J. Czupiała. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2000, s. 23
 • S. Umiński: Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2002. s. 154
 • R. Woźniak: Ocena funkcjonowania w Polsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Wyniki ankiety. W: Kapitał zagraniczny w Polsce. Praca zbiorowa pod red. Z. Sadowskiego. Bellona. Warszawa 1999. s. 126, 132.
 • T. Khanna, R. Gulati, N. Nohria: The Dynamics of Learning Alliances: Competition, Cooperation, and Relative Scope "Strategic Management Journal" 1998. Nr 9, s. 193-210.
 • F.T. Knickerbocker: Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise. Boston: Division of Research. Graduate School of Business Administration. Harvard University 1973. Cyt. za: K. Ito, E.L. Rose: Foreign Direct Investment Location Strategies in the Tire Industry. "Journal of International Business Studies" 2002, nr 33, s. 593-602
 • C.K. Prahalad, K. Lieberthal: The End of Corporate Imperialism. "Harvard Business Review" 1998, nr 76, s. 69-78
 • R.E. Hoskisson, L. Eden, C.M. Lau, M. Wright: Strategy in Emerging Economies. "Academy of Management" nr 43(3), s. 257-258.
 • D.M. Szymański, L.C. Troy S.G Bharadwaj: Order of Entry and Business Performance: An Empirical Synthesis and Reexamination. "Journal of Marketing" 1995, nr 59(4), s. 17-33
 • R.A Kerin, P.R. Varadarajan. R.A. Peterson: First-Mover Advantage: A Synthesis, Conceptual Framework, and Research Propositions. "Journal of Marketing" 1992. nr 56(4), s. 33-52.
 • W. Mitchell: Whether and When: Probability and Timing of Incumbents' Entry into Emerging Industrial Subfieds "Administrative Science" 1989. nr 34. s. 208-230
 • W. Mitchell: Dual Clock. Entry order Influences on Incumbent and Newcomer Market Share and Survival when Specialized Assets Retain Their Value "Strategic Management Journal" 1991. nr 12, s. 85-100.
 • Y. Pan, P.S. Chi: Financial Performance and Survival of Multinational Corporations in China. "Strategic Management Journal" 1999. nr 20. s. 359-374
 • Y. Pan, S. Li, D.K. Tse: The Impact of Order of Entry and Mode of Market Entry on Profitability and Market Share "Journal of International Business Studies" 1999. nr 30 s 81-104.
 • Y. Luo: Timing of Investment and International Performance in China. "Journal of International Business Studies" 1998, nr 29. s. 391-408.
 • Y. Luo, M.W. Peng: First Mover Advantages in Investing in Transitional Economies. "Thunderbird International Business Review" 1998, nr 40(2) s. 141-163
 • S. J. Chang: International Expansion Strategy of Japanese Firms: Capability Building Through Sequential Entry. "Academy of Management Journal" 1995, nr 38, s. 383-407
 • B. Kogut, S. I. Chang: Platform Investments and Volatile Exchange Rates: Direct Investment in the U.S. by Japanese Electronic Companies "Review of Economics and Statistics" 1996, nr 78, s. 221-231
 • W.H. Davidson, D.G. McFelridge: Key Characteristics in the Choice of Internal Technology Transfer. "Journal of International Business Studies" 1985 nr 16(2), s. 5-21
 • S.J. Chang, P. Rosenzweig: The Choice of Entry Mode in Sequential Foreign Direct Investment. "Strategic Management Journal" 2001. nr 22. s. 747-776.
 • T. Isobe, S. Makino, D.B. Montgomery: Resource Commitment, Entry Timing, and Market Performance of Foreign Direct Investments in Emerging Economies: The Case of Japanese International Joint Ventures in China. "Academy of Management Journal" 2000, nr 43, s. 468-484
 • C.S. Mishra, D.H. Gobeli: Managerial Incentives, Internalization, and Market Valuation of Multinational Firms. "Journal of International Business Studies" 1998, nr 29, s. 583-598
 • R. Morck, B. Yeung: Internalization: An Event Study Test. "Journal of International Economics" 1992, nr 33, s. 41-56.
 • I. Dierickx, K. Cool: Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage. "Management Science" 1989, nr 35. s. 1504-1514.
 • C.W. Hill, P. Hwang, W.C. Kim: An Eclectic Theory of the Choice of International Entry Mode. "Strategic Management Journal" 1990, nr 11. s. 117-128.
 • Strategies for Central and Eastern Europe. Praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego, GS. Yip. MacMillan. Londyn 2000. s. 3-4.
 • D.J. Teece: Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration. Licensing and Public Policy "Research Policy" 1986, nr 15, s. 285-305
 • K.D. Brouthers: Institutional, Cultural and Transaction Cost Influences on Entry Mode Choice and Performance "Journal of International Business Studies" 2002, nr 33, s. 203-221
 • K.E. Meyer: Institutions, Transaction Costs, and Entry Mode Choice in Eastern Europe. "Journal of International Business Studies" 2001, nr 32, s. 357-367.
 • D. Floyd: Investment Decisions in Eastern Europe: Choosing the Optimum Investment The Case of Poland "European Business Review" 2002, nr 14, s. 98-103
 • Johanson: The Internationalisation Process of the Firm. "Journal of International Business Studies" 1997.
 • G. Hofstede. The Business of International Business Is Culture. "International Business Review" 1994, nr 3, s. 1-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171309503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.