PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | z. 87 | 54--75
Tytuł artykułu

Znaczenie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako wierzyciela jednostek samorządu terytorialnego w latach 2000-2005

Warianty tytułu
The importance of environment protection and water management funds as creditors of local self-government units in the years 2000-2005
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie znaczenia zadłużenia z tytułu pożyczek udzielonych wobec funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w strukturze długu poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego. Poszczególne typy wspólnot samorządowych zależą w różnym stopniu od pożyczek udzielanych przez te fundusze. Niedużemu, lub wręcz znikomemu udziałowi funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w strukturze zadłużenia województw, powiatów oraz miast na prawach powiatów, towarzyszy ich znacząca rola w pozyskiwaniu przychodów zwrotnych przez gminy, w tym zwłaszcza gminy wiejskie. Z tego względu wszelkie ewentualne przekształcenia systemu funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej powinny uwzględniać interesy tych jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to define the importance of indebtedness resulting from loans granted to environment protection and water management funds in the debt structure of individual types of local self-government units. Different types of local communities to different extent depend on the loans granted by these funds. Government agencies and big cities borrow almost all their money from banks and open capital market. Slight, or even insignificant, share of environment protection and water management funds in the indebtedness of voivodships, poviats and county towns is accompanied by their significant role in acquiring returnable revenues by communes, especially by rural communes. Due to this, all possible transformations of the system of environment protection and water management funds should take into account the interests of these local government units(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
54--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Babczuk A., Dług samorządowy w Polsce - doświadczenia i perspektywy, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, R. Brol (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 1023, Wrocław 2004.
 • Babczuk A., Bariery rozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce w świetle badań ankietowych, w: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005
 • Babczuk A., Wspieranie działań proekologicznych przez fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2001-2004), Prace Naukowe Akademickiego Centrum Koordynacyjnego w Euroregionie Nysa, Liberec 2006
 • Babczuk A., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w: Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce, Tom II , K. Znaniecka (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Babczuk A., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 1999-2004 w świetle badań ankietowych, w: III Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w zintegrowanej Europie, A. Szewczuk (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Szczecin, Szczecin 2006.
 • Babczuk A., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przykładzie województwa łódzkiego, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, R. Brol (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 1124, Wrocław 2006
 • Kopańska A., Wykorzystanie instrumentów dłużnych w realizacji zadań samorządu terytorialnego. Warunki i perspektywy rozwoju w Polsce, Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001 (praca doktorska).
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • Musgrave R., Should We Have a Capital Budget?, "Review of Economics and Statistics", 1963, Vol. 45, Nr 2.
 • Musgrave R., Musgrave P., Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Book Company, New York 1989.
 • Nam C., Parsche R., Municipal Finance in Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary: Institutional Framework and Recent Development, CESifo Working Paper Nr 447, Munich 2001.
 • Oates W., Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich Inc. 1972.
 • Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wydawnictwo Przemiany, Warszawa 1990
 • Ruśkowski E., Salachna J., Zmiany zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych oraz założeń nowych regulacji, "Finanse Komunalne", 2006, Nr 7-8.
 • Schwarcz S., Global Decentralization and the Subnational Debt Problem, "Duke Law Journal", 2000, Vol. 51, Nr 4.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2000 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2001.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2001 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2002.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2002 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2003.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2003 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2004.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2004 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2005.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2006.
 • Swianiewicz P., The Theory of Local Borrowing and the West-European Experience, w: Local Government Borrowing: Risk and Rewards. A Report on Central and Eastern Europe, P. Swianiewicz (red.), Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest 2004.
 • Tóth K., Dafflon B., Managing Local Public Debt in Transition Countries: An Issue of Self - Control?, 14th Annual Conference of the Network of I nstitutions and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NI SPA PA cee), Ljubljana, 11-13 May 2006.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1980 r. Nr 3 poz. 6 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171310883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.