PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 42 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych ; Space in New Economic Reality | 61--72
Tytuł artykułu

Regionalna strategia innowacji - rozważania teoretyczno-metodyczne

Warianty tytułu
The Regional Innovation Strategy - a Theoretical and Methodological Discussion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania artykułu lokują się wokół istoty regionalnej strategii innowacji [RSI], algorytmu jej konstrukcji oraz newralgicznych działań przesądzających o sukcesie tego przedsięwzięcia. Przyjęty zakres dociekań z jednej strony prowadzi do uchwycenia podstawowych komponentów RSI, sformułowania definicyjnej wykładni tej strategii oraz identyfikacji jej funkcji, natomiast z drugiej - kierunkuje się na zestawienie skończonego ciągu czynności na rzecz definicji, implementacji i ewaluacji regionalnej strategii innowacji wraz ze wskazaniem najważniejszych w ich strukturze działań. W ich obrębie (konsensus na rzecz innowacyjnego rozwoju regionu, analiza SWOT jego innowacyjności, wyznaczenie i zhierarchizowanie proinnowacyjnych dążeń tej przestrzeni) formułuje się rekomendacje, które wskazują na potrzebę uwzględniania właściwości regionalnego systemu innowacji w procesie formułowania projektu RSI.(abstrakt oryginalny)
EN
This discussion is centered around the essence of the concept of regional innovation strategy (RIS), the algorithm of its construction and activities crucial to the success of the endeavor. On the one hand, the scope of the discussion covers the main components of RIS, formulates the definition of RIS and identifies its function; on the other hand, it attempts to establish a definite sequence of activities with the aim of defining, implementing and evaluating RIS and to indicate the most important activities in the structure. Within it (consensus on regional innovative development, SWOT analysis of its innovativeness, setting and prioritizing pro-innovative needs of this space), recommendations are formulated. They indicate the necessity of including the properties of regional innovation systems in the process of RIS project development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bąkowski A., Siemaszko A., Snarska-Świderska M., Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, TWIGGER, Warszawa 2007.
 • Braziewicz O., Wzrost konkurencyjności regionu świętokrzyskiego w aspekcie realizowanych programów wsparcia finansowanych z funduszy strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej strategii innowacji, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Głuszczuk D., Analiza SWOT, w: Ocena zdolności kredytowej. Przykłady i zadania, red. D. Strahl, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Głuszczuk D., Problem luki finansowej w regionalnych systemach innowacji, w: Problemy rozwoju regionalnego, red. R. Brol, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, Regional Studies Association - Sekcja Polska, Warszawa 2006.
 • Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002.
 • Klepka M., Raport z inwentaryzacji regionalnych strategii innowacji (RIS) w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2005.
 • Klepka M., Raport. Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2005.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Muza SA, Warszawa 2000.
 • Landabaso M., Mouton B., Ku innej regionalnej polityce innowacyjności: osiem lat europejskich doświadczeń innowacyjnych działań Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w: Jak realizować strategię lizbońską w regionach. Regiony i rozwój, red. M. Radło, IBnGR, Warszawa 2007.
 • Nowakowska A., Regionalna polityka innowacyjna - rola, uwarunkowania, instrumenty w świetle badań ankietowych, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Nowakowska A., Klepka M., Regionalna strategia innowacji, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 • Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacji, IBnGR, Warszawa 2000.
 • Szatkowski K., Istota i rodzaje innowacji, w: Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001.
 • Szewczuk A., Filozofia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Metody, narzędzia i procesy, w: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, red. B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311095

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.