PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 42 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych ; Space in New Economic Reality | 73--84
Tytuł artykułu

Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju gmin wiejskich województwa lubelskiego

Warianty tytułu
Ecological Conditions of Rural Communities Development in Lubelskie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza przyrodniczych uwarunkowań rozwoju gmin wiejskich województwa lubelskiego. W badanu uwzględniono zmienne opisujące warunki klimatyczne, glebowe, walory przyrody oraz zasoby wodne. Do sumarycznej oceny poziomu warunków naturalnych posłużono się metodą bezwzorcową, zwaną metodą sum standaryzowanych lub wskaźnikiem Perkala.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to analyze the natural conditions for development of rural communities in Lubelskie province. The research includes variables describing climate, soil, wildlife values and water resources. No pattern method, also called the method of standardized sum or Perkal indicator, was used to the total assessment of natural conditions level.(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Barbag J., Człowiek a środowisko geograficzne, w: Geografia powszechna, t. 2, PWN, Warszawa 1963.
 • Chojnicki Z., Czyż T., Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności, Biuletyn KPZK PAN 1991, nr 153.
 • Chureina O., The influence of natura and climatical conditio on the efficiency of agricultural production, w: Problemy rolnictwa światowego. Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, t. 2, red. H. Manteuffel-Szoege, SGGW, Warszawa 2004.
 • Czaja S., Gospodarowanie na obszarach cennych przyrodniczo, w: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Dziedzic T., Badania ankietowe profilu społecznego turystów krajowych zwiedzających Polskę. Raport z badań POT, www.pot.gov.pl [10.06.2012].
 • Fierla I., Uwarunkowania regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju i struktury gospodarki, w: Geografia gospodarcza Polski, red. I. Fierla, PWE Warszawa 2001.
 • Gospodarka a środowisko i ekologia, red. K. Małachowski, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 • Jakubczyk Z., Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi, w: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Kawałko B., Nowy model formułowania strategii rozwoju województwa lubelskiego wobec wyzwań polityki spójności UE po 2013 r., "Barometr Regionalny" 2009, nr 2.
 • Ossowska L., Poczta W., Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Piekarzewska H., Rolnictwo, w: Geografia gospodarcza świata, red. I. Fierla, PWE, Warszawa 1999.
 • Program gospodarki wodnej województwa lubelskiego, cz. 2 i 3, Fundacja "Centrum Ekspertyz Wodnych", Lublin 2005.
 • Program rozwoju energetyki dla województwa lubelskiego, uchwała nr CCXLVI/3054/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lipca 2009 r.
 • Program zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa lubelskiego, t. 1, IUNG, Lublin 2004.
 • Projekt "Strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020", t. 2, ZWL, Lublin 2005.
 • Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2009 r., WIOŚ, Lublin 2010.
 • Stan ochrony środowiska w województwie lubelskim 2003, WIOŚ Lublin 2004.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. nr 92, poz. 880.
 • Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, red. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa 2002.
 • Winiarski B., Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976.
 • Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1995
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.