PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 42 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych ; Space in New Economic Reality | 147--160
Tytuł artykułu

Rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego a zakres realizowanych przez nie zadań

Warianty tytułu
The Economic Development of Local Government vs. a Scope of Tasks they Carry Out
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój gospodarczy to długofalowy proces przemian dokonujących się w gospodarce. Aby były one możliwe, niezbędne jest ponoszenie wydatków, w tym inwestycyjnych. Celem opracowania jest pokazanie, że w związku ze zwiększającym się zakresem zadań JST w Polsce i istniejącymi regułami limitującymi poziom ich zadłużenia, rozwój gospodarczy w poszczególnych JST jest częstokroć niemożliwy. Pytania, jakie się nasuwają w tych okolicznościach to: jak zwiększał się zakres zadań realizowanych przez JST w Polsce? Kiedy JST pomagały państwu w realizacji zadań publicznych, a kiedy zaczęły je wyręczać?(abstrakt oryginalny)
EN
Economic development is a long term process of changes in the economy. Mentioned changes - to be possible - need expenditures, including investment. The purpose of this article is to show that the economic development of local government in Poland is often impossible because of an increasing range of their tasks and the rules limiting the level of their debt. The questions that arise in these circumstances are: how the range of tasks carried out by local government in Poland has increased, in which cases local government has assisted the government in the implementation of public tasks, and in which cases it has helped government out.(original abstract)
Twórcy
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Jędrzejewski L., Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 547.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Kotlińska J., Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce (na przykładzie dużych miast), Wyd. UEP, Poznań 2009.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych z dnia 15 marca 2012 r.
 • Realizacja programu pilotażowego w latach 1994-1995. Skrót raportu opracowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach w czerwcu 1996 roku, "Finanse Komunalne" 1996, nr 5.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta wraz z mieniem służącym do ich wykonania, a także zasad i trybu przekazania, Dz.U. nr 65, poz. 309 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta wraz z mieniem służącym do ich wykonania, a także zasad i trybu przekazania, Dz.U. nr 92, poz. 426.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1993 r. w sprawie przekazania składników majątkowych szkół podstawowych, których prowadzenie przechodzi do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r., Dz.U. nr 99, poz. 450.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta wraz z mieniem służącym do ich wykonania, a także zasad i trybu przekazania, Dz.U. nr 101, poz. 463.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta wraz z mieniem służącym do ich wykonania, a także zasad i trybu przekazania, Dz.U. nr 103, poz. 471.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta wraz z mieniem służącym do ich wykonania, a także zasad i trybu przekazania, Dz.U. nr 115, poz. 510.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. nr 34, poz. 198 z późn. zm.
 • Ustawa budżetowa na 1993 rok z dnia 12 lutego 1993 r., Dz.U. nr 14, poz. 64.
 • Ustawa z dnia 10 listopada 1993 r. o zmianie ustawy budżetowej na 1993 rok, Dz.U. nr 109, poz. 487.
 • Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania dużych miast oraz miejskich strefach usług publicznych, Dz.U. nr 141, poz. 692 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, Dz.U. nr 106, poz. 668 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.