PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 42 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych ; Space in New Economic Reality | 181--193
Tytuł artykułu

Powiązania sieciowe w aspekcie uwarunkowań rozwoju lokalnego

Warianty tytułu
Network Relations in the Context of Conditions of the Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto rozważania związane z rosnącą rolą powiązań sieciowych w aspekcie zachodzących zmian społeczno-gospodarczych, w zakresie wdrażania innowacji czy zmieniających potrzeb klientów, wobec czego firmy chcąc być czynnymi uczestnikami rynku, zmuszane są do poszukiwania nowych rozwiązań w formie współpracy z innymi podmiotami. Utworzone sieci współpracy w ramach danej jednostki terytorialnej przyczyniają się do osiągania zewnętrznych korzyści skali, niskich kosztów transakcyjnych związanych z klimatem zaufania oraz współpracy, ponoszeniem wspólnych kosztów pozyskania informacji wdrażania innowacji, rozłożeniem ryzyka na wszystkie kooperujące firmy, ponadto zapewniają szybki przepływ informacji, sprawniejsze nabywanie wiedzy w procesie absorpcji innowacji.(abstrakt oryginalny)
EN
In line with the changes occurring in the contemporary space, new tendencies in the theories of regional development are underlined - the increased significance of the local scale is emphasized. The use of endogenous forces and factors have become a problem of many scientific disciplines and as a consequence there are multiple definitions, concepts related to the same research problem concerning: the role of the territory, the concentration of enterprises on a given territory, the specialization and flexibility of production, the network relations and correlations, the cooperation between entities located on a given territory (enterprises, business environment institutions, R&D sector). Currently the significant role of cooperative and competitive correlations is emphasized and the aim of this article is to show the role of network relations in the local development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamowicz M., Sieci współpracy, grona i terytorialne systemy produkcyjne jako koncepcja rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe", t. 9, z. 2, Poznań 2007.
 • Bąk M., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, PARP, Warszawa 2001.
 • Brandenburg H., Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002.
 • Castells M., Papeles de Poblacion. "La Ciudad de la Nueva Economia" 2001, nr 27.
 • Chądzyński J., Nowakowska J., Przygocki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, GUS - PAN, Warszawa 1997.
 • Czerny M., Globalizacja a rozwój, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Publishing Group Scientific, Gdańsk 2004.
 • Dolnośląska Strategia Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2005.
 • Gancarczyk J., Gancarczyk M., Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters) - od korzyści zewnętrznych do korzyści skali, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3.
 • Heffner K., Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich, "Prace Naukowe Academiae Oeconomicae Sigillum" 2005.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź 2005.
 • Klasik A., Zarządzanie rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie rozwojem gmin w zespołach miejsko -przemysłowych, red. F. Kuźnik, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1996.
 • Komorowski J.W., Uwarunkowania innowacyjności w przestrzeni miast i regionów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2005, nr 57.
 • Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych, red. S. Lachiewicz, Wyd. PŁ, Łódź 2008.
 • Korenik S., Gospodarka oparta na wiedzy i jej znaczenie dla kształtowania się e-regionu, rekomendacje dla Dolnego Śląska, w: Innowacyjność w strategiach regionów UE oraz Dolnego Śląska - gospodarka oparta na wiedzy przestrzeni Dolnego Śląska, red. S. Korenik. Wyd. DCSR Wrocław 2006.
 • Mempel-Śnieżyk A., Specyficzne zasoby przedsiębiorstwa w aspekcie rozwoju lokalnego, w: Gospodarka przestrzenna X, red. Z. Przybyła, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Mempel-Śnieżyk A., Terytorialne systemy produkcji jako podstawa rozwoju lokalnego na przykładzie Dolnego Śląska [praca doktorska], Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Naisbitt J., Megatrendy, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Nowińska-Łaźniewska E., Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Olejniczak K., Nowe teorie rozwoju regionalnego w praktyce Unii Europejskiej, w: Regionalizm, polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, red. A. Adamczyk, J. Borkowski. Wyd. UW, Warszawa 2005.
 • Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, UAM, Poznań 2001.
 • Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, red. E. Wojnicka, P. Klimczak, M. Wojnicka, PARP, Warszawa 2006.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Ratajczak-Mrozek M., Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach), "Organizacja i Kierowanie" 2009, nr 4.
 • Ratajczak-Mrozek M., Istota podejścia sieciowego, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 4.
 • Ratajczak-Mrozek M., Podejście sieciowe do internacjonalizacji przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2009, nr 3.
 • Romanowski R., Możliwości rozwoju terytorialnych systemów produkcyjnych w Wielkopolsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2005, nr 57.
 • Rosińska M., Globalna sieć biznesowa jako konsekwencja nowego paradygmatu konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy, w: Region w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Jewtuchowicz, Wyd. UŁ, Łódź 2007.
 • Rózga R., Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu środkowego Meksyku, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 1.
 • Sroka J., Dolnośląska sieć instytucji wspierających innowacje w świetle DSI, "Prace Naukowe. Seria Konferencje" 2006, nr 2.
 • Szymoniuk B., Walukiewicz S., Lokalne systemy produkcyjne jako stymulatory innowacyjności, w: Wspólna Europa - przedsiębiorstwo wobec globalizacji, SGH - PWE, Warszawa 2001.
 • Wojtasiewicz L., Problemy rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej, w: Polityka gospodarcza. Studia i Przyczynki, red. J. Tarajkowski, Garmond, Poznań 2005
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.