PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 42 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych ; Space in New Economic Reality | 233--241
Tytuł artykułu

Kształtowanie spójności europejskiej w latach 2014-2020. Wymiary i kierunki

Autorzy
Warianty tytułu
European Cohesion Development in Years 2014-2020. Dimensions and Directions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej gospodarce UE polityka spójności odgrywa znaczącą rolę. Podstawowym jej celem jest wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, czego na tym etapie nie udało się osiągnąć. Planowane założenia polityki spójności na lata 2014-2020 ustalają podobne ogólne ramy tej polityki do obowiązujących reguł w latach 2007-2013. Zaproponowany kształt polityki spójności w wielu aspektach pozostaje sprzeczny z obecnymi przesłankami sytuacji w gospodarce światowej i UE. Z tego powodu należy dokonać głębokich zmian w planach tej polityki.
EN
In contemporary EU economy cohesion policy plays an important role. The main goal is to remove differences at a social-economic development level, which was impossible to achieve. Planning The cohesion policy principles planned for the years 2014-2020 are very similar to the ones from 2007-2013. The proposed shape of cohesion policy stays in many aspects contrary to the present situation in worldwide and UE economy. That's why it is necessary to make deep changes in the plans of this policy.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Goulet R., Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, Komisja Europejska, Luksemburg 2011.
  • Heffner K., Gibas P., Regiony słabiej rozwinięte a efekty polityki spójności w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 227.
  • Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, 3.03.2010 KOM(2010) 2020 [wersja ostateczna].
  • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, WN PWN, Warszawa 2000.
  • Polityka spójności 2007-2013. Komentarze i teksty oficjalne, Komisja Europejska, Luksemburg 2007.
  • Polityka spójności na lata 2014-2020. Inwestycje w regiony europejskie, "Panorama Inforegio" 2011/2012, nr 40.
  • Rozporządzenie Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie WE nr 1260/1999, Dz.Urz. UE L210/25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.