PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 42 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych ; Space in New Economic Reality | 243--263
Tytuł artykułu

Zmiany w potencjale ludnościowym Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i ich konsekwencje

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in Population Potential of Krakow Metropolitan Area and their Implications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w ruchu naturalnym i wędrówkowym ludności Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM). Analiza została przeprowadzona w okresie 1999-2010. Zachodzące zmiany w ruchu naturalnym ludności zostały zaprezentowane w układzie gmin, z wykorzystaniem metody typów rozwoju ludnościowego według Webba, która pozwala uchwycić relacje między przyrostem naturalnym i saldem migracji. Wnioski wynikające z badań uwzględniają również perspektywę do 2035 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to characterize changes in population movements and migrations of Krakow Metropolitan Area against change dynamics in population of that area. The years 1999- -2010 have been analyzed. The analysis has been based on population development types according to the Webb method. It enables to recognize the relations between population growth and balance of migration. The analysis has revealed diversification of level and dynamics of changes that take place in the analyzed area which results from differences in population movements and migrations in particular communes. The conclusions of the study refer to the future period.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Długosz Z., Kurek S., Zmiany w zaludnieniu a ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1995-2004, w: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wyd. AP w Krakowie, Kraków 2007.
 • Dudek M., Wrzochalska A., Zwoliński Ł., Ocena zmian w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi w latach 2000-2005, "Raporty Programu Wieloletniego 2005-2009: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej" 2007, nr 79.
 • Dziewoński K., Kosiński L., Rozwój i rozmieszczenie ludności Polski w XX wieku, PWN, Warszawa 1967.
 • Gawryszewski A., Worcelli P., Nowosielska E., Funkcje metropolitalne Warszawy, PAN IGiPZ, Warszawa 1998.
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 r., www.mrr.gov.pl/ rozwoj_regionalny/ Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf [16.06.2012].
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, MRR, Warszawa 2010, www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/ Documents/KSRR_13_ lipca_2010.pdf [26.06.2012].
 • Marchlewski W., Ekspertyza, Analizy w zakresie przeglądu koncepcji oraz stanu wiedzy w Polsce na temat metropolizacji oraz kategoryzacji powiatów i gmin pod kątem modyfikacji modelu terytorialnej organizacji kraju, www.funduszestrukturalne.gov.pl/ informator/npr2/ekspertyzy. htm [10.06.2012]
 • Metropolie, obszary metropolitalne metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, red. T. Markowski, T. Marszał, KPZK PAN, Warszawa 2006, www.kpzk.pan.pl/ images/stories/pliki/ Metropolie_obszary_metropolitalne_metropolizacja.pdf [10.06.2012].
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego, t. 2, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2003.
 • Smętowski M., Delimitacja obszarów metropolitalnych - nowe spojrzenie, w: Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, MRR - EUROREG, Warszawa 2007.
 • Smętowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, "Raporty i analizy EUROREG" 2009, nr 1.
 • State of World Population 2007, Unleashing the Potential of Urban Growth, UNFPA, 2008, www. unfpa.org/swp/2007/english/introduction.html [20.06.2012].
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europa 2020, www.ec.europa.eu/eu2020/pdf/ 1_PL_ACT_part1_ v1.pdf [26.06.2012].
 • Trafas K., Badania delimitacji obszarów metropolitalnych, www.malopolskie.pl/ Planowanie/Pliki/ seminarium_trafas.pdf [10.06.2012].
 • Webb J.W., The Natural and Migrational Components of Population Changes in England and Wales 1921-1931, "Economic Geography" 1963, 39 (2).
 • Wyniki narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, GUS, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf [18.06.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.