PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 42 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych ; Space in New Economic Reality | 287--297
Tytuł artykułu

Powiązania jednostek badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami w przestrzeni regionów o niskim potencjale gospodarki innowacyjnej

Autorzy
Warianty tytułu
Connections of Research-Developmental Units and Enterprises in the Space of Regions with the Low Potential of the Innovative Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest identyfikacja powiązań jednostek B+R z przedsiębiorstwami w regionach o niskim potencjale gospodarki innowacyjnej, do których zaliczono województwo opolskie, świętokrzyskie i lubuskie. Badania przeprowadzono w odniesieniu do czterech determinant procesu przepływu wiedzy między podmiotami ją tworzącymi a wykorzystującymi: rodzaju przenoszonej wiedzy, sposobu i modelu jej transferu oraz typu powiązań. Analizę oparto głownie na źródłach statystycznych, pierwotnych i wtórnych, wykorzystując oficjalne raporty realizacji RSI i inne oceny gospodarki innowacyjnej w badanych regionach. Wyniki badań wskazują na dominację w przepływach między jednostkami B+R a przedsiębiorstwami wiedzy o charakterze publicznym, powiązań nieformalnych, podażowego modelu transferu wiedzy. Dostrzeżono, że występuje korelacja przestrzenna w zakresie rozmieszczenia działalności naukowej i gospodarczej. Stwierdzono, że transfer wiedzy w badanych regionach jest niewystarczający, aby funkcjonujące w nich jednostki B+R pełniły swoją misję i efektywnie kreowały rozwój gospodarki innowacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify relationship between research and development units (RDU) and enterprises in the regions with the low potential of the innovative economy which are Opolskie, Świętokrzyskie and Lubuskie voivodships. Research refers to four determinants of the process of flow of knowledge between entities forming it and using this knowledge: type of moved knowledge, the way and the model of its transfer and the type of connections. Analysis was mainly based on statistical, primal and secondary sources, using official reports of the RSI (Regional Strategy of Innovation) and other estimations of the innovative economy in the explored regions. The research results indicate the dominance, in flows between RDUs and enterprises, of knowledge with public character, unofficial connections, supply model of the transfer of knowledge. We could notice that there is spatial correlation as how the scientific and economic activity is arranged. The author of this article stated that the transfer of knowledge in explored regions was insufficient so that RDUs being functional in them, cannot perform their mission and effectively create the development of the innovative economy.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Analiza wdrażania RSI województwa opolskiego na podstawie realizowanych projektów innowacyjnych, Raport końcowy, red. J. Działek, UNIREGIO Kraków 2010.
 • Chądzyńska E., Kreatywność dużych miast w Polsce na tle tendencji światowych, "Studia Miejskie" 2010, t. 1.
 • Klasik A., Przemysły kreatywne oparte na nauce i kulturze, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach" 2009.
 • Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
 • Gaczek W.M., Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, "Studia KPZK PAN" 2009, t. CXVIII.
 • Mamica Ł., Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2007.
 • Pomykalski A., Zarządzanie Innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Raport: Badanie stanu innowacyjności opolskich MSP oraz aktywności i współpracy instytucji naukowo-badawczych pod kątem budowy systemu oceny wskaźnikowej na lata 2007-2013 w ramach "Regionalnej strategii innowacji województwa opolskiego", red. Ł. Mach, P. Bębenek, P. Burtny, OCRG, Opole 2009.
 • Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny. Wyniki badań monitoringowych, PO, Opole 2006.
 • Stawasz E., Innowacje a mała forma, Wyd. UŁ, Łódź 1999.
 • Waresa M.A., Formy i metody powiązań nauki i biznesu, w: Transfer wiedzy z nauki do biznesu - doświadczenia regionu Mazowsza, red. M.A. Waresa, SGH, Warszawa 2007.
 • Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 r., MNiI, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.