PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 42 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych ; Space in New Economic Reality | 381--392
Tytuł artykułu

Rola środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich cennych przyrodniczo w polityce ich rozwoju

Warianty tytułu
The Role of Natural Environment of Rural Areas in the Policy of their Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie roli i realizacji polityki dotyczącej środowiska naturalnego na poziomie lokalnym. W artykule dokonano prezentacji funkcji obszarów wiejskich oraz funkcji środowiska przyrodniczego. W szczególności dokonano prezentacji polityka wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Artykuł bierze pod uwagę czynniki, które tworzą naturalne środowisko dla procesów rozwojowych. W artykule wskazano również na uwarunkowania i kierunki rozwoju obszarów przyrodniczo cennych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to characterize the role of natural environment in carrying out, at the local level, the policy of natural rural areas development in the context of the need for implementation in the areas the policy of multifunctional and sustainable development. The article takes into account factors that make up the natural environment for the development processes and desirable directions of natural areas development referring to the concept of multifunctional and sustainable development.(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • A framework for indicators for the economic and social dimensions of sustainable agriculture and rural development, European Commission, 2001, www.eu.europa.en [25.05.2012].
 • Adamowicz M., Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa, w: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, red. M. Adamowicz, "Zeszyty Naukowe SGGW" 2004, nr 33.
 • Adamowicz M.: Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA" 2000, t. 2, z. 1.
 • Bański J., Stola W., Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, "Studia Obszarów Wiejskich" 2002, t. 3.
 • Czaja S., Becla A., Podstawy procesów gospodarowania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Czapiewski K.Ł., Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, "Studia Obszarów Wiejskich" 2010, t. 12.
 • Czarnecki A., Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne - przegląd pojęć, w: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, red. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa 2005.
 • Degórska B., Rola obszarów wiejskich w zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego, w: Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, red. A. Stasiak, W. Zgliński, PAN, Warszawa 1997.
 • Dobrzańska M., Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wyd. UB, Białystok 2007.
 • Dubel K., Polityka środowiskowa w gminach wiejskich, w: W trosce o Ziemię. Księga ku czci Profesora Stefana Kozłowskiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001.
 • Ekins P., Environmental sustainability: from environmental valuation to the sustainability gap, "Progress in Physical Geography" 2011, Vol. 35, No. 5.
 • Hopper A., Bajerowski T., Suchta J., Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich północno-wschodniej Polski na przykładzie Warmii i Mazur, w: Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską. Aspekty regionalne, red. A. Stasiak, PAN KPZK, SGGW, Studia, t. CX, Warszawa 2000.
 • Kruk H., Przyrodnicza konkurencyjność regionów, Dom Organizatora, Toruń 2010.
 • Liro A., Tederko Z., Potencjalne kierunki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo, w: Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, red. A. Bołtromiuk, M. Kłodziński, "Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa", IRWiR PAN, Warszawa 2011.
 • Łuszczyk M., Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych, w: Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, red. T. Poskrobko, t. 1, WSE w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Mastalska-Cetera B., Obszary chronione, szansa i zagrożenie dla rozwoju obszarów wiejskich, "Studia Obszarów Wiejskich" 2007, t. 12.
 • Michałowski A., Usługi środowiska a zrównoważony rozwój, w: Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, red. A. Graczyk, EkoPress, Białystok - Wrocław 2007.
 • Okuniewski J., Bezrobocie a pozarolnicze funkcje wsi, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie" 1995, z. 43.
 • Paszkowski S., Rozwój zrównoważony w ujęciu europejskiej konferencji na temat rozwoju wiejskiego w Cork "Rural Europe - future perspectives", "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2000, t. 2, z. 4.
 • Pessoa A., Rui Silva M., Environment based innovation. Policy question, "FEP Working Papers" 2009, No. 1.
 • Rizov M., Rural development under the European CAP: The role of diversity, "The Social Science Journal" 2005, No. 42.
 • Rosner A., Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich, w: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, red. I. Nurzyńska, M. Drygas, "Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa", IRWiR PAN, Warszawa 2011.
 • Tederko Z., Wspieranie biznesu na rzecz bioróżnorodności, "Studia i Raporty IUNG - PIB" 2009, z. 15.
 • Terluin I. J., Differences in economic development in rural regions of advanced countries: an overview and critical analysis of theories, "Journal of Rural Studies" 2003, No. 19
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.