PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 43 Makroekonomiczne analizy porównawcze ; Macroeconomic Comparative Studies | 21--46
Tytuł artykułu

Likwidacja nierównowagi popytowej w warunkach transformacji ustroju gospodarczego na przykładzie Chile i Polski

Warianty tytułu
Liquidation of the Demand Disequilibrium in Terms of Transformation of the Economic System - the Case of Chile and Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia elementy szerszej analizy związanej z transformacją ustroju gospodarczego w Chile i w Polsce. Badany okres transformacji chilijskiej obejmuje lata 1973-1981, natomiast polskiej - lata 1989-1993. Analizie poddano procesy gospodarcze związane z likwidacją nierównowagi popytowej w obu krajach podczas przejścia z ustroju centralnie zarządzanego do rynkowego. Na analizę składa się również badanie zbieżności wybranych wskaźników makroekonomicznych w poszczególnych okresach przemian i porównanie rezultatów końcowych obu procesów likwidacji nierównowagi popytowej, czemu towarzyszy próba wskazania przyczyn podobieństw i różnic w ich przebiegu i końcowych efektach.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents elements of the broader analysis associated with the transformation of the economic system in Chile and Poland. The analysis covers the Chilean transition period of the years 1973-1981, while the Polish 1989-1993. The analysis involves the economic processes associated with the liquidation of the demand disequilibrium in both countries during the transition from the centrally managed system to the market economy. The analysis comprises also the study of the convergence of selected macroeconomic indicators in each year of the transition. The author compares the final results of the liquidation of the demand disequilibrium in Chile and Poland, trying to identify the reasons for the similarities and differences in their progress and the final results.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Bąk M, Europa Środkowa i wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 • Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • "Biuletyn informacyjny", NBP, rok 1987.
 • Blanchard O., The Economics of Post-Communist Transition, Clarendon Press, Oxford 1997.
 • Blanchard O., The Economics of Transition in Eastern Europe, Clarendon Press, Oxford, 1997.
 • Blanchard O., The Economics of Transition, Oxford University Press, Oxford 1996.
 • Bosworth B.P., Dornbusch R., Laban R., The Chilean Economy. Policy Lessons and Challenges, The Brookings Institution, Washington 1994.
 • Bożyk P., Polityka gospodarcza Polski 1985-2000, First Business College, Warszawa 2000.
 • Buchanan J., Post-Socialist Political Economy, Elgar, Cheltenham 1997.
 • Castaneda T., Combating poverty. Innovative Social Reforms in Chile during the 1980s, An International Center for Economic Growth Publ., San Francisco 1992.
 • Chołaj H., Wstęp do teorii transformacji, Fundacja Innowacja, Warszawa 2000.
 • Cholewiński R., Kluza K, Inflacja, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2010.
 • Corbo V., Chilean economic policy and international economics relation since 1970, w: The national economic policies of Chile, Jai Press, London 1985.
 • Corbo V., de Melo J, External Shocks and Policy Reforms in the Southern Cone: A Reassessment, w: Debt, Stabilization and Developnent, red. G. Calvo, R. Findlay, P. Kouri, B. de Macedo, Basil Blackwell, Oxford 1989.
 • Corbo V., de Melo J., Tybout J., What Went Wrong with the Recent Reforms in the Southern Cone, "Economic Development and Cultural Change" 1986, nr 3.
 • Cornia G.A., In Search of a Transition Theory, UNU/WIDER Project Meeting "Transition Strategies, Alternatives and Outcomes", Helsinki, 15-17 maja 1997 r.
 • Country Profiles, United Nations Statistical Division, http://unstats.un.org [23.05.2008].
 • de Castro S., Exposición de la Hacienda Publica, Ministerio de Hacienda, Santiago de Chile 1981.
 • Edwards S., Cox Edwards A., Monetarism and Liberalization. The Chilean Experiment, The University of Chicago Press, Chicago - London 1991.
 • Ellman M, The Political Economy of Transformation, "Oxford Review of Economic Policy" 1997, nr 2.
 • Falcoff M., Modern Chile 1970-1989, Transaction Publishers, New Brunswick 1989.
 • French-Davis R., Generación de ventajas comparatives y dinamismo industrial, CEPAL mimeo 1988.
 • Foxley A., Latin American Experiments in Neoconservative Economics, University of California Press, Berkley - Los Angeles - London 1983.
 • Government responses to the Latin American debt problem, red. R. Grosse, North South Center Press, University of Miami, Miami 1995.
 • Grabowski B., Monetarna teoria bilansu płatniczego. Doświadczenia Chile 1973-1982, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Griffith-Jones S., The Evaluation of External Finance, Economic Policy and Development in Chile 1973-1978, IDS Discussion Papers, Brighton 1981.
 • Hachette D., Chile: Trade Liberalization Since 1974, w: In Trade Reform: Lessons from Eight Countries, An International Center for Economic Growth Publ., San Francisco 1991.
 • Hachette D., Luders R., Privatization In Chile. An Economic Appraisal, An International Center for Economic Growth Publ., San Francisco 1993.
 • Haggard S., Kaufman R. R., The Political Economy of Democratic Transitions, Princeton University Press, Princeton 1995.
 • Harberger A. C., The Chilean Economy in the 1970's: Crisis, Stabilization, Reform, w: Economic Policy in a Word of Change, "Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy", vol. 17, Amsterdam 1982.
 • Kurs pierechodnoj ekonomiki, red. L. Abałkin, Moskwa 1997.
 • Larrain F., Meller P., The Socialist-populist Chilean Experience: 1970-1973, w: The Macroeconomics of Populism in Latin America, red. R. Dornbush, S. Edwards, National Bureau of Economic Research, University of Chicago Press, Chicago 1991.
 • Lavigne M., The Economics of Transition. From Socialist Economy to Market Economy, Macmillan, Hampshire - London 1995.
 • Library of U.S.A. Congress, Federal Research Division, http://lcweb2.loc.gov/ [15.02.2003].
 • Mały rocznik statystyki międzynarodowej, GUS, Warszawa 1990.
 • Meller P., Trade opening of the Chilean economy: Policy lessons, w: Macroeconomic conditions and trade liberalization, red. A. Canitrot, S. Junco, Inter-American Development Bank, Washington 1993.
 • Mendez J.C., Chilean Economic Policy, Santiago de Chile 1979.
 • Mucha M., Liberalizacja cen, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2010.
 • National Accounts, United Nations Statistical Division, http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/ [5.03.2007].
 • Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo celne, Dz.U. nr 71, poz. 312.
 • OECD Historical Statistics 1970-2000, OECD, http://www.sourceOECD.org [25.04.2007].
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Poliński R., Prawidłowości transformacji systemów ekonomicznych, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 • Ramos J., Neoconservative Economics in the Southern Cone of Latin America 1973-1983, John Hopkins University Press, Baltimore 1986.
 • Raport o inflacji w III kwartale 2001 r., NBP, RPP, Warszawa 2001.
 • Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa, lata 1989-1992.
 • Rocznik statystyki międzynarodowej, GUS, Warszawa, lata 1987 i 1991.
 • Rosati D.K., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
 • Sideri S., Chile 1970-1973: Economic Development and its International Setting, Ben Evers Publisher, The Hague - Boston - London 1979.
 • Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa, różne lata. Statistical Yearbook 1979, United Nations, New York 1979.
 • Statistical Yearbook 1990/1991, United Nations, New York 1993.
 • Stiglitz J. E., Wither Reform? Ten Years of the Transition. Keynote address, The World Bank, Annual Bank Conference on Development Economics, Washington 1999.
 • Szpunar P., Międzynarodowy rynek pieniężny, w: System finansowy w Polsce, t. I, red. B. Pietrzak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Sztyber W. B., Zmiany strukturalne cen w okresie transformacji, "Ekonomista" 2000, nr 1.
 • The National Economic Policies of Chile, red. G.M. Walton, Jai Press, London 1985.
 • Urbańska A., Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski, NBP, "Materiały i Studia" 2002, nr 148.
 • Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. Prawo celne, Dz.U. nr 75, poz. 445 z późn. zm.
 • Williamson J., Konsensus Waszyngtoński po 20 latach. Spowiedź liberała, "Gazeta Wyborcza", 10 maja 2010 r.
 • Wisecarver Daniel L., Economic regulation and deregulation in Chile 1973-1983, w: The national economic policies of Chile, Jai Press, London 1985.
 • World Development Indicators, World Bank, http://data.worldbank.org/ [25.03.2007].
 • Żukrowska K., Liberalizacja wymiany handlowej - decentralizacja i demonopolizacja, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.